2022. augusztus 18. csütörtök
[Répcevidék]

Évfordulók a Répce-vidéken 2017. II.

Sági Ferenc
50 éve, 1967. okt. 26-án hunyt el Szombathelyen Rozmán Alajos (sz.: Bő, Sopron vm., 1907. jún. 4.) plébános. Kőszegen érettségizett a bencés gimnáziumban. Veszprémi egyházmegyésként Innsbruckban tanult.

1933-ben szentelték pappá. Lengyeltótiban, majd Kaposvár-Jézus Szíve plébánián káplán. Közben hittanári vizsgát tett. 1938-tól Homokkomárom plébánosa, 1940: áldották meg a felújított, Medveczky Jenő freskóival díszített kegytemplomot. Védelmébe vette az erdei munkásokat, kishaszonbérleti földeket szerzett a szegényeknek, gondoskodott az iskola fűtéséről. E szociális beállítottsága miatt sok összeütközése volt. A KALOT és az Actio Catholica körzeti titkáraként került kapcsolatba Mindszenty Józseffel, akinek kérésére 1944: befogadta és bújtatta Varga Béla kanonokot, a nemzetgyűlés későbbi elnökét. 1945-ben magához vette a húga árváit, akit férjével együtt megölt egy szovjet katona, mivel hitvesi hűségüket és tisztaságukat védték. - A homokkomáromi búcsúkon 1945 után is tömegek vettek részt, ezért 1948. V. 11-én az ÁVH letartóztatta. Az Andrássy úton és a Markó utcában tartották fogva. A Vidovics-perben (a Mindszenty-per előpere) el akarták ítélni, de bűntény hiányában fölmentették. Ajkarendek, majd Bakonygyepes plébánosa. 1956-ban nevelt unokaöccse lett az ajkai Nemzeti Forradalmi Tanács titkára. Rozmán Alajos az ő segítségével mentette meg a lincseléstől az ajkarendeki tanácstitkárt. A megtorlás idején ezért nem börtönözték be, csak áthelyezték Balatongyörökre, majd (mivel nem vett részt a békemozgalomban) Romándra. Betegség miatt nyugdíjazását kérte, utolsó éveiben Szombathelyen élt.
75 éve, 1942. aug. 19-én hunyt el Ágfalván Varga József (sz. Dasztifalu, [ma Egyházasfalu része] 1890. nov. 20.) plébános. 1915. IV. 25-én szentelték pappá Sopronkeresztúron. 1917-ben Mosontarcsán káplán, 1918-ban adminisztrátor, 1919-től Mosonszentjánoson, 1923-ban Mosonban káplán, 1927-től Ágfalván plébános. Hívei kedvéért megtanult németül, a volksbundisták mégis állandóan bosszantották, szidalmazták, mert vissza akarta tartani őket a hitleri újpogányság befolyásától. Szívbeteg volt. Az 1942. XI. 18-án egy gyűlésen szeretett volna fölszólalni, de félrelökték, megalázták. A lakásáig elvánszorgott, otthon összeesett és meghalt. - Művei: Kis katekizmus példákban. Összegyűjtötte Varga József. 1. köt. Végcél, kinyilatkoztatás, hit, hitvallás, Isten, teremtés, ember, bűnbeesés. 2. köt. Jézus krisztus megváltó, az egyház, az ember végső dolgai. 3. köt. Főparancsolat Isten imádása, szentek tisztelete, Isten szent neve vasárnap. 4. köt. Szülők, elöljárók, test és lélek élete. 5. köt. Jócselekedet-erény, kegyelem, bűnbocsánat szentsége, egyházi rend, házasság, imádság. 6-7. köt. Emmanuel, Isten velünk! 8-9. köt. Panis angelorum, Angyalok eledele. 10. köt. Oblatio munda, Tiszta áldozat. Sopron, 1941-1942.
100 éve, 1917-ben született Keményegerszegen (ma Vasegerszeg része) Varga István festő. - A budapesti képzőművészeti főiskolán Csók István növendéke volt. A II. világháború. után bejárta Ázsiát, Afrikát, Európa több országát. Amerre járt, festett és műveiből kiállításokat rendezett. Megfestette Pál görög király, Tisserant bíboros és Hailé Selassie etióp császár portréit. 1964-ben New Yorkban telepedett le, ahol tanítani kezdett. Számos kiállításon mutatta be impresszionista tájképeit és portréit.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.