2023. június 8. csütörtök
[Répcevidék]

Hagyományápolás és megújulás

Egy magára valamit is adó városnak mindig
kell merítenie történelmi hagyományaiból. A néhány
évvel ezelõtt elhunyt történész, a középkori
városok szakavatott kutatója, Kubinyi András írja
Csepregrõl szóló tanulmányában: ”Csepreg nem
véletlenül volt az egyik legnépesebb magyar mezõváros.

Egy magára valamit is adó városnak mindig
kell merítenie történelmi hagyományaiból. A néhány
évvel ezelõtt elhunyt történész, a középkori
városok szakavatott kutatója, Kubinyi András írja
Csepregrõl szóló tanulmányában: "Csepreg nem
véletlenül volt az egyik legnépesebb magyar mezõváros.
A nyugat-magyarországi városhálózat élvonalába
tartozott, jogi helyzetétõl eltérõen a valóságban
inkább városnak, jelentõs kisvárosnak
tekintendõ. Nyugat-Magyarországon, fõleg annak
déli részén különösen sûrû központi hely hálózat
mutatható ki. Csepreg ennek ellenére elõkelõ helyet
foglalt el, így országos viszonylatban sem sorolhatjuk
hátra, ahogy azt a népessége is bizonyítja."
Ezen a nyomvonalon haladt a megújult fõtér
átadásához kapcsolódó városfesztivál nyitányaként
megtartott tudományos ülés, ahol különösen
Dominkovits Péter tudta érzékeltetni Csepreg térségbeli
szerepét és jelentõségét a 17. századi
adóösszeírások tükrében. A három napos rendezvénysorozat
alatt az idõjárás végig kegyes volt, így
szombaton is ragyogó napsütésben kerülhetett sor
a megújult fõtér átadására. Harangozó Bertalan
kormánymegbízott is a múlt értékeire visszatekintve
állapította meg, hogy a város történelmi hagyományainak
megfelelõ új központtal gyarapodott.
Miután Finta József atya megáldotta a város új
gyöngyszemét, Harangozó Bertalan, Király Árpád
polgármester és a plébános úr átvágták a szalagot,
s hivatalosan is kezdetét vette a birtokbavétel.
A szépszámú csepregi és környékbeli, vagy távolabbról
idelátogató érdeklõdõ észrevehette, hogy
a tér kitágult, helyet adva rendezvényeknek, szórakozásnak,
borkóstolásnak, zenehallgatásnak,
családi sétáknak, gyermeki játéknak, öregkori pihenésnek,
tereferének a padokon. A tér esztétikusabbá
vált, a Mûvelõdési Ház épületének homlokzata
feltárta évtizedekig rejtve õrzött szépségét, s
vált a kisváros szemet gyönyörködtetõ elemévé.
Arról, hogy ne csak szavakban idézzük meg
Csepreg városának múltját, a Farkas Sándor Egylet
gondoskodott. Az ünnepségnek mintegy történelmi
keretet adva, visszaröpítette a jelenlevõket
Csepreg aranykorába. Az egyesület tagjai korhû
kosztümökben és koreográfiával, több helyszínen
jelenítették meg Nádasdy Anna és Zrinyi Miklós fõúri
esküvõjét és lakodalmát. A vendégek a
Nádasdy-kastély udvarán gyülekeztek. Talán ez
volt a lepusztult kastély épületének utolsó történelmi
szerepe, üröm volt az örömben, a gondos és ötletes
rendezés mellett, közelrõl látni a jobb sorsra
érdemes épület mostani állapotát. A templom
kertjébe vonult vendégeket érdeklõdõk sokasága
kísérte az esküvõre, majd a lakodalom az új fõtéren
folytatódott, fejedelmi étkekkel, korhû tánccal
és zenével. A kellemes idõ, a hangulatos muzsika,
a nyüzsgõ, szórakozó, sok ember este felé már szinte
mediterrán hangulatot kölcsönzött a kis város fõterének.
Másnap folytatódott a hagyományok
ápolása a szüreti felvonulás eseményeivel.
Így vált és válhat Csepreg megújult központja,
a múlt, jelen és jövõ színterévé.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás
Hagyományápolás és megújulás