2020. június 4. csütörtök
[Répcevidék]

Évfordulók a Répce-vidéken 2019/V.

Sági Ferenc

- Száz éve, 1919. augusztus 28-án Zsirán született Végvári Lajos művészettörténész. A Wikipédia a következőkben összegzi életútját: „Alap- és középfokú tanulmányait Sopronban és Sümegen végezte, 1937-ben érettségizett. Ezt követően 1938-tól a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen művészettörténetet, keresztényrégészetet és összehasonlító irodalomtudományt hallgatott. Tanárai Hekler Antal, Gerevich Tibor és Kerényi Károly voltak. A második világháború idején, 1943-ban besorozták katonának, majd szovjet hadifogságba esett. 1947-ben tért vissza, és 1948-ban szerezte meg bölcsészdoktori diplomáját.
1947-ben a Fővárosi Népművelési Intézetben helyezkedett el tudományos tanácsadóként, majd 1948-tól öt évig a Fővárosi Képtárban dolgozott, 1950 és 1953 között az igazgatója, egyben a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese volt. 1950-től tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Képzőművészeti Főiskolán, utóbbin 1954-ben a művészettörténeti tanszék vezetője lett. 1971-ben Miskolcra költözött. Főiskolai állása megtartása mellett a Miskolci Képtárban, majd Herman Ottó Múzeumban dolgozott művészettörténészként, és tevékeny részt vállalt a gyűjtemény kialakításában, bővítésében. Tanácsadója volt a neves miskolci műgyűjtőnek, Petró Sándornak is. 1981-es nyugdíjazása után már csak a múzeum képzőművészeti gyűjteményével foglalkozott. Előadásokat tartott az ország számos egyetemén, Debrecenben, Pécsett, Miskolcon, és számos közönségtalálkozón vett részt. A Miskolci Bölcsész Egyesület egyik alapító tagja volt, ahol 1997-ben díszdoktorrá avatták. 1999-ben életműdíjat kapott a Magyar Fotóművészek Szövetségétől, és ekkor tüntették ki a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is. 1993-ban Miskolc városa Pro Urbe-díjjal tüntette ki, 2001-ben pedig a város díszpolgára lett. 75. születésnapján Miskolcon kiállítást és ünnepi hangversenyt rendeztek tiszteletére.
Munkássága során - a rendszeres múzeumi munka mellett - folyamatosan publikált és kutatómunkát folytatott, főleg a 19-20. századi egyetemes és magyar festészet története foglalkoztatta. Több mint negyven könyve jelent meg, emellett tanulmányokat, katalógus bevezetőket, kritikákat is írt. Legfontosabb műve a Munkácsy Mihály életének és művészetének bemutatását tartalmazó monográfia. A festészet története mellett fotóelmélettel és fotóesztétikával is foglalkozott, különösen szerette a diaporámát. Művészettörténészi munkáján kívül számos kiállítást is rendezett és megnyitókon működött közre. 2004. május 29-én hunyt el Miskolcon, és a Mindszenti temető evangélikus sírkertjében nyugszik."
- Száz évvel ezelőtt, 1919. szeptember 10-én aláírták az osztrák békeszerződést Saint- Germainben. A béke eredményeként Ausztria területe a korábbi negyedére (84 ezer km²-re) csökkent; az országnak 6,5millió lakosa maradt. (Csehország, Morvaország, Cseh-Szilézia és néhány Alsó-ausztriai önkormányzat az újonnan megalakult Csehszlovákiához került. Északon Galícia a helyreállított Lengyelország része lett. Dél-Tirol, Trentino (németül: Welschtirol) ma együtt a Trentino-Alto Adige régió, valamint Tarvisio környékén elterülő Friuli-Venezia Giulia keleti része (németül: Kanaltal) és az isztriai partvidék az Olasz Királysághoz került. Bukovinát megkapta Románia. Alsó-Stájerország szlovénül: Štajerska, Krajna és Karintia egy része a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett.) A szerződés elrendelte Moson, Sopron és Vas vármegyék német lakosságú részének és Sopron városának Ausztriához való csatolását.
- 125 évvel ezelőtt, 1894. október 17-ént született Nemesvisen (ma Répcevis) Sarang Krizológ Péter bencés szerzetes. Magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett. Esztergomban, Budapesten és Pápán volt gimnáziumi tanár. Pannonhalmán hunyt el 1978. július 11-én.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.