2021. október 26. kedd
[Répcevidék]

Sajtfesztivál Sajtoskálon

Bse
Sajtfesztivál Sajtoskálon
A 18. Falunapon megrendezett 8. Sajtfesztiválon
Haller Imre polgármester meleg szavakkal köszöntötte
a meghívott vendégeket, a faluból elszármazottakat
és a falu minden lakóját.

A 18. Falunapon megrendezett 8. SajtfesztiválonHaller Imre polgármester meleg szavakkal köszöntöttea meghívott vendégeket, a faluból elszármazottakatés a falu minden lakóját.Az idei évben a Leader pályázaton nyert 2 millióforintos támogatással a kétnapos rendezvényelsõ napján, szombaton a sporté volt a fõszerep.Délelõtt kispályás labdarúgó focitornán mérte öszszeerejét 4 csapat. A hagyományteremtõ szándékkalmegrendezett Sajtoskáli Sajt Kupa eredménye:1. helyezett: Sajtoskál, 2. helyezett:Nagygeresd, 3. helyezett: Mesterháza, 4. helyezett:100 forintos kocsma.A torna gólkirálya címet a nagygeresdi NémethIstván nyerte el 8 góllal.A délután folyamán pedig Miénk itt a tér címmelcsaládi sportdélutánon játszottak, szórakoztaka sportot kedvelõ vendégek. A helyi szervezésûversenyek mellett, focimeccseken és a méta játékbanélvezhették a gyerekek, hogy szüleikkelegyütt játszhatnak, sõt meg is „verhették" õket. ALogo Mobil játékbusz ügyességi és logikai játékaitis nagyon sokan kipróbálták, és a nagy meleg ellenéreis többen ringbe szálltak az élõcsocsóban.A nap a Barasics Edina által vezetett Zumba táncórávalzárult.A vasárnapi rendezvény a hivatalos megnyitóvalvette kezdetét. Harangozó Bertalan kormánymegbízottünnepi beszédében kiemelte a magyarmezõgazdaság nagyon fontos szerepét az országfejlõdése érdekébe. Bíztatta a sajtoskáliakat, hogyõk is készítsenek sajtot, akkor lenne igazán teljes asajtfesztivál, ha helyi sajt is bõvítené a kínálatot. Asajtlovagok bevonulását a sajtvásári megnyitó követte,amelyben a sajtlovagok a sajt szerepérõlbeszéltek. Megtudtuk, hogy egyre több kisebbsajtkészítõ van az országban, akik kiváló versenyképestermékkel növelik a magyar sajtfogyasztást.A sajtvásári forgatagban meg is ismerkedhettek alátogatók a házi sajtkészítéssel, hiszen a répcelakisajtmesterek helyben készítették frissen fejt tejbõl asajtot.Az idei évben is nagy érdeklõdés kísérte a sajtfesztiválonaz ország minden részébõl érkezõ 18sajtkészítõ kiváló sajtkülönlegességeit. Kóstolhattuk,vásárolhattuk a finomabbnál finomabb sajtokat. Ahagyományokhoz híven most is versenyeztek asajtkészítõk a közönség díjaiért.Eredmények: A közönség 1. helyezett: LukácsMagdolna Keszthelyrõl, 2. helyezett: Cserpes SajtmûhelyKapuvárról, 3. helyezett: Ráczné GyalogStefánia Jákról. A Képviselõ-testület különdíját arépcelaki Pannontej Zrt kapta. A Fiatalok Kedvencea köröstetétleni Köröstej Kft lett.Az ünnepi szentmisén Szabó Miklós plébános úrmegszentelte az új kenyeret, áldását kérte mindazokra,akiknek segítségével asztalunkra kerül amindennapi kenyér, és azokra is, akik nap, mintnap fogyasztjuk azt. Az ünnepi szentmisén közremûködötta templom és a Sajtoskáli Asszonyok kórusa.A finom ebéd ideje alatt a Németországbólérkezett Tûzoltózenekar színvonalas játéka szórakoztattaa szép számú vendégsereget. Erre az ünneprea település 800 éves évfordulóján a képviselõ-testület hazahívta a faluból elszármazottakat,hogy így is köszöntsék a sokat megért falut.A délután folyamán kulturális programokonszórakozhatott a falu apraja és nagyja. Kiváló alkalomvolt a rég látott ismerõsökkel, barátokkalvaló találkozásra, beszélgetésre, barátságokmegerõsítésére. A Pacsirták együttes megalapoztaa délután alaphangulatát, hiszen a jókedvû lányokkalegyütt énekelte a közönség az ismertoperett slágereket. Aztán Forgács Gábor humorista- vagy ahogy õ mondta pártsemleges bérszórakoztató- kacagtatta meg a televízióból ismertarcait bemutatva a nagyérdemût. Õt a Lunahhastánctrió látványos produkciója követte. Aztánegy másik táncforma, a nicki Fergeteg Néptáncegyüttesbemutatója nyûgözte le a nagyérdemût.A Nóta Tévébõl ismert Jolly és Suzy mûsorára akörnyezõ településekrõl is nagyon sokan kíváncsiakvoltak. A hangulatos elõadáson együtt énekeltea közönség a mûvészekkel a dalokat. A kõszegiszületésû Horváth Meggie énekesnõ többször ismeglepte vendégsereget, hiszen hangszínét változtatva,azt gondoltuk, hogy a dalok eredeti elõadójaáll a színpadon. Nehezen engedte el õt alelkes nézõsereg. Csakúgy, mint a helyi fellépõket,a lelkes Sajtoskáli Asszonyokat, akik nagyon nagysikert arattak a Sajtoskáli egyveleg innen-onnancímû mûsorukkal. A fõmûsorszámként fellépõSzinetár Dóra- Bereczky Zoltán duett koncertremeglepõen hatalmas létszámú vendégsereg voltkíváncsi. A nagy sikerû elõadáson nemcsak dalaikkal,hanem közvetlenségükkel is megnyerték azõket szeretõ közönséget.A tombolasorsolást követõen pedig az utcabálbanCsiszár Duó és Móni szolgáltatta a zenét,és mint ahogy a Szinetár-Bereczki páros kívánta,tartott a bál „Holnap hajnalig"!Köszönet mindenkinek a jó hangulatért, a támogatásokért,a rendezvényt színesítõ kiállítóknaka részvételért! 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon
Sajtfesztivál Sajtoskálon