2023. március 22. szerda

Falunap Nagygeresden

Falunap Nagygeresden
A 17. Falunap – egyben a 6.
Geresdiek Találkozója – július 27-én
került megrendezésre a Faluház udvarán.

A 17. Falunap - egyben a 6.Geresdiek Találkozója - július 27-énkerült megrendezésre a Faluház udvarán.A program 7 órakor, a szokásosreggeli zajkeltéssel,azaz zenés ébresztõvel indult,melynek során polgármesterünkébresztettea lakosságot. Délelõtt asportpályáé volt a fõszerep,ahol barátságos focimérkõzésenmérte öszszeerejét a Nagygeresdlakosaiból alakult két csapat.A szokásos hetes- éskapura rúgó versenyre is sor került. Ahetes rúgót Varga Bálint, a kapura rúgótIllés Gábor nyerte.A 11.30-kor elhangzó Himnuszután Németh Lajos polgármester köszöntöttea vendégeket, majd NémethSándor, Bük polgármesteremondta el ünnepi beszédét. Õt követveBásthy Tamás, országgyûlésiképviselõ emelkedett szólásra.Az ünnepség és az ebéd után -melyet az idei Felsõ-Répcementi KistérségiNapon I. helyezést elért fõzõcsapatunkalkotott meg -, kulturálismûsorok szórakoztatták a közönséget,kik lelkes tapssal jutalmazták aprodukciókat. Este fél nyolcra megtelta faluház udvara. A környékbelitelepülésekrõl is sokan eljöttek, hogyláthassák Postás Józsit, anap sztárvendégét, akinagy sikert aratott közismertdalaival. 21 órakor vettekezdetét a bál. A méltánnépszerû Spontán zenekarfergeteges bulit hozott össze.Ebbe sajnos az idõjárásis „besegített" egy kiadósvihar formájában. Mindentösszevetve, ismét egy jóhangulatú napot tudhatunk magunkmögött, amelynek folyamán reméljük,mindenki jól érezte magát. NémethLajos polgármester úr a képviselõtestület nevében is köszönetetmond mindazoknak, akik bármilyenmódon hozzájárultak a rendezvénysikeres lebonyolításához. 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Falunap Nagygeresden