2023. november 30. csütörtök
[Répcevidék]
Kultúra
Csepreg rövid hír

Csepreg

Fejlesztések a Könyvtárban Lezárult a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési- és Sportközpont Könyvtárban az Uniós támogatású TIOP pályázat, amellyel bõvült a könyvtári munkaállomások és a használói gépek száma. Megvalósult a Vas megyei közkönyvtári tudásvagyonhoz való nyílt, 0-24 órás hozzáférés, egységes szolgáltatói felülten, valamint biztosított a távoli felhasználók számára az elõjegyzési, hosszabbítási, gyarapítási javaslattételi lehetõség és a hagyományos kölcsönzési rendszert kiváltja a korszerû vonalkódolvasó.

Nemesládony ünnepe

Nemesládony

Perzselõ hõség fogadta a 14. Nemesládonyi Falunap vendégeit július 9-én, a település búcsújának elõnapján. De ez nem tántorította el az érdeklõdõket, hogy részt vegyenek a rendezvényen. Bokor Endréné polgármesterasszony köszöntötte a falu lakóit, hazatérõ vendégeiket, a környezõ települések polgármestereit, képviselõit, lakóit. Hangsúlyozta, hogy szükség van ezekre az ünnepekre, a megállásra, pihenésre, a közösség formálására, hogy a hétköznapok is zökkenõmentesek legyenek. A délután során nemcsak az idõjárás biztosította a forróságot, hanem a fellépõ mûvészek is perzselõ hangulatról gondoskodtak. A Pacsirták együttes lányai dalaikkal, sziporkázó jókedvükkel megalapozták a vidám hangulatot. Aztán a televízióból ismert Mercy együttes fokozta a nótás kedvét a résztvevõknek. Kaczor Feri mûsorára pedig a környezõ településekrõl is sokan kíváncsiak voltak. A fellépõk sorát a Sajtoskáli Asszonyok zárták, akik a 60-as, 70-es évek slágereivel, valamint operett mûsorukkal egyaránt dalra, tapsra fakasztották, sõt táncra is perdítették a lelkes közönséget. A vendéglátásról a képviselõ-testület tagjai gondoskodtak, finom pörkölttel kínálták a vendégeket. A tombolahúzás is sokaknak hozott szerencsét. Az esti búcsú-falunapi bálban pedig hajnalig mulatott a falu apraja és nagyja.

Liszt Ferenc halálának 125. évfordulója

Sopronhorpács

A sopronhorpácsi Széchenyi-kastély falán emléktábla jelzi, hogy a mûvész 2 évet itt töltött és alkotott. A Liszt Ferenc Társaság nevében Pozsgai Zoltán zongoramûvész méltatta a zeneszerzõt halálának évfordulóján, majd a Szentirmai Elemér vegyeskar elõadása kíséretében megkoszorúzták a márványtáblát. A templomban zárult a megemlékezés, ahol a kórus éneke elõtt Pozsgai Zoltán Péter színész szavalt, majd zárásul édesapja magas szintû zongorajátékának lehettünk fültanúi. A mûvészúrtól kapott Liszt portré a templom falán kapott helyet.

Barátok, ismerõs arcok találkoztak ismét Csepregen!

Csepreg

Július 14-17-ig megint zenétõl volt hangos az Ottó Kemping. A Térkép 2005 Kulturális Alapítvány szervezésében rendezték meg a IV. Ismerõs Arcok Tábort.

Merjetek nagyot álmodni!

Bük

Bükön vendégszerepelt nemrégiben az egyik tehetségkutató mûsorból megismert testvérpár Vastag Csaba és Vastag Tamás. Az énekes-testvérek készségesen válaszoltak a kérdésekre.

Ismerõs Arcok idén is Csepregen

Csepreg

Immár negyedik alkalommal rendezzük meg a vas megyei Csepregen az Országos Ismerõs Arcok Tábort.

Zsira – Locsmánd két keréken

Csepreg

A Csepregi Olvasókör két éve tervezte már e határ menti helységek meglátogatását, de a rossz idõjárás miatt többször is halasztódott.

Egyházasfalu rövid hír

Egyházasfalu

Megtörtént a Keresztényi pihenõhely átadása Egyházasfaluban. A Mol által kiírt pályázat sikeresen zárult, szép pihenõhellyel gazdagodott a falu.

Gyermeknap már negyedik alkalommal

Csepreg

2011. május 27-én, pénteken rendezték meg a IV. Városi Gyermeknapot a csepregi Malomkertben.

