2021. december 5. vasárnap
[Répcevidék]

KÖZMEGHALLGATÁS NŐNAPI KÖSZÖNTŐVEL SAJTOSKÁLON

Bse
KÖZMEGHALLGATÁS NŐNAPI KÖSZÖNTŐVEL  SAJTOSKÁLON
Március 8-án közmeghallgatásra hívta össze Haller Imre polgármester a képviselő-testületet és a falu lakosságát.

A polgármester a köszöntő szavakat követően, melyben bemutatta Dr. Vincze György jegyző urat, első napirendi pontként részletes beszámolót tartott a település lakóinak az elmúlt év tevékenységéről.
2012. december 31-én megszűnt a sajtoskáli központtal működő Sajtoskál-Lócs-Iklanberény Községek Körjegyzősége. Sajtoskált 2013. január 1-jétől a Sárvári Járáshoz csatolták. Településünk csatlakozott a bői központtal működő Bői Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A 7 társközség: Bő, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Tompaládony. Később ide csatlakozott Hegyfalu is. Sajtoskálon állandó kirendeltség működik - Gángóné Horváth Andrea és gyakran Horváthné Nagy Ibolya aljegyző intézi a helyben megoldható lakossági ügyeket. A járás hatáskörébe nagyon sok feladat átkerült, amiket Sárváron lehet intézni, azonban vannak ügyek, amiket a járási ügysegéd a településen megold, minden héten kedden ügyfélfogadási időben.
Megszűnt a Felső-Répce-menti Többcélú Kistérségi Társulás is, azonban Bük székhellyel helyette megalakult a Répce-menti Önkormányzati Társulás - az orvosi ügyelet, mentőszolgálat, védőnői szolgáltatás, belső ellenőrzés és a Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálat révén ehhez kapcsolódunk. A polgármester úr elmondta, hogy 2012-ben minden kötelezően előírt alapfeladatot elláttak. Beszámolt a falu életében történt eseményekről, önkormányzati tevékenységekről, a település takarékos gazdálkodásáról - bevételek, kiadások alakulásáról. A pályázati forrásokból kapott támogatásokról is tájékoztatott Haller Imre.
Második napirendi pontként a 2013. évi tervek következtek. Megtudtuk, hogy az állam az eddigieknél kevesebb összeggel járul hozzá az önkormányzatok működéséhez, így még inkább szükség van a helyi adókból származó bevételekre, a pályázatokból szerzett támogatásokra. Az idei évben valósul meg a focipálya villanyvilágítással, öntözőberendezéssel, labdafogó hálóval való felszerelése pályázati pénzből. A hagyományos rendezvények megvalósítását is tervezik, urnafalat készítenek a temetőben, valamint pályázat elnyerése esetén az utcák járdafelújítására is sor kerülne.
A következő napirendi pont a település környezetvédelmi helyzetéről szólt. Felhívta a falu első embere a figyelmet a tűzgyújtásra - péntek 14-18 óráig, szombat 8-12 óráig- és kérte a rendelet betartását, valamint a hulladékok elszállításával a környezet védelmére hívta fel a falu lakóinak figyelmét.
A lakosság részéről a hozzászólások érdeklődőek, segítő szándékúak, és köszönetet, elismerést tolmácsolóak voltak.
A hivatalos részt követően a 2012. év eseményeire emlékezhettek vissza a jelenlévők a filmösszeállítással és elevenítették fel szép élményeiket.
A rendezvény végén a polgármester úr köszöntő szavaihoz az iskolás fiúk verses köszöntője társult a szebbik nem irányába. Nőnap lévén a képviselő-testület férfi tagjai süteménnyel, pezsgővel és cserepes virággal köszöntötték a rendezvényen résztvevő lányokat, asszonyokat.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
KÖZMEGHALLGATÁS NŐNAPI KÖSZÖNTŐVEL  SAJTOSKÁLON
KÖZMEGHALLGATÁS NŐNAPI KÖSZÖNTŐVEL  SAJTOSKÁLON