2022. december 7. szerda
[Répcevidék]

Czupy Bálint-emlékünnepség Völcsejen

Czupy Bálint-emlékünnepség Völcsejen

Czupy Bálint születésének 120. és halálának 45. évfordulója alkalmából tartott az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola emléktábla-avatóval és kiadványbemutatóval egybekötött emlékünnepséget szeptember 20-án, Völcsejen.
Köszöntőt Barcza Attila országgyűlési képviselő mondott, aki felidézte az egykori nemzetgyűlési képviselő életútját, és megköszönte a helyieknek és a szervezőknek, hogy éltetik Czupy Bálint emlékét. Bálint gazda alakját menye, özv. Czupy Józsefné Bátkay Éva asszony idézte meg. „Bálint Papa, ahogy otthon hívtuk, egy szeretetre méltó, kiegyensúlyozott ember volt, aki bölcsen szervezte életét, összhangban családjával, hívő katolikus elkötelezettséggel és hazaszeretettel" - kezdte visszaemlékezését, majd egy személyes történetet is megosztott a jelenlévőkkel: „Christoph fiunk születésekor ő volt az első, aki meglátogatott. Óriási piros rózsacsokorral köszöntött. Mivel édesapám már nem élt, azt mondta: »Édesapádnak illene most itt állnia, így az ő nevében köszöntelek Benneteket. Mély szeretetet és sok örömöt kívánok ennek az aranyos csöppségnek a felneveléséhez, és a Szűzanya oltalmába ajánlok Benneteket!« Bálint Papa, apósom, a szememből olvasta ki lelkiállapotomat, észrevette örömömet, de bánatomat is, amit egy meleg öleléssel oldani is tudott."
Gyürü Ferenc plébános úr áldotta meg az emléktáblát, melyen a következő szöveg olvasható:

E házat építette, s itt élt 1934-1947 között
„a még öreg korában is délceg termetű, éles eszű, melegszívű, ízig-vérig magyar és keresztény férfi"
CZUPY BÁLINT
1900-1975
kisgazda politikus, nemzetgyűlési képviselő, a Szabad Európa Rádió „Bálint gazdája",
aki szívügyének tekintette a KALOT által szervezett népfőiskolák támogatását.

A koszorúk elhelyezése után a Völcseji Népdalkör énekelt lélekemelő magyar népdalokat, majd Szalai Viktor népfőiskolai alapító ünnepi gondolatai következtek, aki azzal kezdte, hogy: „a Jóisten nagy rendező. Az egykori egyházasfalui Széchenyi Népfőiskola szervezője ma egy népfőiskolai rendezvényen gyűjtött erőterébe bennünket." Hangsúlyozta, hogy most, mikor fejet hajtunk Czupy Bálint emléke előtt, akkor fejet hajtunk a magyar paraszttársadalom előtt is. Az emlékünnepség szentmisével folytatódott, melynek szentbeszédében Ferenc atya idézte Czupy Bálint imával felérő naplóbejegyzését. „Mindenható Isten, engedd meg, hogy a Te szándékod szerint eredményesen szolgálhassuk hazánk ügyét. Vezérelj minket, jelöld ki számunkra az utat, amelyen járnunk kell. És irgalmazz, Uram, a Te népednek. Tartsd meg számunkra ezt az Általad kijelölt drága szent földet. Ne engedd, hogy egy évezred után mi, most élők veszítsük el őseink szent örökségét. Ó, mily emésztő, mily fojtogató gondolat, hogy éppen mi, ma élő nemzedék legyünk azok, akik elveszítsük hazánkat, amelyet őseink annyi vérrel, szenvedéssel, verejtékkel meg tudtak tartani ezer éven át, és ránk bírták hagyni, érdemtelen késői generációra. Magyarok Istene, ne hagyj el minket, engedd, hogy mi is átadhassuk őseink örökét fiainknak. Ne engedd, hogy elnyelje nemzetünket, az idegen népek tengerárja. Ne engedd, hogy mi legyünk tanúi a nemzethalálnak. Óh, nem ez, a ma ránk zúduló néptenger az, amelyet Vörösmarty látott meg rémálmában. Mert ama népek »millióinak szemében gyászkönny ül«. Ma sátáni gúnykacaj szállna a sír felé, »hol nemzet süllyed el". Ó, nyújts ki felénk hát védő kart. Hisz mi is készen vagyunk áldozni, küzdeni, égni, szenvedni a honért. Mindenek Ura, hallgasd meg érdemtelen szolgád hozzád intézett könyörgéseit. Ó, nézzed gyötrődő lelkemnek marcangoló fájdalmát. Hiszen mi is joggal fordulhatunk Vörösmartyval a világ népeihez: »Népek hazája, nagyvilág, hozzád bátran kiált: egy ezredéves szenvedés kér éltet vagy halált«".
Az emlékünnepség a Népfőiskola által erre az alkalomra megjelentetett Czupy Bálint-emlékalbumának bemutatásával zárult. A 46 oldalas kiadványt, mely a hagyatékban őrzött emlékek összeállításából, a család hozzájárulásával készült Dr. Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja ismertette. A történész kiemelte, hogy az emlékalbum különlegességét a személyes hangvétele adja, hisz Czupy Bálint saját gondolatai, írásai mellett a róla szóló emlékező szövegek, halála után a családnak küldött személyes nekrológok olvashatók többek között Mindszenty Józseftől, Közi Horváth Józseftől, Hajdu-Németh Lajostól, Varga Bélától, Kölley Györgytől, Mézes Miklóstól, Nagy Ferenctől, Varga Lászlótól. Az Emlékalbumot számos egykori fénykép színesíti Czupy Bálintról.
A Közi Horváth József Népfőiskolának ez a második, Czupy Bálinttal kapcsolatosan megjelentetett kiadványa. 2017-ben került kiadásra a Czupy Bálint: Emigrációm első ideje 1947. május 30. - 1948. augusztus 1. című könyv.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.