„Nem az a fontos az ember hány éves...”

Sajtoskál

Május utolsó hétvégéjén a képviselõ-testület szíves invitálására nyugdíjasok gyûltek össze a sajtoskáli kultúrházban, hogy az ízletes ebéd után együtt töltsenek egy vidám hangulatú délutánt. Az egybegyûlteket Haller Imre polgármester köszöntötte. Megköszönte fáradtságos munkájukat, amit családjaikért és a falu közösségéért is tettek. A nyugdíjasokat a nicki Fergeteg Néptáncegyüttes 3 párosa szórakoztatta. A délután folyamán többször is színpadra léptek, hogy a különbözõ tájegységek táncaival megismertessék a vendégeket, és táncra buzdítsák õket is. Nem is kellett a nagy biztatás, hiszen kedvenc zenészük, Zsiga húzta a talpalávalót. Késõ estig szólt a nóta, ropták a fájdalmat nem érzõ táncos lábak. Kérjük, hogy nyugdíjasaink járjanak ezentúl is a fiatalok elõtt jó példával, és kívánunk nekik jó egészséget és vidám kedvet a nyugdíjas évekre!

Anyák napja a legszebb ünnepünk!

Sajtoskál

Édesanyákat ünnepelt május elsõ vasárnapján minden kicsi és felnõtt gyermek. Így tettek a sajtoskáli óvodás és iskolás gyerekek is, de nemcsak otthon a szülõi házban, hanem a kultúrházban a falu közösségében is köszöntötték a legdrágább édesanyákat és nagymamákat. Horváth Ervin alpolgármester méltatta az anyai szerepet és kívánt jó egészséget, sok boldogságot, örömet az ünnepelteknek. A színpadon gyerekek pedig kedves, szívhez szóló versekkel, dalokkal, hangszeres zenékkel köszönték meg édesanyjuknak, nagymamájuknak a velük való törõdést, gondoskodást, de legfõképpen a feléjük áradó szeretetet. Egy szál virág, egy ölelés, egy „köszönöm anya” elmondott minden érzelmet ezen az ünnepen.

Itt és most

Zsira

Másod ízben rendezték meg 2011. április 18- 19.-én a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Zsirai Otthonában az Itt és most Zsirai Filmnapokat.

Teadélután

Csepreg

Felmentést kaptak felelésbõl azon szülõk gyerekei, akik részt vettek a csepregi Általános Iskola teadélutánján.

„Dolgozni csak pontosan, szépen”

Bük

Az idei évben 19. alkalommal szervezte meg a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola alsó tagozatos munkaközössége a Felsõbüki Nagy Pál Alsó Tagozatos Tanulmányi Versenyt március végén. A 17 iskolából – Bõ, Bük, Csepreg, Felsõcsatár, Gencsapáti, Hegyfalu, Horvátzsidány, Ják, Kõszeg-Bersek, Kõszegszerdahely, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely – Reményik, Torony, Vassurány, Vasszécseny, Vát –érkezett 157 alsós tanuló matematika, szövegértés és szépírás nyelvtani résszel területeken mérte össze tudását. A verseny résztvevõit és felkészítõiket Hárominé Orbán Erika igazgató-helyettes köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy vannak kisdiákok, akik idejüket nem sajnálva készülnek fel ezekre a versenyekre, mert szeretik a matematikát, a magyar nyelvet és irodalmat. Megköszönte a tanítóknak is a lelkiismeretes felkészítést és további eredményes munkát kívánt a tanév hátralévõ részére. A büki tanító nénik által összeállított versenylapokon a logikus gondolkodásra, a játékosságra és természetesen a tananyagra épülõ feladatokkal találkozhattak a versenyzõk. A verseny eredményei azt mutatják, hogy jól felkészült, ügyes, jó képességû gyerekek találkoztak e napon Bükön. A versenyt követõen az iskola új tanéttermében finom uzsonnával vendégelték meg a versenyzõ tanulókat és felkészítõ tanítóikat, akik a feladatlapok megírásának ideje alatt szintén e teremben cseréltek tapasztalatokat, beszélgettek. Többen voltak, akik egy évvel ezelõtt találkoztak egymással utoljára itt Bükön. Minden kisdiák emléklappal, a díjazottak oklevéllel és emléktárgyakkal, és remélhetõen kellemes élményekkel tértek haza iskolájukba. Bízunk benne, hogy sokan találkoznak majd jövõre ugyanitt, vagy más versenyhelyszíneken.

