2022. november 28. hétfő
[Répcevidék]

Büki könyvkiadás 2016.

Sági Ferenc
Büki könyvkiadás 2016.
A múlt évben is folytatódott Bük Város Önkormányzatának kiadói tevékenysége. Az év során három művet jelentettek meg.

A büki aratófesztivál délelőttjén került bemutatásra a Bük 750 sorozat 3. kötete: Balogh Lajos Büki tájszótára. Ez már a könyv második, bővített kiadása, mely a Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A 2004. évi első kiadás néhány év alatt elfogyott. A szerző viszont azóta is újabb adatokat gyűjtött, s közel 60 oldallal bővült a mű.
A könyvből megismerhetjük a település rövid történetét, az itt élők mindennapjaihoz, de az ünnepekhez kapcsolódó szavakat is. Találkozunk a dolgos hétköznapok eszközeivel, a különböző munkákhoz, a szórakozáshoz kapcsolódó kifejezésekkel. Megtaláljuk benne a helyi népszokások magyarázatait, s a legfontosabb büki szokások szövegét is. Szerepelnek benne a vallásokhoz, s az emberi élet egyes szakaszaihoz kapcsolódó szavak, kifejezések. Az osztrák határ közelsége miatt egyes szavakon, kifejezéseken érezhető a német nyelv hatása. A könyv végén láthatjuk a szerző büki házában levő régi használati tárgyak fotóit. Ezek az eszközök és a berendezési tárgyak tájházi jelleget adnak az ősi családi háznak.
A műben összegyűjtött szavak, kifejezések zöme nem csak büki, hanem a Nyugat-Dunántúl nagy részén ismert volt. Ezért is ajánljuk a könyvet a bükiek mellett a térség múltja iránt érdeklődő olvasóinknak is.
Több éves munka után október 23-án kerülhetett sor Bük város monográfiájának bemutatására. A korábban megjelent városmonográfiáktól több vonatkozásban eltér a büki könyv. Míg azok elsősorban a várostörténetre koncentrálnak, a büki e mellett hasonló súllyal kezeli a település-, társadalom- és gazdaságföldrajzi bemutatást is.
A 23 szerzős mű megírásában, szerkesztésében a felkért külső szakembereken kívül a helyi intézmények vezetői, egyes dolgozói is részt vettek. A településtörténet mellett az egyházak, intézmények és a sport története, s a jelenlegi állapot is megjelenik. Kiemelt helyet kapott a gyógyfürdő, a ráépülő idegenforgalom és szolgáltatások. A függelékben rövid archontológiát (tisztségviselők jegyzékét), a település kitüntetettjeinek névsorát, a díszpolgárok és jeles személyiségek (ön)életrajzát olvashatjuk. Megismerhetjük a helyi értékeket, s fotómelléklet is kiegészíti a szöveges oldalakat.
A megjelenés óta eltelt hónapokban sok dicsérő jelző elhangzott a műről. Viszont hallani kritikus észrevételeket is. A történelmi részben a polgári időszak leírása aránytalanul rövidebb az azt követő évtizedekénél. Igaz, viszont a lényege benne van, s a települési- és társadalom-földrajzi részben, az egyesületek és intézmények történetben egyaránt hangsúlyos e korszak is. Bár a településmonográfia szinte mindent tartalmaz a tárgyáról, a közel 850 oldalas műből hiányzik Bük néprajza. Ennek oka, hogy Szabó József helytörténész e témát részletesen feldolgozta kézirataiban. Ezekből a múlt évben a Hiedelmek, hagyományok és népszokások a Répce vidéken c. a harmadik könyv, melyet kiadott nyomtatásban az önkormányzat. E kötettel, a tájszótárral és a Vasi Szemle 2015. évi 4. számában közölt egyes tanulmányokkal válik teljesebbé Bük monográfiája. A négy alapvető dokumentum jól kiegészíti egymást. Néhányan - jogosan - hiányolják a könyv végéről a névmutatót. Erre sajnálatos módon a szerkesztés során nem gondoltunk.
A hibák ellenére is úgy érzem, hogy egy régóta várt, hiánypótló mű készült a településről, melynek adatai sokáig forrásul szolgálnak a kutatóknak és a szakdolgozatokat készítő hallgatóknak egyaránt. Az átlagember pedig az érdeklődésének megfelelő részeket újra meg újra szívesen fogja olvasni az egyre nagyobb térségi szerepkörrel rendelkező településről.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.