2023. március 27. hétfő

20 éve jelent meg a Csepregi Promenád

RÖVID CSEPREGI MÉDIATÖRTÉNET

Sági Ferenc
20 éve jelent meg a Csepregi Promenád
A csepregi lapkiadás 1904. július 17-én indult:
Menyhárt Júlia könyvnyomda tulajdonos adta ki,
Szentpétery Rezsõ nyomdavezetõ felelõs szerkesztése
mellett a társadalmi és közéleti hetilap, a
Csepreg és Vidéke egyetlen számát.

A csepregi lapkiadás 1904. július 17-én indult:
Menyhárt Júlia könyvnyomda tulajdonos adta ki,
Szentpétery Rezsõ nyomdavezetõ felelõs szerkesztése
mellett a társadalmi és közéleti hetilap, a
Csepreg és Vidéke egyetlen számát. A Répcevidéki
Hírlap hetente került az olvasókhoz
1909-1910-ben. Kiadója és felelõs szerkesztõje dr.
Kovács Sándor csepregi, majd soproni ügyvéd
volt. Mindkét sajtótermék Csepreg és a járás eseményeire
koncentrált, de vármegyei és országos
hírek is helyet kaptak bennük.
1971-1975. között a HNF Honismereti Köre stencilezett
kéziratként szûk körben terjesztette a
Csepregi Honismeret, majd az 1971. IV. negyedévi
számtól már csak Csepreg címû negyedéves tájékoztatóját.
Közvetlen elõdlapunk, a Csepregi Promenád
elsõ száma húsz éve, 1992 áprilisában jelent meg
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház havilapjaként. Indítását
az intézmény vezetõje, Ziembicki Erzsébet
kezdeményezte, aki a felelõs kiadói feladatokat is
ellátta. Az elsõ mb. fõszerkesztõ a ház akkori elõadója,
Marczin Ida lett. A szerkesztõbizottságnak
tagja volt még Sudár Lászlóné is. Az elsõ néhány
számot a Csepregi Gyõzelem TSZ-ben, a következõket
pedig már évekig Kõszegen nyomtatták.
Majd a 1999-tõl a Línea Nyomda állította elõ a
havilapot. Kezdettõl voltak külsõ munkatársak, akik
közül Hetyésy Katalin grafikát tervezett a címlapra,
és másokkal együtt hamarosan bekerült a szerkesztõségbe.
A lap kiadását 1993 õszén a Nagyközségi
Könyvtár vette át. Ekkor jelentették meg az elsõ
Lapozgatót a település szövetkezeteinek és vállalkozásainak
támogatásával. A kiadás 1995
nyarán átkerült a Farkas Sándor Egylethez, és
Hetyésy Katalin lett a fõszerkesztõ. A tördelõszerkesztõi
munkát kezdetben Melkovics Gyula,
majd Takács Szabolcs, késõbb dr. Kevei Péter
végezte. A lap továbbra is az önkormányzat támogatásával
készült, de függetlenségét hangsúlyozva
tudósított minden jelentõs helyi eseményrõl,
személyekrõl, cikksorozatokat közölt, kialakultak
a rovatok. A csepregi témák mellett
többször már büki, majd szakonyi tudósítás is bekerült.
A kezdettõl évekig 8 oldalas lap 12 oldalasra
nõtt, 1998 tavaszától viszont már a Répcevidék
melléklettel 16-ra. A mellékletben elõször
még hegyfalui és horvátzsidányi tudósítások is
megjelentek. Majd Bõ, Szakony és a környékük
települései maradtak tartósan a lapban, illetve
egy-egy taggal a szerkesztõségben. A kibõvült
szerkesztõbizottság tagjainak zöme újságírói
képzésen is részt vett.
2001 tavaszán a Csepregi Promenádért Közhasznú
Egyesület vette át a kiadást, s folytatta
2004 decemberéig. A lap anyagi helyzete - néhány
rövid idõszakot leszámítva - stabil volt. Az elsõ
években a kiadó intézmények költségvetésébõl
finanszírozták a néhány száz példányban megjelenõ
hírlap költségeit. Az öt-, majd hatszáz példányszámúra
növekedõ lap eladásából és a reklámokból
származó bevétel fontos tételt jelentett. 1995-
tõl a csepregi, késõbb a szomszédos önkormányzatok
is támogatták a lap kiadását. Néhányszor
pályázattal sikerült eszközöket vásárolni, a tanfolyami
költségeket elõteremteni. A felelõs vezetõk,
munkatársak és terjesztõk kezdettõl fogva lelkesedésbõl,
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték
hosszú évekig munkájukat, s a mai napig semmilyen
elismerésben nem részesültek.
Az 1990-es években Csepreg egy részén
lassan kiépült a kábel TV-hálózat, mely néhány
csatorna adását közvetítette. Az ezredforduló
után a PR-Telecom az egész településen új hálózatot
épített ki. Az internetre csatlakozás és
egyre több TV-csatorna vételi lehetõsége mellett
mód nyílott helyi adások sugárzására is. Két
csapat állt össze a helyi mûsorok készítésére,
egyik részben a Csepregi Promenád szerkesztõségére
épült.
Az önkormányzat már 2004 végén, a 2005. évi
költségvetési koncepció tárgyalása során eldöntötte,
hogy az új médiát támogatja. Ezzel
egyidõben a terjesztést segítõ ÁFÉSZ részérõl is
probléma merült fel, mert ez évtõl már csak ÁFÁsan
árusíthatták volna a lapot. Ebben a helyzetben
a kiadó a lap szüneteltetése mellett döntött.
2005 októberében a Csepregi Promenád szerkesztõségének
magjára alapozva, azt új tagokkal
kiegészítve, az Óvári Gábor vezette CitiCom Kft.
Promenád címmel új havilap kiadásával folytatta
a már kitaposott utat. Hetyésy Katalin lett a felelõs
szerkesztõ, a nyomdai elõkészítést dr. Kevei Péter, a
hirdetésszervezést Szabó Edgár vállalta. A magát
elsõsorban hirdetésbõl eltartó lap pár hónap után
ingyenesen került terjesztésre, egyre nagyobb területen.
Közben a Háromi Jenõ polgármester által
alapított Csodálatos Lakóhelyünkért közérdekû
alapítvány kiadásában 2009-tõl megindult a
Csepregi Krónika c. idõszakos városi lap is. A Promenád
anyagi és egyéb problémák miatt 2011
januárjában jelent meg utoljára.
A munkatársak egy részét átvéve, új szerzõk
csatlakozásával 2011 márciusától lapunk, a
Répcevidék folytatja a húsz éve elkezdett tájékoztatási
tevékenységet. Ez már egy újabb történet...

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.