„Március, március”

Csepreg

Csepreg város március 15-i ünnepségén a Dr. Csepregi Horváth János KIKI 5 osztályosai és kamarakórusa adtak színes, fiatalos mûsort „Március, március” címmel. A mûsort Németh Andrea és Kancsó Zoltánné állította össze és tanította be a gyerekeknek. A szép számú közönség vastapssal jutalmazta a gyerekek és a tanárok munkáját. Az ünnepi köszöntõt Király Árpád polgármester úr mondta. A megemlékezést záró koszorúzást Csepreg Város Fúvószenekara kísérte.

Közmeghallgatás nõnapi köszöntõvel

Sajtoskál

Több éves hagyomány Sajtoskálon, hogy a képviselõ-testület a közmeghallgatással egybekötött testületi ülését március 8-án, a Nemzetközi Nõnapon tartja.

Simaság rövid hír

Simaság

Új helyszínen, a temetõben kialakított emlékhelyen rendezték az idei március 15-ei megemlékezést. A község polgármestere és képviselõ testülete álmodta meg az új emlékhelyet, mely falán helyet kapnak a község híres szülötteinek emléktáblái. Itt helyezték el Gróf Festetics Györgynek (1775-1819) , a keszthelyi Georgikon és a csurgói Gimnázium Alapítójának és Kozina Sándor (1808-1873) biedermeier festõnek az emléktábláját.

Költészet napja

Csepreg

Április 11-e a Költészet Napja. Ebbõl az alkalmából és a közelgõ húsvétra tekintettel két helyi szerzõ és egy „vendég” költõ verseibõl válogattunk.

Farsangi élményemet mesében, versben mondom el….

Bük

Bár a farsangnak már vége, érdemes megemlíteni azon gyerekek nevét, akik vidám mesében vagy éppen versben mondták el az idei mulatsághoz kapcsolódó élményeiket. A Büki Könyvtár hirdetett történet-, illetve versírópályázatot „Itt a farsang, áll a bál” címmel, amelyre 21 írás érkezett. A zsûri azokat a mûveket részesítette elõnybe, amelyek mosolyt csaltak az olvasó bírálók arcára. Az egyik rövid kis versike, amely a jelmezes versenyzõ, a kígyóbûvölõ „szerepét” idézi: Kosaramban mérges kígyó, Elõhívja furulya szóm, Táncol, inog, tekergõzik, Kosaramból elõbújik. (Markó Izabell) Farsangi élményemet mesében, versben mondom el…. A helyezettek: 1 hely: Gergácz Brúnó • 2. hely: Kirchknopf András • 3. hely Markó Izabell • Különdíj: Csonka Nikoletta, Ruzsics Lilla, Fekete Sára

„1848, te csillag…”

Sajtoskál

Március 15-én ünnepi zászlódíszbe öltöztek Sajtoskál utcái, és a falu lakói szívük felett a kokárdával emlékeztek az 1848-as eseményekre. A kicsi számú, de annál lelkesebb óvodás és iskolás gyerekek versekkel, klarinét muzsikával idézték meg a 163 évvel ezelõtt történteket. A gyerekek emlékmûsora mellett Takács Zoltán Bálint történész, a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója emlékezett az 1848-49-es történelmi idõszakra. Ünnepi beszédében párhuzamot vont a reformkor és napjaink politikai helyzete között. A legnagyobb magyar, Széchenyi István munkásságát tárta elénk és bíztatott, hogy a 48-as hõsök példája, kitartása legyen követendõ példa elõttünk. Az ünnepséget követõen együtt vonult ki az ünneplõ közösség az Emlékmûhöz, ahol az emlékezés koszorúit, virágait helyezték el a képviselõ-testület tagjai, az ünnepi szónok, a gyerekek, a hozzátartozók és a falu lakói.

