2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Bük története új kiadványokban

Sági Ferenc
Bük története új kiadványokban
A település neve első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából a város önkormányzata és intézményei a jubileumi év soron nagyszabású programot valósítanak meg. Ennek része a helység történetével, néprajzával, stb. foglalkozó kéziratok és új tanulmányok megjelentetése.

Az augusztus 20-i ünnepségen kettő, Bük történetével foglalkozó mű is bemutatásra került. A jubileumi sorozat 1. alkotása dr. Hetyéssy István: Bük község monográfiája. A családi alapon Bükhöz is kötődő szerző 1972-ben fejezte be a [kis]monográfia kéziratát, mely csak néhány könyvtárban volt megtalálható. A kötetet szerkesztette, az előszót írta és dr. Hetyéssy István életrajzát összeállította dr. Németh Sándor polgármester. A szöveget jegyzetekkel ugyanő és Sági Ferenc látta el. A kötet összeállításában közreműködtek a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának munkatársai is. A művet Bük Város Önkormányzata és a Vasszilvágyon működő Magyar Nyugat Könyvkiadó adta ki.
A szerző két fő részre osztotta munkáját. Az első a Bük nevű Sopron megyei falvak kialakulásával és történetével foglalkozik. A tizenkét fejezetből tíz a három Bük XVI-XVIII. századi történetét taglalja. Erről az időszakról közöl forrásaiból sok értékes települési és családi adatot. A községek XIX-XX. századi története viszont elnagyolt. A második rész Művelődés címmel a Bükök társadalmi-gazdasági fejlődését tekinti át. A rövid fejezetekben a település középületei mellett, a régészeti leletekkel is foglalkozva utal arra, hogy a magyarság előtt már a római időkben is éltek itt emberek. A mű néhány, érdekes adatokat közlő melléklettel zárul.
Az ünnepre látott napvilágot az önkormányzat anyagi támogatásával a Vasi Szemle büki száma. Megyénk tudományos folyóiratának cikkei is a nagy évfordulóhoz kapcsolódva íródtak. A szám a polgármester úr tanulmányaival indul, bemutatva az 1265-ös oklevél megkeresésének történetét, illetve a nagy évforduló megünneplésére tervezett és már részben lebonyolított programsorozatot. A történelmi rész dr. Dénes József Várhelyek és kastélyok a Répce mentén - Felsőbük c. írásával folytatódik. Dr. Dominkovits Péter a három Bük 1526-1780. közti történetéről közöl fontos összegzést. A nemesi társadalom több időszakban történő bemutatása után képet rajzol iskolázásukról és vármegyei hivatalviselésükről. Ezt követően a XVIII. századi adózókkal ismertet meg bennünket két összeírás alapján. Dr. Kelemen István: A büki katolikus elemi iskola a XVIII-XIX. században címmel a büki oktatástörténetének fontos szeletét tárja fel a Győri Egyházmegyei Levéltár dokumentumai segítségével. Melkovics Tamás Felsőbüki Nagy Pál jelentőségével kapcsolatos történészi vitába nyújt bepillantást tanulmányában. Az első világháború büki vonatkozásait három írás is elemzi más-más szemszögből. Dr. Csapó Tamás Bük demográfiai viszonyait és változásukat mutatja be 1960-tól napjainkig. Dr. Balogh Lajos és Fülöp Attila büki gyermek- és ifjúkorára emlékezik vissza szövegben és sok fotót bemutatva. Dr. Tátrai Zsuzsanna a XX. századi büki leányéletet vázolja fel nagy ívű tanulmányában. Tóth Csaba Krizsán István, a mozaikművészet mestere pályaképét rajzolja fel. Dr. Keszei Balázs a Bük térségében levő Répce menti rét-maradványokat, dr. Gyurácz József pedig Bük épített és természeti környezetének változásait tekinti át a madárvilág szemszögéből. Székely Edgár a Bük település alatt feltárható felszín alatti vízkészleteket és hasznosításukat mutatja be, Rotárné Szalkai Ágnes pedig e vizek kémiai összetételét elemzi. Bük válogatott bibliográfiáját dr. Németh Sándor állította össze. Végül a büki vonatkozású legújabb könyvek ismertetésével zárul a folyóirat vaskos, de nagyon értékes száma.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.