2023. január 28. szombat
[Répcevidék]

Ki volt dr. Östör József?

Sági Ferenc

Szeptember 3-án a csepregi Petőfi Sándor Művelődési és Sportház, Könyvtárban bemutatásra kerül az Akik tollat fogtak. A Répce-vidék költőinek antológiája 2. javított, bővített kiadása.
A felerészben megújult kötetben 2-2 új büki és csepregi, s 2-2 Csepreghez, illetve Répcelakhoz is kötődő új poéta versei is helyet kaptak a régiek mellett. Most mégsem velük foglalkozom, hanem egy már nem élő, szintén újonnan bekerült személyt mutatok be.

145 évvel ezelőtt, 1875. július 14-én született Gyülevízen (ma: Zsíra) dr. Östör József jogász, országgyűlési képviselő, földbirtokos. A soproni bencés gimnáziumban tett érettségit követően a budapesti tudományegyetem jogi karán tanult. Jogi diplomája megszerzése után két évig gyakornok volt, majd 24 évesen Sopronba tért vissza mint megyei tiszti ügyész. 1900-ben ügyvédi irodát nyitott a városban. Megnősült, a házasságból két gyermek született: Antal (1902-1921), aki a következő költő az antológiánkban, és Magdolna (1903-1956).
A megyei törvényhatósági bizottság tagjaként a vármegye politikai és társadalmi életében is részt vett. Az 1922. évi nemzetgyűlési választásokon párton kívüliként mandátumot szerzett. A választókerületben háromszor is megválasztották képviselőnek, 1931-ben már az Egységes Párt elnökségi tagjaként indult. Képviselőként sokat tett Sopron városáért, de országos ügyekben is fellépett. Az 1935-ös választások után tudományos és irodalmi munkájára, s a (zsirai és csepregi) birtokainak ügyeire koncentrált.
Művei kortörténeti források: a földbirtokreformról készített jogi szakmunkájára a kortársak is felfigyeltek. Közéleti tevékenységének emlékeit Közpályám című művében írta meg. A Tisza István saját szavaiban című könyve a politikus elfogulatlan megismeréséhez járult hozzá. A reformkorszak történetéről, Széchenyi István 1849 utáni éveiről jelentek meg fontos munkái. Fiatalkora óta verseket is írt. Mint a Frankenburg Irodalmi Kör elnöke és a Soproni Napló című napilap szerkesztője, a város és a megye kulturális életébe is bekapcsolódott.
Östör József 1949 tavaszán Zsirára látogatott. A szülői házban éjjel rátörtek, bántalmazták, és ennek következtében április 10-én Sopronban meghalt. Holttestét a fia emlékére 1923-ban épített Antal-kápolnában helyezték el, de azt 1952-ben a közelében levő határőrség katonái feldúlták. Földi maradványait a zsirai temetőbe vitték át.
A https://www.szivk.hu/ostor-jozsef/ felhasználásával: Sági Ferenc

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.