2023. március 27. hétfő

Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész

Sági Ferenc
Emléktábla-avató Bükön
A Büki Gyógyfürdő 50 éves jubileumáról már beszámoltunk. Nemrég – egykori kúriáján, melyben ma a Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ idősek otthona működik - leleplezték Bük első községi orvosának, a 140 éve született és 75 éve elhunyt Dr. Péteri Takáts Józsefnek az emléktábláját.

Emléktábla-avató Bükön
A Büki Gyógyfürdő 50 éves jubileumáról már beszámoltunk. Nemrég - egykori kúriáján, melyben ma a Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ idősek otthona működik - leleplezték Bük első községi orvosának, a 140 éve született és 75 éve elhunyt Dr. Péteri Takáts Józsefnek az emléktábláját.
A jelenlevő szép számú közönséget a család nevében Takáts József unoka üdvözölte. Köszöntőjében Németh Sándor polgármester említette, hogy Bükön idén sok fontos évforduló van. A fentieken kívül Felső-, Közép- és Alsó-Bük 110 éve egyesült Bük nagyközség néven, mely 5 éve városi rangot kapott.
A Kelti népdalkör műsora után az emléktáblát állító unoka, Péteri Takáts Tamás, a Máltai Lovagrend magyarországi alperjele emlékezett vissza Bükön töltött gyermekkorára és családjukra. Nagyapját nem ismerte, mert csak másfél éves volt, mikor elhunyt. Az öt unoka közül hárman élnek, ők mind itt voltak az ünnepségen, s a 13 dédunoka és a rokonság közül is többen. A családban ma is négy orvos van.
Köszöntötte az ünneplőket Bartha Árpád, a Máltai Lovagrend hazai nagy perjele, aki lovagtársaival - szép viseletben - jelen volt a rendezvényen.
Az emléktáblát Takáts Tamás és Németh Sándor polgármester leplezte le. A koszorúzás után Simon Réka evangélikus lelkész kérte Isten áldását az egykori orvosra és a jelenlevőkre. A lelkésznő kiemelte Dr. Péteri Takáts Józsefnek az evangélikus gyülekezetben végzett tevékenységét is.
Végül Takáts Tamás jelképesen egy kórházi betegágyat ajándékozott az épületben működő Alapszolgáltatási Központnak, melyet Taródi Lajos intézményvezető köszönettel vett át.
Dr. Péteri Takáts József községi orvos, majd körorvos, földbirtokos Fülesen (ma Nikitsch Ausztriában) született 1872-ben. Az 1880-as évek elején édesapja megvásárolta a felső-szakonyi vendéglőt, s a család átköltözött e faluba. Az elemi iskolát Szakonyban, a középiskolát a Soproni Evangélikus Líceumban végezte. Orvosi diplomáját a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1897-ben szerezte meg. Több mint egy évig a nagyváradi közkórházban működött, mint segédorvos, majd körorvos volt Kőrös-Tarjánban, Bihar megyében. 1900-tól szakonyi magánorvos, valamint a büki cukorgyár és az uradalmainak orvosa lett. 1904-ben feleségül vette a büki Mesterházy Paulát. Ez év végén, az addig a bői orvosi körzethez tartozó Bük első községi orvosának választották meg. Kúriáját, melyben az orvosi rendelőt működtette, 1908-ban építtette fel. Az I. világháború alatt három éven át 35 ágyas kisegítő katonai kórházat vezetett Bükön, és gyógyította a Felső-Ságon (ma Simaság) és a Kukucsa-majorban felállított hadifogolytábor betegeit is. Buzgó és eredményes működéséért a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes díszjelvényével tüntették ki. Mint képesített tiszti orvos, nagy szolgálatokat tett a közegészségügynek. Tagja volt Sopron vármegye törvényhatósági bizottságának. A két szomszédos nagyközségben, Bükön és Csepregben is, - ez utóbbiban 300 magyar holdas birtoka és majorja volt, melyet az egykori büki cukorgyári gazdaságtól vásárolt - mint a képviselőtestületek tagja, szolgálta a közérdeket, és annak keretében több újítást kezdeményezett. 1916-1933. között a Büki Evangélikus Gyülekezet felügyelői tisztségét is betöltötte. 1937-ben hunyt el. Hivatásának élő, kitűnő orvos volt, aki a nagyközség határán kívül is megbecsülésnek örvendett.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész
Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész
Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész
Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész
Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész
Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész