2023. június 9. péntek
[Répcevidék]

Büki kitüntetettek

Sági Ferenc
Az idei augusztus 20-i ünnepségen is átadták Bük
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által
alapított kitüntetéseket a testület 2011. június 27-i határozatai
alapján.

Az idei augusztus 20-i ünnepségen is átadták Bük
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által
alapított kitüntetéseket a testület 2011. június 27-i határozatai
alapján.
Posztumusz díszpolgári címet kapott Szabó József
tanár, igazgatóhelyettes. Fõállása mellett már fiatalon
énekkart vezetett, színdarabokat tanított be. Az 1950-
es években ellátta a népmûvelési ügyvezetõi tisztséget
is, majd évekig az 1959-ben átadott Mûvelõdési
ház tiszteletdíjas igazgatója volt. Több cikluson keresztül
tanácstagként is tevékenykedett. Fiatal korától
kezdve gyûjtötte és lejegyezte a település és a szûkebb
Felsõ-Répcevidék néprajzi értékeit, kutatta a település
történetét. A néprajzi és helytörténeti pályázatokon
megyei és országos díjakat nyert kézirataival,
melyekbõl több nyomtatásban is olvasható. Kéziratai
a helyi és megyei közgyûjteményekben, illetve a Néprajzi
Múzeum Etnológiai Adattárában érhetõk el.
Bük város díszpolgára lett Horváth Béla ny. VB-titkár.
1953-tól 1990-ig látta el e fontos tisztséget a község,
majd 1983-tól nagyközség élén. Sokat tett a fürdõ kialakításáért
és mûködtetéséért (1964-ig a helyi tanács
üzemeltette a létesítményt), az 1965-ös nagy árvíz utáni
helyreállításokért és fejlesztésekért, az intézményhálózat
egyre magasabb szintre emeléséért. Mûködésének
évtizedei alatt Bük poros - sáros településbõl Európai
hírû, városiasodó nagyközséggé vált fejlett infrastruktúrával.
Bük Városáért Kitüntetõ Oklevelet vehetett át Adrew
Ethell a Nestlé Kft. Büki Gyáregységének vezetõje. Irányításával
az üzemet folyamatos bõvítették, ezzel számos
új munkahelyet teremtettek a településen. A ma
50.000 négyzetméteren mûködõ büki egység az állateledel-
gyártás közép-kelet európai központjává vált.
Bük korábbi díszpolgárai: ifj. Riedinger Károly volt
cukorgyár-igazgató, dr. Horváth Tibor néhai körzeti orvos,
Teklits István egykori tanácselnök, Dr. Szele Ferenc
ny. polgármester.
Sági

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.