2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

A Répce-vidék irodalmi öröksége a Magyar Költészet Napján

A Répce-vidék irodalmi öröksége a Magyar Költészet Napján
Akik tollat fogtak címmel jelent meg a Répce-vidék költőinek antológiája Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna és Sági Ferenc gyűjtésében, szerkesztésében, a Savaria University Press kiadásában.

A kötet bemutatójára a Magyar Költészet Napja alkalmából a csepregi Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár színháztermében került sor, ahova a Farkas Sándor Egylet Olvasóköri Csoportja hívta meg a vers és a kultúra barátait. A vendégek köszöntése után dr. Füzfa Balázs irodalomtörténész, a kiadó vezetője méltatta az emléknap és az új kiadvány jelentőségét. Elmepezsdítő eszmefuttatásában utalt arra, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen eredetiben tudjuk olvasni Arany Jánost, vagy József Attilát. Ez a tény természetesen kötelezettségekkel is jár, óvnunk, őriznünk kell nyelvünk tisztaságát, nagyszerűségét, jelenlegi, valamint jövendő generációkat kell olvasóvá nevelni. A Magyar Költészet Napjának országos eseményei is lélekemelő, örvendetes jeleket hoztak felszínre.
A lebilincselően érdekes ünnepi megemlékezés után dr. Füzfa Balázs a kötet szerzőit, a közelmúltban Klaris Irodalmi-Művészeti Díjjal elismert T. Molnár Zsuzsannát és Sági Ferencet faggatta az antológia előzményeiről, a gyűjtőmunkáról, az ezzel együtt járó élményekről, nehézségekről. A beszélgetésből kiderült, hogy az antológia egy nagy energiákat igénylő gyűjtőmunka és összefogás eredményeként újabb lépést jelentett a Répce-vidék kulturális örökségének feltárásában, közkinccsé tételében. Az est folyamán az Olvasóköri Csoport és a Csepregi Vegyeskar tagjai elevenítették fel szóban és dalban a kiadványban szereplő versek hangulatát. Az antológiában helyet kapott szerzők közül néhányan maguk is felléptek előadóként is.
A 19 települést átfogó gyűjtemény egyben betekintést ad a Répce-mente irodalomtörténetébe, ugyanakkor buzdítja a jelenkor emberét is, írásra biztatja. Ezt példázzák a jelenleg köztünk élő idősebb vagy ifjabb generációk versei. Közülük a legfiatalabb, a 12 éves Gyurácz Boglárka, aki verseivel és meséivel a térség költészetének jövőjébe vetett hitünket táplálja.
Az ízléses kiállítású, gondosan összeállított, tartalmas könyv egy időutazás versek szárnyán a Répce mentén. Őseinkről, régi korok hírnökeiről, velünk együtt élő ismerős, vagy ismeretlen kortársakról szól, emberekről," akik tollat fogtak.."
A kötet ára 2500 forint, kapható a csepregi Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtárban.

Fotó: Kóbor Károly

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
A Répce-vidék irodalmi öröksége a Magyar Költészet Napján
A Répce-vidék irodalmi öröksége a Magyar Költészet Napján