2023. június 2. péntek
[Répcevidék]

Értékőrző Egyházasfalu

Major Izabella
Amikor szülőfalumról írok, jóleső érzéssel tölt el, hogy hűséggel valljuk magunkénak Széchenyi István eszmeiségét, miszerint: „Amelyik nemzet nem becsüli történelmi múltját, annak nem lehet jövője sem”.

Nagytiszteletű elődeink évszázadokon át az égi áldásokért hálaadásul 12 szobrot emeltettek kis falunkban, melyeket a felnövekvő generációk mindig nagy becsben tartottak. Napjainkban, közel 10 éve már, hogy a lelkiismeretes karbantartást a virágos gondozással, s az évszakoknak megfelelő díszítéssel a Falufejlesztő Egyesület szorgos tagjai végzik folyamatosan lelkes odaadással. Értékőrző tevékenységünk példaadó tanítómestere Major Miklós úr, aki az 1956-os kényszerű külföldre távozása óta, immár 63 éve támogatja szerető gondoskodással szülőföldjét. Általa maradnak szépek és újulnak meg templomaink, temetőink, s legújabb jótéteményeként, említett szobraink is. Utóbbiak közül az idei évben 8 szobrot öltöztetett időtálló új ruhába, környezetüket is gondosan megtervezve. Újbóli felszentelésükre az augusztusi és szeptemberi vasárnapokon került sor bensőséges, megható szertartások keretében. A Szent-Anna szobrot, a keresztényi temetőben, s a vasútállomás közelében levő őrző kereszteket a Szentháromság-szoborral együtt Kovács Pál atya áldotta meg, míg a gógánfai keresztet a Szent József és Szent Rókus-szobrokat a Döbrössy-kereszttel a helyi születésű Tóth Miklós plébános úr. Major Miklós úr áldozatos tevékenysége nyomán immár 11 múltat őrző szobor ragyog új köntösében. Már csak egy műemlékünk, a féltve őrzött Kossuth Lajos utcai Szűz Anya szobor vár a megváltó felújításra.
Egyházasfalu hálás szívvel köszöni Major Miklós úr felbecsülhetetlen értékű, múltat és jelent összekötő, jövőért áldozó adományait. Neve mindenkoron aranyló betűkkel lesz olvasható falunk történetkönyvében. Értékőrző tevékenységünk szobraink megbecsülésén túl természetesen régi és újbóli hagyományaink ápolását is jelentik. Ennek keretében került sor szeptember 7-én a Falufejlesztő Egyesület éves batyus báljára, melynek bevétele ezúttal is a faluszépítést szolgálja. A hűvös-esős szombat esti szabadtéri rendezvény nagyszámú közönségét biztonságos sátor fogadta, ahol sztárvendégként a népszerű Tajtiboy együttes műsora fokozta a jó hangulatot. Nagy érdeklődés kísérte az újonnan meghirdetett sütemény és italversenyeket is, melynek eredményeként a falu legfinomabb süteményeit Domnanics Piroska, Németh Krisztina és Kiss Józsefné készítették. A legízletesebb bor Rozmán Jánosé és Kiss Józsefé lett. A Legütősebb pálinka-díj pedig Németh Dénest, Domnanics Piroskát és Sándor Józsefet illette meg. A késő éjszakába nyúló rendezvény a legsikeresebb falunapok jókedvű hangulatát idézte. Ahol a jókedv tartós, ott tetterő is lakozik, amelyre támaszkodva bizalommal tekinthetünk értékeinket őrizve az épülő jövőbe.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.