2023. január 28. szombat
[Répcevidék]

Csepregiek a Daruvári Jankovichok nyomában

Balogh Jánosné Horváth Terézia
Különös céllal érkeztek látogatók 2012 októberében Tirolba, Achenkirch községbe, ahova az ausztriai hegyi tavakat kedvelő nyaralók, télen pedig a síelés szerelmesei szoktak járni. Ezúttal Csepregből azért ment oda küldöttség, hogy sokévi hazai és horvátországi kutató és feldolgozó munka után feltárja egy olyan hajdani horvát-magyar földesúri család utolsó, ausztriai életszakaszának emlékeit, amelynek sok kapcsolata volt Csepreggel. A gazdag szöveges és képi eredményeket, tanulságokat hozó utat ketten tervezték és szervezték: Kissné Krály Mária, Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke és Balogh Jánosné Horváth Terézia, Csepregből elszármazott néprajzi és helytörténeti kutató.

Különös céllal érkeztek látogatók 2012 októberében Tirolba, Achenkirch községbe, ahova az ausztriai hegyi tavakat kedvelő nyaralók, télen pedig a síelés szerelmesei szoktak járni. Ezúttal Csepregből azért ment oda küldöttség, hogy sokévi hazai és horvátországi kutató és feldolgozó munka után feltárja egy olyan hajdani horvát-magyar földesúri család utolsó, ausztriai életszakaszának emlékeit, amelynek sok kapcsolata volt Csepreggel. A gazdag szöveges és képi eredményeket, tanulságokat hozó utat ketten tervezték és szervezték: Kissné Krály Mária, Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke és Balogh Jánosné Horváth Terézia, Csepregből elszármazott néprajzi és helytörténeti kutató.
A küldöttség felkereste Daruvári Jankovich Gyula és családja emlékhelyeit: egykori nyaraló- és lakóházait, azokat a templomokat, ahova jártak, és sírhelyük még ottmaradt emlékköveit (1. kép). Csak a helyszínen juthattak a csepregiek életszerű adalékokhoz, kaphattak kiindulási pontokat a további kutatáshoz és hagyományápoláshoz. Speciális csepregi ajándékokat vittek a munkájukat segítőknek (például daruképes Jankovich-címeres téglát és bort a Horváth József és György testvérpártól).
Ennek a nemesi családnak a Daruvári előnevét 1765-ben szerezte Jankovich Antal (Pécs, 1729 - Buda, 1789) földesúr és politikus, aki 1772-ben grófi rangot is nyert. Nagy uradalmakat vásárolt egyrészt Horvátországban (Szlavóniában, az egykori Pozsega vármegyében, Daruvár környékén), másrészt Magyarországon (az egykori Sopron vármegyében, Csepreg környékén). A csepregi Boldogasszony kápolnában nyugszik feleségével együtt. Utód nélkül hunyt el, ezért a birtokait egyetlen fiútestvérére, Jánosra (Pécs, 1731 - Sopron, 1798) hagyta. Előnevüket együtt kapták, de grófi rangját nem örökítette rá. - János tovább gyarapította a szlavóniai birtokot. 1794-től császári és királyi udvari tanácsos volt. - Jánosnak egy fia érte meg a felnőttkort: Izidor (Biskupec, 1789 - Csepreg, 1857). Ő sem volt gróf, csak a felesége, akivel 1811-ben házasodott össze. Izidor császári és királyi aranykulcsos kamarási rangot nyert 1815-ben. - Izidor egyetlen fia, Gyula (Pakrác, 1820 - Bécs, 1904) 1854-ben szintén gróflányt vett feleségül, de addig fáradozott, míg el nem érte, hogy 1857-ben családja második grófságát megkapja. Engedélyezték, hogy örökölje Jankovich Antaltól, de saját politikai tevékenységével is kiérdemelte. Csepregen ő építtette 1869-ben a leomlott régi templom helyett a Boldogasszony kápolnát, amelyben a falon függ védőszentjének, Gyula pápának az arcképe. - Két lánytestvére a csepregi uradalom területén nyugszik.
Az utolsó férfi családtag, gróf Daruvári Jankovich Gyula a politikai nézeteltérései miatt eladta horvátországi és magyarországi birtokait, és áttelepült a „semleges" Ausztriába, ahol felesége, Montbel Lujza (Ivánc, 1836 - Achenkirch, 1923) rokonai laktak. Még Csepregen rendezték meg 1883-ban idősebb lányának, Máriának (Daruvár, 1855 - Drenovác, 1918) az esküvőjét, aki aztán Szlavóniába költözött. Menyasszonyi fátylát és koszorúját azonban Csepregnek adományozta: bekeretezve ott függ az apja által alapított kápolnában a falon. Gyula fiatalabb lánya, Anna Erzsébet (Daruvár, 1859 - Bécs? 1933?) a szülőkkel 1884-től a Bécs melletti Kalksburgban élt. Ott kezdődött (németül) levelező barátsága a Winnetou népszerű írójával, Karl May-val. (Évekkel később hidegültek el, amikor nyilvánvaló lett az író sok szélhámossága.) 1892-ben bécsi lakásra tett szert és Achenkirchben a tó partján telket vett a Jankovich család, ahova a következő évben osztrák falusi stílusú úri villát építtettek, melynek a „Kreuzhof" nevet adták Krisztus keresztjének a tiszteletére. Kis házi kápolnát is emeltek mellette, amely „Kreuzkapelle" elnevezést nyert. Azt már csak fényképen láthattuk (2. kép). Szülei halála után a családtalan maradt Anna Erzsébet 1930-ban eladta az ingatlanokat, majd teljesen elszegényedve halt meg. Most teljesedik ki ez a kép az új információk révén.
Utunk végén arra gondoltunk, hogy ha Gyula sírköve is, a maga FAMILIE (= család) feliratával Csepregre kerülhetne, a Jankovics Gyula által építtetett, a nevét is a kapuja fölött viselő kápolna mellé, akkor szimbolikusan egyesülne a család. Milyen szép lenne!

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Csepregiek a Daruvári Jankovichok nyomában
Csepregiek a Daruvári Jankovichok nyomában