2023. március 22. szerda

Út és tó épül Zsirán

N. P. Kati
Jelentős útépítési munkáknak lehetnek tanúi a határ térségébe érkezők, Zsira községben.
Dorogi Árpád polgármestert kérdeztük, hogy pontosan mi is épül itt.

Jelentős útépítési munkáknak lehetnek tanúi a határ térségébe érkezők, Zsira községben.
Dorogi Árpád polgármestert kérdeztük, hogy pontosan mi is épül itt.
- A határ térségének átjárását biztosító utak épülnek. Jelenleg a Locsmánd felé vezető elkerülő út és a kapcsolódó önkormányzati (volt közút szakasz) befejező munkálatai folynak.
Miért került erre sor, amikor már létezik egy út Locsmánd felé?
- Mint ismeretes a jelenlegi út használatát az osztrák fél korlátozza. Az út kiépítettsége lehetővé teszi az átjárást, amit a gyakorlatban használunk is, de a gépkocsi forgalmat tiltják, ezt táblákkal jelzik.
2001-ben PHARE támogatással kiépítettük az utat a határig, de az osztrák fél csak a gyalogos-kerékpáros forgalomhoz járult hozzá.
A schengeni csatlakozással az ellenőrzés megszűnt, de kezdetben oszlopok korlátozták a közlekedést. Ekkor megállapodtunk, hogy a Sonnenthermét elkerülő utat építünk.
A csatlakozási pontot megkaptuk. Évek előkészítő munkája után jutottunk el a megvalósításig.
Rendkívül nagy igény jelentkezik a térségben élő, Ausztiában dolgozó, a szabadidejüket itt töltő emberek részéről a határok átjárhatóságára. Fontos útvonal Nikitsch felé, ezt Sopronhorpáccsal, a külterületi tulajdonnak megfelelően közösen építettük.
Mibe kerül az építés, honnét vannak a források?
Közös projekt az osztrákokkal. A projektpartner a Sonnentherme. Ők ökoturisztikához kapcsolódóan kerékpárokkal fejlesztettek, mi útépítést pályáztunk, hogy az akadálytalan közlekedési feltételeket biztosítsuk. A közvetlen építési költségek 230 millió Ft-ot
tesznek ki, amelyekhez tartoznak még engedélyeztetési és lebonyolítási kiadások.
ERFA Uniós forrásból 85%, nemzeti támogatásból 10% és 5% önkormányzati sajáterő. Ez utóbbi lényegesen több, hiszen mindig keletkeznek el nem számolható kiadások, továbbá a projekt utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy 7 hónapig várjuk a támogatások kifizetését.
A finanszírozás biztosítása a legnehezebben megoldható feladat.
Az elkerülő út a határig elkészült, az osztrák oldalon nem látjuk a folytatást. Mi a helyzet velük?
- Az előkészítő időszakban ők nem hitték el, hogy mi ezt megvalósítjuk. Nem is a község a projektpartner. Ennek politikai háttere van.
A sok-sok tárgyaláson mindig az hangzott el, ha mi megépítjük ők is. Sokat változott a koncepciójuk. Eredetileg 5,5 méter széles jobb nyomvonalú országos közutat terveztek. Jelenleg 4 méter széles út építését tervezik. Mi 5 méter széles utat építettünk.
Várható, hogy az október 7-i választások után folytatják az előkészítést.
Mikor vehetik birtokba a közlekedők az új utakat?
- Az elkerülő út használatához szükséges az osztrák oldalon a folytatás, legalább 10 méter feltöltése szükséges, bízom abban, hogy erre október végéig sor fog kerülni.
A Nikitsch felöl érkezők a 8626-os út csatlakozásánál tóépítést láthatnak. Mi készül?
- Korábbi évek tervei alapján megújíttattuk a kapcsolódó vízjogi engedélyt, hogy a község tulajdonában lévő volt bányaterületet pihenőhellyé alakítsuk. Ennek a munkái kezdődtek el.
Reméljük, hogy a térségben lakó emberek, a kerékpárral ideérkező turisták kikapcsolódását, pihenését szolgálja majd ez a felújított természeti környezet.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
 Út és tó épül Zsirán
 Út és tó épül Zsirán
 Út és tó épül Zsirán
 Út és tó épül Zsirán
 Út és tó épül Zsirán
 Út és tó épül Zsirán