2023. október 1. vasárnap
[Répcevidék]

Évértékelés az õszi koncert után

Immár sokadszor mutatta be a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház színháztermében hagyományos
õszi koncertjét telt ház elõtt, lelkes zenebarátok ünneplése
közepette Csepreg Város Fúvószenekara.
Az év utolsó hónapja arra is lehetõséget szolgáltat,
hogy Iliás Attila karnagy úrral visszatekintsünk az év
legfontosabb eredményeire.

Immár sokadszor mutatta be a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Ház színháztermében hagyományos
õszi koncertjét telt ház elõtt, lelkes zenebarátok ünneplése
közepette Csepreg Város Fúvószenekara.
Az év utolsó hónapja arra is lehetõséget szolgáltat,
hogy Iliás Attila karnagy úrral visszatekintsünk az év
legfontosabb eredményeire.
- Hogyan tükrözte az õszi koncert az éves
szakmai munka és fejlõdés fõ irányait?
- A készülést az õszi koncertre már elég korán,
a farsangi idõszak után kezdtük, hiszen a gyakorlatból
ismert, hogy õsszel, amikor az iskolaév elkezdõdik,
a próbák látogatása elég gyér. A programot
úgy állítottam össze, hogy legyenek benne
könnyedebb jellegû, hagyományosabb polkák,
indulók is. Ezeket egyébként már korábban, bükfürdõi
fellépéseinken is bemutattuk. A második rész
két jazz jellegû egyvelegbõl állt, mégpedig Duke
Elington, illetve Luis Armstrong melódiáiból. A harmadik
blokkban az Oroszlánkirály címû film zenéjébõl
készült egyveleget mutattuk be. Ez utóbbi
elég hosszú gyakorlást igényelt, de úgy érzem a
zenekar tagjai sikerrel teljesítették a feladatot, amit
úgy a csepregi, mint a két héttel korábbi büki koncert
bizonyított. Büki kapcsolataink bõvítése érdekében,
hagyományteremtõ céllal a városban is
adtunk õszi koncertet, így nem csak a fürdõvendégek,
hanem Bük lakói is hallhatták éves munkánk
felcsendülõ eredményét.
- Mik voltak az év legfontosabb eseményei?
- A megszokott városi rendezvényeken kívül az
idén kevesebb vidéki és külföldi szereplésünk volt.
Ennek egyik oka az a takarékosság volt, amit a
KIOSZ székház felújítása is indokolt. Höfleini vendégszereplésünkön
kívül, többször játszottunk Bükfürdõn,
valamint szerepeltünk Kõszegen, a szüreti
felvonuláson. Ebben az évben lengyel és olasz
vendégeink voltak. A Lesno környéki Da Capo fúvószenekarnak
viszonoztuk tavalyi fogadásunkat,
az itáliai Manzuno városának ifjúsági zenekarához
régi, személyes kapcsolatok is fûznek bennünket,
ami jövõre egy olaszországi vendégszereplésben
juthat kifejezésre. Mindkét zenekar nagyszerû koncertet
adott a Tûzoltószertárban.
- Említetted a KIOSZ székház felújítását.
Milyen stádiumban állnak a munkálatok, mikor
költözhettek be?
- Nagy örömmel vettük az Ipartestület megkeresését,
és a szerzõdést, aminek értelmében a külsõ
tatarozás és a nagyterem helyreállítása fejében
30 évi használat illeti egyesületünket. Reményeink
szerint tavasszal beköltözhetünk, talán egy ünnepélyes
átadás keretében.
- Közeledik a karácsony. Hol találkozhatunk
még ebben az évben?
- December 6-án mi szolgáltatjuk a Szent Miklós
napi szentmise zenéjét, december 26-án, az
ünnep második napján egy félórás karácsonyi
koncertet adunk, amit egy kis forraltborozás követ
a templomkertben. Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy Csepreg és a környék zenebarátainak
megköszönjem érdeklõdõ, lelkes pártfogását,
mindenkinek áldott karácsonyt és boldog újévet
kívánjak.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.