A keresztény világ Húsvétja

„Jeruzsálemen kívül van egy csupasz, sárga kõbõl való szikla, csúf és kemény, mint a koponya. Ebbe a sziklába nagyon régen rést hasítottak. Keresztet állítottak bele, és arra feszítették a mi Egyetlenünket, aki igaz volt és betöltötte a törvényt. Isten ebbe azért egyezett bele, mert meg akarta mutatni, hogy igazságos, hogy a bûnt átok és bûnhõdés követi. Isten azonban a gonosz minden átkát és bûnhõdését rárakta arra az Ártatlanra, aki önként ment a halálra. Ezért a golgotai szikla a világ legszentebb helye. Ott az ember megáll, mint bukott bûnös. Épp úgy, mint Péter nagypénteken….” (Griertz Bo ev.p.) Húsvét Jézus halálának és feltámadásának az ünnepe. A keresztények a húsvéti titkot ünneplik: Jézus élete magában hordozza szenvedését, szenvedése halálát, halála pedig a feltámadását. De mindezen túl a természet éledését, egész ünnepkört jelent. A húsvét elõtti vasárnap virágvasárnapon hagyomány a zöldágjárás. Nagycsütörtökön a katolikus vidékeken elnémulnak a harangok, jelezve Jézus szenvedésének kezdetét. Nagypénteken emlékezünk Jézus keresztre feszítésére, szenvedése a passiójátékban éled újjá évrõl-évre. Nagyszombaton újra megszólalnak a harangok, elkezdõdik a készülõdés az ünnepre. Húsvétvasárnapján feltámadási körmeneten vesznek részt a hívõk. Húsvéthétfõ a locsolkodás napja, ahol a víz a megtisztulás jelképe. Húsvét utáni vasárnap a fehérvasárnap, amikor is régen a lányok fehér ruhába ötöztek. A hagyományok, azok jelentése az idõk folyamán átalakult, vagy elévült, de húsvét, a tavasz az újrakezdés ünnepe.

Püspökjelöltek bemutatkozója Bükön

Bük

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületek püspökjelöltjeinek bemutatkozóját február 5-én a büki mûvelõdési házban tartották. Ittzés János jelenlegi püspök nyugdíjba vonul. Az új püspök megválasztásához a felkért jelöltek több helyszínen tartottak elõadást, melynek témája: Hogyan tovább kis gyülekezetek? Az alkalmat Gabnai Sándor soproni esperes áhítata nyitotta. Ezt követõen Simon Réka lelkésznõ köszöntötte a jelölteket és a jelenlévõket

Tompaládonyi Fiatalok Társulata

Tompaládony

A Tompaládonyi Fiatalok Társulata március 13-án, 17 órai kezdettel tartja farsangi mulatságát. Büfé, zene, tánc várja az érdeklõdõket. A rendezvény becsületkasszás. Rövid hírek Berta Andrea látja el a jövõben a könyvtárosi feladatokat a Községi Könyvtárban, mely pénteken 13.00 órától 15.00 óráig és szombaton 14.00 órától 18.00 óráig tart nyitva. Szombaton délutánonként a jövõben gyermekprogramokat is szerveznek.

A nagybetûs élet kezdetén

Bük

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola 26 végzõs diákjának, 13 pincér és 13 szakács tanulónak tûzte fel a szalagot osztályfõnökük, Petõ Krisztina február 4-én.

Chernelházadamonya Nyugdíjas Találkozó

Chernelházadamonya

Nyugdíjas Találkozót szervezett az önkormányzat február 20-án

Farsangi mulatságok Sajtoskálon

Sajtoskál

A farsang a vígság, a mulatozás ideje. Az idei hosszúra nyúlt farsangi idõszakban Sajtoskálon két alkalommal is mulatoztatott a falu apraja és nagyja.

Jótékonyság Bő

Jótékonysági estet rendez a bõi és a sajtoskáli önkormányzat a bõi általános iskolával karöltve Tatár Szabolcs nyolcadik osztályos tanuló javára. Március 25- én (pénteken) este hat órai kezdettel a bõi mûvelõdési házban fellép az iskola színjátszó csoportja Arany János A fülemile címû mûvének színpadi változatával, a hegyfalui Háncs Néptánccsoport, Halász Borbála és a Sajtoskáli Asszonyok.

Színes forgatag

Csepreg

A csepregi általános iskolában névadójáról, dr. Csepregi Horváth Jánosról elnevezett napokat tartottak március 1-je és 7-e között. Gazdag programmal invitálták a diákokat és a szülõket az intézménybe.

Könyvhódítók

Csepreg

A Berzsenyi Dániel Könyvtár versenyt hírdetett általános és középiskolás diákok részére, hogy segítsenek visszalopni az emberek életébe az olvasás szeretetét.

Lócsiak ünnepe

Lócs

Augusztus 2. hétvégéjén 17. alkalommal szervezték meg a rózsákkal övezett lócsi fõtéren a település magyar és idegen ajkú lakói számára a falu ünnepét.