2023. március 22. szerda

Négy település új jegyzője

Sági Ferenc
Négy település új jegyzője
Márciusi számunkban már közöltük, hogy dr. Erdősi László körjegyző bejelentette nyugdíjba vonulását. Módosné dr. Farkas Rita személyében új

jegyzője van a Csepregnek és a vele közös önkormányzati hivatalt működtető Lócsnak, Tormásligetnek és Tömördnek. Az új jegyzőnővel beszélgettünk terveiről.
- Mennyi ideje dolgozol Csepregben és mikortól lettél kinevezve a négy település jegyzőjének?
- 1999 áprilisa óta dolgozom Csepreg város - akkor még - polgármesteri hivatalában aljegyzőként, egy pici megszakítással. 2002-ben megszületett második gyermekünk, s két évig Gyesen voltam. Tehát 14 éve kerültem a kisvárosba, s azóta is Kőszegről járok be naponta. 2013. május 8 - i hatállyal neveztek ki a négy település jegyzőjévé.
- A helyben lakás nem merült fel Veled kapcsolatban?
- Kritikaként elhangzott már, hogy nem itt lakom. Viszont kívülről nézve könnyebb a hatósági ügyeket intézni, az objektív döntéseket meghozni. A birtokvédelem, az adózás általában nem pozitív dolog. Fontos, hogy mindenki teljesítse kötelességét, viszont aki rászorul, annál legyünk méltányosak.
- Mit jelent a négy település Neked, illetve az általad vezetett hivatalnak?
- Mindegyik településnek önálló önkormányzata, saját képviselő - testülete van, külön ülésekkel, melyeket mi készítünk elő, jegyzőkönyvezzük a három kisebb településen ugyanúgy, mint Csepregben. Én csak kicsiknek nevezem őket, megkülönböztetve a nagytól, s a kicsik a családban kedvesebbek. A testületi üléseken való jelenlét egyúttal minimum négy estét jelentenek havonta. A plusz feladatok főleg Csepregen adódnak, ahol elég sok a testületi ülés, pl. a gyakori jogszabályi változások követése miatt. Ezért is fontos az aljegyző beállítása, hogy a feladatokat meg lehessen osztani. Mindegyik településnek önálló a költségvetése, beszámoló készül, s mindegyik testület maga alkotja meg a rendeleteit. Sokszor más a kicsik szabályozási rendje, mint Csepregé, s így kétféle rendszert kell kialakítani. A hatósági ügyek a kicsiknél is külön jelentkeznek, akár a közfoglalkoztatást, akár a gyermekvédelmet vagy a szociális ügyeket tekintjük. Tehát a hivatal ugyanazokat a feladatokat látja el a három másik településen is, mint Csepregen. A kicsiknél kihelyezett ügyfélszolgálatot is tartunk heti egy-egy alkalommal két-két órában. Az egyik új kolléganőt kifejezetten a közös önkormányzati feladatok ellátására vettük fel. Ő látja el náluk az ügyfélszolgálatot, veszi át a kérelmeket, melyek főleg szociális jellegűek vagy az adózással kapcsolatosak.
- Milyen a négy településen az adózási morál?
- A három pici településen jobb, mint Csepregen. Náluk szinte mindenki tud mindent a másik emberről, így természetes személynek csak nagyon ritkán van adótartozása. Csepregen ez sajnos nem mindig érvényesül, így több esetben a végrehajtással, - mint eszközzel - is élnie kell a Hivatalnak. Csepregen - az új típusú feladatfinanszírozási rendszer bevezetése óta - megnőtt a helyi adóbevételek fontossága. Elérendő cél az, hogy a kivetett adók beszedésre is kerüljenek. Úgy gondolom, adót emelni Csepregen már nem lehet, legfeljebb az idegenforgalmi adót, melyet a vendégek fizetnek. Az adószerkezet átstrukturálására van lehetőség, hogy máshová kerüljenek a súlypontok. Ehhez viszont a testületnek kell meghoznia a döntéseket. Erre novemberben kerülhet sor, hiszen jelentősebb adóváltoztatásra mindig január elsejétől van lehetőség.
- Jelentős Csepregen az idegenforgalmi adó?
- Éves szinten 1 millió forint, viszont évről évre növekszik, a bevallási rend is pozitív irányba változott. A fontosságát az is erősíti, hogy minden beszedett forinthoz az állam + 1, 5 forintot hozzátesz. A kicsiknél nincsen idegenforgalmi adó bevezetve.
- Milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben a kicsiknél és Csepregen?
