2023. március 22. szerda

A munka elismerése

A munka elismerése
Nemzeti ünnepünkön a megemlékezések mellett ismét különböző díjakkal, kitüntetésekkel jutalmazták azokat, akik munkájukkal, közéleti tevékenységükkel az átlagosnál többet tettek a közösség asztalára. A vas megyei központi ünnepségen, Sárváron három csepregi személy is elismerésben részesült. Velük beszélgettek lapunk munkatársai.

Kissné Krály Mária, a Csepregi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke „Vas Megye Közgyűlésének Pável Ágoston Emlékplakettjé"-t kapta.
- Számítottál az elismerésre?
- Meglepett, de az elismerés mindig jól esik. S úgy érzem, nem csak nekem szól, hanem a csepregi horvát közösség munkájának megbecsülését is jelenti.
- Mióta vezeted a kisebbségi, majd nemzetiségi önkormányzatot?
- Önkormányzatunk 15 éve, 1998-ban alakult meg. Krizmanits Károly volt a megálmodója. Ő kért fel, hogy segítsek a szervezésben. Akkor még 55-60 csepregi családban voltak horvát származású családtagok, többen, mint Olmód lélekszáma. Nem vagyunk tősgyökeresek Csepregben, a közeli horvát településekről kerültünk ide. Tagjaink szívesen jöttek a hívó szóra. Karcsi lett az önkormányzat elnöke, én pedig az alelnöki tisztséget viseltem. A következő választási ciklus óta látom el az elnöki teendőket. E munka sok energiát, alázatot igényel. A foglalkozásaink látogatása teljesen önkéntes, legfeljebb lelkiismereti kérdés. Fő célunk a horvát nemzettudatunk megőrzése, nyelvünk, kultúránk ápolása. Gyermekeinket is igyekszünk e szellemben nevelni.
- Mutasd be tevékenységeteket.
- Kezdettől a mai napig vasárnapi iskolai jelleggel biztosítjuk a horvát nyelv oktatását a gyermekeknek. Ebbe később a felnőttek közül is többen bekapcsolódtak. Amíg létezett a kisvendéglő, évente horvát bálokat szerveztünk. Kétévente megrendezzük a horvát fesztivált a hazai gradistyei horvát, alkalmanként burgenlandi, szlovákiai és horvátországi csoportok fellépésével. 2004-ben megalakítottuk kórusunkat, mely négy éve felvette a Jankovich nevet. A felnőtt mellett megszerveztük és működtetjük a lányok kórusát is. Szívesen teszünk eleget a meghívásoknak, s tartjuk a kapcsolatot a fellépő csoportokkal, s szülőhelyünk nemzetiségi önkormányzataival. Kezdetben, mikor még jobbak voltak az anyagi feltételeink, s bőven találtunk pályázati lehetőségeket is, gyakran tettünk több napos kirándulásokat az őshazába, Horvátországba. A gyermekek pedig 1-1 hetes táborozásokon vehettek részt. Kezdeményezésünkre Csepreg 1999-ben testvérvárosi kapcsolatot létesített a horvátországi Delnicével. Velük több közös programunk is volt, de ma csak takaréklángon létezik e kapcsolat. Minden hónap 3. szombatján Dumovits esperes úr horvát misét celebrál a Szent Katalin kápolnában tagjainknak. A legutóbbin kórusunk és fiataljaink horvát nyelvű passiót adtak elő. A tavalyi városfesztiválon tagjaink a nemzeti szokásoknak megfelelően köszöntötték a vőlegényt, a horvát Zrínyi Miklóst. Idén ezt a programelemet bővíteni fogjuk.
- A helytörténeti kutatásokat is támogatja önkormányzatotok.
- Először fordítással segítettük Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna részben horvát nyelvű: Balladák, románcok, balladásdalok a Répce mellékéről c. könyvének kiadását. 2007. óta önkormányzatunk is bekapcsolódik a Jankovich-kutatások támogatásába. Segítségünkkel a kutatók, rendezvényszervezők és önkormányzatunk tagjai eljutottak az egykori horvát Jankovich-birtokokra, Daruvárra és környékére. A daruvári kastélyban aktív közreműködésünkkel megnyílt a Jankovich-kiállítás. A megnyitón közös műsort adtunk az ottani magyarok kórusával. Meglátogattuk néhányan az Ausztriában levő Jankovich-emlékeket. A munkát horvát helytörténészek, a magyar mellett horvát és osztrák közgyűjtemények is segítik. Az eredményeket magyar és horvát szaklapokban folyamatosan megjelenteti Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia, s reményeink szerint a kutatás lezárulta után kétnyelvű könyvben is napvilágot láthatnak.
