2021. március 5. péntek
[Répcevidék]

Évfordulók a Répce-vidéken 2018.

Sági Ferenc
Évfordulók a Répce-vidéken 2018.
600 éve, 1418-ban említették először oklevélben Egyházasfalu nevét.

Legalább 375 éve, 1643-ban hunyt el Csepregen Farkas Imre nyomdász. Mestere, Manliusz János halála után feleségül vette annak özvegyét, s ezáltal övé lett a nyomda, melyet a Nádasdy-család településein, 1608-1620 között Sopronkeresztúron [ma Deutschkreutz Ausztriában], majd 1624-1643 között Csepregen működtetett. Csepregben 36 könyvet: vallási munkákat, kalendáriumokat, stb. adott ki.
375 éve, 1643-ban készítették el Gór 37 pontból álló hegyközségi szabályrendeletét, mely az egyik legkorábbi a Nyugat-Dunántúlon fennmaradtak között.
250 éve, 1768. február 25-én hunyt el Sopronban tolnai Festetics Kristóf (szül: Ság [ma Simaság], 1696. július 22.) nagybirtokos, Somogy vármegye alispánja, országgyűlési követe, aranysarkantyús vitéz. 1736-ban az uralkodó helytartótanácsi tanácsossá nevezte ki. Így több mint egy évtizeden át Pozsonyban hivatalnokoskodott. 1741-ben kinevezték a hétszemélyes tábla bírájává is. Pestre költözött, ahol haláláig ellátta bírói feladatait. A közügyek intézése mellett gazdálkodott is. A gersei Pethő-család birtokainak megvételével ő teremtette meg a Keszthely város körüli uradalmat. Ő tekinthető a „keszthelyi ág" megalapítójának. 1745-ben hozzákezdett a keszthelyi kastély építéséhez, s gyógyszertárat és kórházat is létesített a városban. A környező falvakban templomokat építtetett. Ő vetette meg a keszthelyi könyvtár alapjait is.
200 éve, 1818-ban készült el a Répcén az árvizek mérséklése céljából Locsmánd és Bük között az akkor 2 öl széles és 1 öl mély, úgynevezett Ásás meder. A régi főmeder Malom-árokként továbbra is kapott vizet, de a nagy árvizek azóta a középső szakasz jelentős részén a korábbinál jóval gyorsabban levonulnak.
200 éve, 1818-ban született Magasiban Guóthfalvi Guóth Ignác mérnök, földbirtokos, közéleti személy. (+ Alsó-Bük, 1902. 05. 16.) Miután 1847-ben feleségül vette Mankóbüki Horváth Alojziát, az alsóbüki Horváth kúriába költözött. 26 évig a Büki Evangélikus Egyházközség felügyelője, a Hárombüki Olvasó Egyletnek pedig elnöke, a Répczevidéki Takarékpénztárnak választmányi tagja, majd elnöke volt. Anyagilag támogatta dr. Gyurátz Ferencet, a későbbi evangélikus püspököt, iskolái elvégzésében.

175. éve, 1843. november 28-án hunyt el Peresznyén Ficzkó József (szül. Boriche, 1772. március 15.) szlovén származású katolikus pap, gradistyei horvát nyelven alkotó író. A történelmi Vend vidékről, Borháza községből (ma Boreča, Szlovénia) származott. Peresznyén volt plébános. Vallási munkáit jobbára a Győri és Szombathelyi egyházmegyékben élő horvátok számára írta. Katekizmusa, imakönyve (Hizsa zlata) sok kiadást ért meg, sokáig közkézen forgott.

100 éve, 1918. 02. 19-én született dr. Rajczy Mária Callista Mechtildis apáca, tanár, író. (+ Csepregen, 1955. 02. 12.) Fő műve: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai.
100 éve, 1918-ban indult az óvodai nevelés Csepregen, az Isteni Megváltó Leányainak zárdájában. Az utód intézményben a tanév a jubileum jegyében telik (gálaműsor, versmondó verseny, rajzpályázat, jubileumi ünnepség).

80 éve, 1938. 02. 24-én hunyt el Csepregen Farkas Sándor bogyoszlói plébános, Kapuvár egyházkerületi esperes, tanfelügyelő és püspöki biztos, címzetes győri kanonok. (Sz. Nyalka, 1853. 08. 08.) Az 1880-as években, csepregi kápláni évei alatt, szorgalmas adatgyűjtés után megírta Csepreg mezőváros történetét, mely ma is a település múltjának jelentős forrása.
50 éve, 1968 őszén kezdődött a szervezett zeneoktatás Csepregen. A Kőszegi Állami Zeneiskola kihelyezett osztálya(i)ként indult a kultúrházban a „zeneiskola", mely 1977-ben megkapta a mai épületét. 1984-ben fiókiskola lett, majd 1991-től önállósodva: Zeneiskola Csepreg, 1993-tól Bognár Ignác Zeneiskola. 2007-től a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola AMI szervezeti egységeként működik.
25 éve, 1993 tavaszán alakult meg a csepregi Farkas Sándor Egylet.
20 éve, 1998. szeptember 21-én hunyt el Bugovits István néptanító, az önálló községgé vált Tormásliget első polgármestere. (Szül. Balozsameggyes, 1929. 07. 27.)
20 éve, 1998-ban Bük nyerte meg község kategóriában a „Virágos Magyarországért" versenyt. Ezzel jogot szerzett 1999-ben az európai megmérettetésben való indulásra.
15 éve,2003 őszén készült el az ökumenikus kápolna Bükfürdőn. Megáldására: 2003. október 25-én került sor.

 

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.