2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

A hagyományok védelmében

„A Répce-vidék nyíló virága”-díj

A Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma 2015-ben alapította „A Répce-vidék nyíló virá-ga”-díjat. Az alapítvány célja, hogy a Répce-vidéken élő és a Répce-vidék kultúráját, hagyományait ápoló általános iskoláskorú tehetséges tanulók és mentoraik elismerést kapjanak értékőrző tevé-kenységükért.

Első alkalommal Zsigrai Hanna büki tanuló és mentora, Horváthné Pados Teréz, László Lili Molli bői tanuló és mentora, Pintér Anikó, Papp Kíra, Rudi Máté répcelaki tanulók és mentoruk, Gömböcz Ró-bert kapták meg az üvegrózsát.
Az alapítvány 2016-ben ismét pályázatot írt ki a díj elnyerésére, amely egy szál üvegrózsa és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány a tanuló és mentora számára külön-külön, emellett bemutatkozá-si lehetőség.
A nevezés határideje: 2016. május 10. A nevezők a pályázati anyagot személyesen is leadhatják a kijelölt határidőig a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtárban. Cím: Répce-vidék Kultúrá-jáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér31.
Pályázhatnak a Répce-vidék általános iskoláskorú tanulói és mentoraik. A tanulók egyéni és cso-portos formában is jelölhetőek a díjra. A nevezési feltételek közé tartozik, hogy a jelöltek a Répce-vidék kultúrájáért, hagyományaiért, történelmi múltjáért végzett értékőrző tevékenységet végezze-nek. Nem egyszeri alkotás, hanem egy „életút" bemutatása bizonyítsa elkötelezettségét a témakör-ben a tanulónak. A pályázati dokumentáció tartalmazza a tevékenység, „életút" bemutatását és is-mertetését.
Bővebb információ: Benkőné Klára Júlia telefon: 06301938045, email: benkoneklarajulia(at)gmail.com

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.