- Nemrég készítettük el a hivatalban a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat mind a három település bekamerázására. Ha nyernek a pályázatok, még az idén ezzel is megerősítésre kerül náluk a közbiztonság. Csepregen már a megvalósítás stádiumában vagyunk a Széchenyi tér bekamerázásával. Tormásligetnek folyamatban van az ivóvíz arzéntalanítási pályázata is. Ennek megvalósulása után Lócson és Iklanberényben is arzénmentes víz kerül a fogyasztókhoz. Tömördön nem kellett erre pályáznunk, ott a Vasivíz ZRt. ezt saját beruházásai közt megoldotta. Tormáson megoldásra vár a szennyvízelvezetés is, de sajnos nem kerültek bele abba az agglomerációs terültbe, amelyre pályázatot lehet benyújtani. Csepreg Városában az ivóvíz arzéntalanítási pályázat, illetve a szennyvíztisztító korszerűsítését célzó pályázat van folyamatban.
- Csepregen miben szeretne a hivatal előbbre lépni?
- Vannak régi adósságaink, amelyeket jó lenne mielőbb elrendezni, ilyen pl. a kerékpárút, valamint a körforgalom tulajdonviszonyainak rendezése. Ezek bonyolult ügyek, nem véletlenül húzódnak évek óta, és még sok idő kell a végleges megoldásukhoz. A napi feladatok ellátása mellett folyamatosan jönnek újabb problémák is, melyek megoldása nem mindig egyszerű feladat. Most pl. új feladatként jelentkezett a víziközmű vagyon - a törvény erejénél fogva - visszaszállása az önkormányzatok részére.
- Az elmúlt hetekben aláírásgyűjtés kezdődött, hogy a csepregi Egészségházban maradjon meg a vérvétel és a szakrendelések. Hogy áll ez a terület?
- Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem akarja a járóbeteg szakrendeléseket megszüntetni, minden megoldási lehetőséget megvizsgálnak. Ennek keretén belül arra kértek segítséget Szócska Miklós államtitkár úrtól, hogy az OEP magasabb finanszírozást adjon a kisebb településeken a járóbeteg szakellátást végző intézményeknek. Másrészt megkeresésre kerültek azon Vas és Győr-Moson-Sopron megyei települések polgármesterei, s rajtuk keresztül a testületek, amelyek lakói igénybe veszik e szolgáltatásokat. Pozitív visszajelzések vannak, s reméljük, a képviselő-testületek is megfelelően állnak e dologhoz, s a működési támogatás nyújtásával e szolgáltatásokat Csepreg Városa fenn tudja tartani.
- Csepregen örök téma az utak állapota. Várható e területen előrelépés?
- Az utak felújítását a város önerőből nem tudja megoldani. Sajnos évek óta nincs a belterületi önkormányzati utak felújítására pályázati támogatás. Idén is csak kátyúzást, illetve kisebb javításokat lehet megoldani a város költségvetéséből, s ezen munkálatok most kezdődtek el.
- Szociális téren várható-e változás?
- A szociális ügyeknél szeretném azokat az embereket is megtalálni, akik segélyre szorulnának, de szégyellnek kérni. Azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy a balesetnél sem ahhoz kell odafutni, aki kiabál, hanem ahhoz, aki csendben van, hiszen nagy a valószínűsége, hogy először rajta kell segíteni. A szociális terület és a gyermekvédelem is csapatmunka, akkor lehet jól csinálni, ha 4-5 ember összedolgozik, s ezt a vonalat szeretném erősíteni. Ne csak az kerüljön a bizottság „szeme" elé, aki a kérelmet eddig is beadta, hanem a többi rászorultat is fel kell kutatni, s ebben nagyobb szerepet kell kapniuk a TGK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak.
- A hivatal munkájában várható-e változás?
2013. január elsejével a közigazgatás törvényi átalakítása óta a Közös Önkormányzati Hivatalban jelenleg 18 köztisztviselő dolgozik, a Magyar Állam 22 főre ad feladattípusú finanszírozást. Azért nem merítjük ki a maximális létszámot, mert így sem Csepregnek, sem a kisebb településeknek nem kell hozzájárulniuk a Hivatal személyi és dologi kiadásaihoz. A feladattípusú finanszírozás alapja az, hogy azt az adott feladatra kell költeni. A Hivatal szervezeti felépítésében biztos lesz változás. Egy konkrétumot már most tudok mondani, mely szerint az adóhatósági munka erősítése érdekében szeretném kivenni ezt a tevékenységet a Pénzügyi Osztály feladatköréből, s az aljegyző közvetlen irányítása alá rendelni. Fontosnak tartom a Hivatal vezetésénél is a csapatmunkát, amelyet a jegyző, az aljegyző és a pénzügyi osztályvezető közösen végez, természetesen a polgármesterek irányításával. Munkánk során az ügyfelek ügyeinek elintézésére, a szakmaiságra, a törvényesség maximális betartására fogunk törekedni.
- Köszönöm a beszélgetést. Eredményes munkát, s ehhez sok kitartást és jó egészséget kívánok.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Négy település új jegyzője
Négy település új jegyzője