2023. március 24. péntek

Nemesládony múltja és jelene

A KÖZÉPKORTÓL NAPJAINKIG

Bse
Térségünk újabb települése
gazdagodott a lakóhely történetét
bemutató kiadvánnyal.

Térségünk újabb települése
gazdagodott a lakóhely történetét
bemutató kiadvánnyal. Baranyai
Marianna a „Nemesládony múltja
és jelene" címû monográfia írója
több éven keresztül kutatta Bokor
Endréné polgármester asszony támogatásával,
segítségével a faluról
szóló adatokat, ismereteket. Járt
a Soproni, a Szombathelyi Levéltárban,
a Néprajzi Múzeumban, a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtárban,
hogy megismerje a falu eredetérõl,
múltjából összegyûjtött, fennmaradt
hiteles dokumentumokat. A világhálón
találta meg a falu híres
szülötteit. A legtöbb „anyagot"
azonban a falu idõs lakói nyújtották,
akik a szerzõ elmondása szerint
nagy lelkesedéssel meséltek a régen
történt eseményekrõl, emlékeikrõl,
szívesen adták oda a féltve õrzött
fényképeket, iratokat, és járultak
hozzá azok megjelentetéséhez.
A közelmúlt eseményeit Marianna
saját maga írta már több éve, hiszen
a település könyvtárosaként
aktív részese a falu életének.
A kiadvány Nemesládony Község
Önkormányzata, Bokor Endréné
polgármesterasszony és a nyomda
támogatásával jelent meg.
2010. október 4-én tartották a
könyv bemutatóját a faluban, ahol
nagy örömmel fogadták.
Ma már minden nemesládonyi
család apraja és nagyja forgathatja,
és emlékezhet általa büszkén az
õsökre, vagy elevenítheti fel résztvevõként
a leírt eseményeket, böngészhet
a régi és közelmúltbeli képeken.
A faluból elszármazottak
pedig e könyv által lesznek részesei
a mindennapoknak.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.