- A daruvári polgármester nagyon kedvesen fogadott bennünket. A várost a csepregihez hasonló „szőlőhegyek" veszik körül. A római idők óta gyógyfürdőjük is van, melyet korábban többször is a Jankovichok modernizáltak. Nem alakulhatna ki szorosabb kapcsolat kisvárosunk, továbbá az egykor jelentős Jankovich-birtokokkal és ma európai hírű gyógyfürdővel rendelkező Bük és Daruvár között?
- Ez még a jövő zenéje. Igaz, hogy Daruvár csak 80 kilométerre van Szlavóniában a magyar határtól, de a szomszédos Bük és Csepreg vajon együtt tudna-e működni? Mi felvetjük ezt a lehetőséget a Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak, hiszen „egy vérből valók vagyunk". Csepregen is jobban kellene figyelni az idegenforgalomra, a nemzetközi kapcsolatokra, s az ehhez szükséges marketing tevékenységre. Gondolok itt képeslapok, prospektus készíttetésére a településről. Nem tudjuk kézbe adni a partnernek a város címerét, nincs Csepreg városnak bora... Több évre elosztva ezek megvalósítását, településünknek is lépni kellene.
- Nem csak a helyi nemzetiségi önkormányzatot vezeted, a megyeiben is szerepet vállalsz.
- A Vas Megyei Területi Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak alelnöke vagyok. Ottani munkánk eredményeként, megfelelő számú jelentkező esetén ősztől a Premontrei Gimnáziumban - nyugat-dunántúli beiskolázási lehetőséggel - indulni fog nemzetiségi horvát nyelvi tagozat. A jelentkezni személyesen, egyénileg kell a gimnáziumban. Az indításhoz számítunk mind a horvát önkormányzatok képviselő testületi tagjai, mind a horvát nyelvet tanító általános iskolák igazgatói és a szülők támogatására. A tagozatra beiratkozók emelt óraszámban fogják tanulni anyanyelvünket.
Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése Kovács Andrásnak, a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség elnökének „Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozat" elismerést adományozta.
Váratlanul ért a kitüntetés?
Meglepetés volt számomra, amikor a meghívólevél megérkezett, hiszen eddig a tűzoltók esetében nem volt szokás, hogy ilyen magas elismerésben részesüljenek. Sárváron volt a megyei ünnepség. Nagy örömmel és büszkeséggel vettem át a kitüntetést, de tudom, hogy ez nemcsak nekem szól, hanem a mögöttem álló csapatnak. Tehát ez egy közösséget elismerő díj, amit személy szerint én kaptam meg.
Milyen hasonló élményben volt már részed?
Megyei elismerésként ezt emelném ki az első helyen, hiszen eddig ilyenben még nem részesültem. A szakmai elismerések között a Magyar Tűzoltószövetség által kiadható legmagasabb elismeréssel, a Gróf Széchenyi Ödön-díjjal már rendelkezem, s az önkormányzati tűzoltóságok által alapított kitüntetést is elnyertem.
A Csepregen végzett munka bizonyára alapvetően hozzájárult az elismeréshez, mi jellemezte az utóbbi évek tevékenységét?
A hétvégén volt az egyesület cikluszáró és tisztújító közgyűlése. Az elmúlt 5 év eredményeinek értékelését öröm volt elkészíteni, hisz olyan komoly sikereket értünk el. A hetvenes évektől kezdve folyamatosan számottevő fejlődés jellemezte a tűzoltók tevékenységét. Talán a helyi tűzoltóság 132 éves történetét tekintve is a legnagyobb eredmény, hogy az egyesület saját tulajdonú ingatlanon dolgozhat, hisz Csepreg Város Önkormányzatától megkaptuk azt a területet, amit jelenleg birtoklunk és fejlesztünk. A sokirányú állagmegóvást többek között a nyílászárók komplett cseréje, a világítás és fűtés korszerűsítése, valamint belső szerkezeti átalakítások jellemezték.
Mik a jövő tervei?
A színvonalas szakmai munka mellett mindenképpen az ifjúság nevelése a legfontosabb feladat. Az egyesület ifjúsági tevékenysége nagyon komoly szintet ért el. Jelenleg is több mint 20 fős ifjúsági tagsággal rendelkezünk. A fiatalok az elmúlt években többször mérettettek meg különböző versenyeken, s nagyon szép eredményeket értek el az országos döntőkben. 2014-ben Csepreg ad otthont a VII. országos CTIE ifjúsági tűzoltóversenynek, az idén a megyei tűzoltóversenyt is Csepregen szeretnénk megrendezni.
Milyen a hangulat a családban?
A család nagy örömmel fogadta a kitüntetést, egy kicsit ők is meglepődtek. Kislányomon kívül mindenki tagja a tűzoltó egyesületnek, így érthető a közös öröm és büszkeség.
Sági Ferenc, Sárváry Zoltán

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.