2022. szeptember 26. hétfő
[Répcevidék]

Sikeres családok titka

A nagyszülõktõl az ifjúságig

Sikeres családok titka
2012. április 23-án Zsíros- Simon Mária
költõ-író- elõadómûvész látogatott el Bõbe,
s tárta elénk a „Sikeres családok titka
- A nagyszülõktõl az ifjúságig”
címû sajátos
kis világát.

2012. április 23-án Zsíros- Simon Mária
költõ-író- elõadómûvész látogatott el Bõbe,
s tárta elénk a „Sikeres családok titka
- A nagyszülõktõl az ifjúságig"
címû sajátos
kis világát. Az igazi,
tiszta paraszti családból
származó költõnõbõl
az est folyamán
felszínre tört az élet
szeretete, a humor;
szinte tapintható volt
a családi egységrõl
vallott nézete; a szebbnél szebb gondolatok
pedig - saját, kívülrõl elmondott verseivel
alátámasztva - magával ragadták a
gyermeket és felnõttet egyaránt. A saját
élettapasztalatával tanított és gondolkodtatott
el bennünket. Emlékeztetett arra is:
a mai emberek sem mások, mint a régiek,
csak nem kapnak annyi szépet a rohanó
világban. Éppen ezért érzem fontosnak,
hogy kiemeljek és megosszak néhány
fontos momentumot az elõadóestbõl
a kistérségben élõkkel is.
A társadalmon legkisebb és legsérülékenyebb
köteléke a család. Gyökerek
nélkül nincs család, fiatalok nélkül nincs
jövõ, így tehát szükség van az egységre.
Gyermekeinket is elég korán el kell kezdeni
tanítani, hiszen elméjükhöz van kötve
a bolondság, amely sokszor - iránymutatás
nélkül - nem tud különbséget tenni
helyes és helytelen között. Erre pedig
azért van szükség, mert a 21. századnak
is vannak törvényei, amelyeket csak úgy
tudunk megértetni/megértettetni és betartani/
betartattatni, ha együtt, egységben,
kéz a kézben rakjuk az alapkövet,
majd onnan építjük fel az igazi értékeket
és normákat. Az erõs családok ugyanis
erõs országot hoznak létre, és ha a munkánkkal
hozzá tudunk járulni, hogy az
emberi családok megerõsödjenek, a következõ
generáció talán majd áldani fog
bennünket, mert megóvtuk és megerõsítettük
azt, amiben õk sikeresen felnõttek.
Összességében: ezt az utat megtalálni
nehéz, rajta haladni pedig sokszor küzdelmes
és fájdalmas.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.