2022. november 28. hétfő
[Répcevidék]

Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.

Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
2012-ben a jubileum alkalmából ünnepségsorozatot tervez a Nádasdy Tamás Szakközépiskola, melynek első eseménye egy kiállítás lesz az elmúlt ötven év anyagaiból.

2012-ben a jubileum alkalmából ünnepségsorozatot tervez a Nádasdy Tamás Szakközépiskola, melynek első eseménye egy kiállítás lesz az elmúlt ötven év anyagaiból. A szervezők számítanak mindazok segítségére, akiknek bármilyen, az iskolával kapcsolatos tárgy vagy dokumentum van a tulajdonában, és azt szívesen felajánlja a tárlathoz. Az ünnepi programhoz tartozik még többek között egy évkönyv kiadása, valamint a Nádasdy család történetének felelevenítése, színrevitele, tavaszi túra a Nádasdy család kriptájához és a 2012-13-as tanév jubileumi, ünnepélyes tanévnyitója. Az ötven év több nemzedék múltjával, jelenével és jövőjével fonódik össze, emlékeket ébresztve, sorsokat, tanárok és diákok, családok életútját idézve.

Ha visszatekintünk Csepreg gazdag történelmi múltjára, megtalálhatjuk az alapfokú oktatáson túlmutató, magasabb szintű képzés előzményeit is. Magyari István Az országokban való sok romlásoknak okairól című műve reprint kiadásának utószavában írja Makkai László, „könnyen lehet, hogy Magyari, mint sok korabeli magyar anyanyelvű lutheránus lelkész, felsőfokú tanulmányait az akkortájt jó hírű csepregi iskolában fejezte be." Rajczy Mária Csepreg irodalmi múltja és népművészeti hagyományai című művéből tudjuk, hogy az 1500-1600-as években fennálló Csepregi Fő-főiskola külföldi egyetemeken tanult neves rektorok vezetésével működött, és volt időszak, amikor 300-nál többen tanultak e híres iskolában.
Ha vizsgálódásunkat egy, a napjainkhoz közelebb álló, a legidősebb generációk ifjúságát meghatározó történelmi korban folytatjuk, meg kell említeni a Csepreg környékbeli hírnevét nagyban erősítő polgári iskolát, ami két párhuzamos osztállyal működött, s megteremtette annak az alapműveltségnek a megszerezhetőségét, ami főleg az iparosi, kereskedelmi pályákhoz szükséges volt, s ami lehetőséget biztosított felvételire a tanítóképzőbe.

-
Az 1960-as évek elejére adatott újra alkalom arra, hogy a meglévő általános iskola mellett középfokú képzés is otthonra találjon. A Művelődésügy Minisztérium és a felettes tanácsi szervek által igényelt felmérések igazolták, hogy az évszázadok alatt kialakult gazdasági és kulturális hatósugárba tartozó környék biztosítani tudja a leendő középiskola benépesítését. A tanács telket ajánlott fel az iskola és a jövendő pedagógusok szolgálati lakásainak építésére. 1962 tavaszán megszületett az engedély az első osztály szervezésére. Az első évfolyamon egy mezőgazdasági szakközépiskolai osztály indult. A korábbi visszaemlékezésekből kiderül, akkor sokan nehezen hitték el, hogy ez a falusi mezőgazdasági szakközépiskola érettségit ad, illetve, hogy innen valaha is továbbtanulási álmokat lehessen megvalósítani. 41 beiratkozott tanuló kezdte meg tanulmányait az első osztályban. Ők azóta már nyugállományba vonultak, és unokáiknak mesélik el, hogy ők voltak az elsők akkor, amikor még mai szemmel szinte elképesztőnek tűnő körülmények voltak. A középiskola épületét ugyanis csak decemberben adták át, így az oktatás folyamata és az externátusi tanulók elhelyezése is az általános iskola egyik épületében nyert megoldást. Az első kinevezett igazgató Szemes Dezső, az első tanár osztályfőnök Takács Lajos volt, aki feleségével együtt hosszú évtizedekig az intézményben tanított és innen ment nyugállományba. 1962 decemberében megtörtént a szakközépiskola épületének birtokbavétele, és 1963 tavaszán megérkezett az engedély az, új gimnáziumi képzés indítására, így a következő tanévben már két első, összesen 3 osztályban kezdődhetett meg a tanítás.
Az első osztály névsora: Czethoffer Magdolna, Dán Tibor, Dömötör Ilona, Fehér Béla, Fehér Piroska, Filinger Anna, Galavits János, Grüll István, Hidegh Edit, Horváth Klára, Iliás Teréz, Kozmor Imre, Kelemen Mihály, Koósz Pál, Kovács Ilona, Kovács Sándor, Lengyel János, Makkai Árpád, Marton Ferenc, Miklós Katalin, Nagy Mária, Németh Gyöngyvér, Németh Imre, Németh Julianna, Östör Ferenc, Pék Zoltán, Pilisvári Erzsébet, Pócza Károly, Sárváry László, Sompik Erzsébet, Stummer László, Szele József, Szentkuti Márta, Tóth Ferenc, Tuczai György, Unger Ignác, Vass Magdolna, Vertetics Éva, Kneisz István, Pajter Imre


Folytatása következik

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.
Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetéből I.