2023. március 27. hétfő

Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből III.

Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből III.
Helyreigazítás. Sajnálatos módon legutóbbi számunkban Kovács Zoltán igazgató felirat fölött téves kép jelent meg. A fotó Csonka Györgyöt, a mai részben szereplő iskolai névadó szónokát ábrázolta. Megértésüket kérve adjuk közre az egykori igazgató fényképét.

A Nádasdy születése


Bizonyára sokak emlékezetében már elhalványult, hogyan és mikor vette fel az iskola Nádasdy Tamás nevét. A névválasztás a szakközépiskolai profil kialakításával vált aktuálissá. Ezt alapos előkészületek és a kérelmet indokoló tanulmány megírása előzte meg. Nádasdy Tamás a Csepreghez is kapcsolódó történelem olyan kiemelkedő alakja volt, akinek életében egyaránt jelen volt a küzdés, az előrelépés igénye, valamint az értékek megőrzésének és újak létrehozásának nemes gyakorlata. A nagyszerű katonai és politikusi erényeket csillogtató főúr oly mértékben hatással volt birtokai fejlődésére, hogy többek között Csepreg is ekkor élte virágkorát. A nevéhez fűződő csepregi főiskola megalapítása mellett számos kultúrát, műveltséget pártoló tevékenység, valamint példás házasságának nagyon is emberi vonásai minden tekintetben alátámasztották egy fejlődni akaró középiskola példakép - illetve névválasztását.
1982 november 19-én, az akkori nagyközségi Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében került sor az iskolai névadó- és kollégiumavató ünnepségre, amelyen a meghívott vendégek között a korabeli fényképek tanúsága szerint számtalan régi tanár, illetve volt diák is jelen volt. Az avatóbeszédet Csonka György, Vas megye Tanácsa akkori elnökhelyettese mondta. Az öregdiákok nevében Kovács Péter szakfelügyelő, az intézmény egykori igazgatójának fia köszöntötte volt iskoláját. A színvonalas ünnepi műsor mellett megtekinthettek az érdeklődők egy kiállítást a Nádasdy család és Csepreg kapcsolata címmel. December 2-án a kollégium előcsarnokában Szalóki Károly festőművész leplezte le Nádasdy Tamás mellszobrát, amelyet Tóth Szilárd, akkori negyedik osztályos tanuló alkotott, és az iskolának ajándékozott. A szerencsés névválasztással kialakulhatott az iskola patinája, amit az ezt követő hagyománykialakítás és őrzés is elősegített. Ennek jele mutatkozott meg többek között az iskola fennállásának 25. és a névadó 5. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású rendezvényen, az első Nádasdy-napon. A diákok nagy sikerrel adták elő a Sudár Lászlóné által írt in memoriam Nádasdy Tamás című színpadi összeállítást. A Nádasdy-napok és a lékai túrák, majd később egyéb kezdeményezések egyre jobban erősítették az iskola, a tanulók és a név összefonódását.
A történelmi név által biztosított keretet azonban ki kellett tölteni színvonalas szakmai tartalommal. Ebben játszott kiemelkedő, úttörő szerepet az intézmény 1983-ban kinevezett új igazgatója, Tihanyi Béla, akit nyugodtan nevezhetünk „második iskolaalapítónak", hiszen hosszú, kitartó munkával lépésről lépésre érte el segítő kollégáival együtt, hogy a számítástechnika ne csak megjelenjen és elterjedjen a középfokú közgazdasági képzésben, hanem az informatíka az iskola önálló képzési profiljává válhasson. A fiatalon elhunyt iskolaépítő emlékét tanárok és tanulók egyaránt őrzik, ezt jelzik az évenként megrendezendő Tihanyi Béla számítástechnikai emlékversenyek, illetve a róla elnevezett informatikai terem. Az időközben már megszűnt mezőgazdasági áruforgalmi, valamint a közgazdasági, majd az informatikai képzés állandó fejlesztése az iskola gyarapodásával is járt, aminek látható jelei mutatkoztak a kollégium, illetve az iskola új szárnyának építésével, új tantermek, géptermek berendezéseinek beszerzésével, a géppark állandó fejlesztésével.
Ez a folyamat erősödött Futó István igazgatósága alatt is, aki jól menedzselve az intézményt, vállalati és pályázati támogatások segítségével fejlesztette az iskola működési feltételeit. A tudás megszerzéséhez korszerű körülményeket biztosított, ami többek között a taniroda beindításával és a géppark folyamatos felújításával vált érzékelhetővé. Az egyik leglátványosabb fejlesztés az új tornaterem átadása volt. A névadó után eltelt évtizedekben a Nádasdy Tamás Szakközépiskola rangot és elismerést vívott ki magának. Ezt jelzik a tanulmányi és szakmai versenyek országos eredményei, de ezt mutatja többek között az a 2001-ben csepregi fiatalok körében végzett ifjúságpolitikai felmérés, amelyben a kérdezettek a szakközépiskolát Csepreg környezeti szépsége mellett a második helyen jelülték meg azon tényezők között, amikre legbüszkébbek. Vallották ezt annak ellenére, hogy az iskola tanulóinak csak kis hányada volt csepregi.
A csepregi középiskolai oktatás 5 évtizede azt mutatja, hogy sokszor kellett kihívásokat leküzdve, állandóan megújulva elhárítani a fennmaradást korlátozó vagy gátló tényezőket, s ezek akkor voltak hatékonyak, ha jelentős belső erőket, energiákat is felszínre tudtak hozni. Remélhetőleg napjaink új kihívásainak is sikeresen fog megfelelni az intézmény és Nádasdy Tamás neve továbbra is összefonódik a csepregi középfokú oktatással.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből III.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből III.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből III.