2023. szeptember 25. hétfő
[Répcevidék]
Közélet
A SZERETET ÜNNEPE SAJTOSKÁLONA SZERETET ÜNNEPE SAJTOSKÁLON

Sajtoskál

Az év legszebb ünnepén mindenki vágyott a nyugodt, meghitt családi együttlétre, a szeretetben, boldogságban eltöltött percekre, órákra, napokra.

"De szép is itt, de jó is itt együtt ünnepelni".

Répcevis

A Pákác-menti Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület 2011. dec. 18.-án falukarácsonyt szervezett, az ünnepi díszbe öltöztetett répcevisi kultúrotthonban.

A falu időseit köszöntötték RépcevisenA falu időseit köszöntötték Répcevisen

Répcevis

2011. december 10-én ünnepeltük Répcevisen a Tisztelet és Megbecsülés napját.

Kristálytorony a Hotel Caramellben

Bük

Megújul és új turisztikai attrakcióval bõvül a büki Hotel Caramell.

Előszilveszteri forraltboros túraElőszilveszteri forraltboros túra

Csepreg

Tavaszias időben tizenkét helyszínen fogadták a gazdák a csepregi szőlőhegyekben a szilveszter előtti napon kilátogató több mint háromszáz sétálót – közte sok gyermeket és fiatalt.

BabavarrásBabavarrás

Zsira

Orth Magda Gödöllőről érkezett hozzánk Zsirára, egy helyi édesanya meghívására.

Farsang az ovibanFarsang az oviban

Bük

Ez a versrészlet gyönyörűen összefoglalja a télvégi időszak hangulatát. Február 17-én, pénteken tartottuk az ovis farsangot. Már az elmúlt hetekben készülődtünk, termet díszítettünk, verseket, dalokat tanultunk. Ügyes gyermekkezek festették az álarcokat, bohócokat

Tévedni állati dolog

Állatorvos vagyok. Ez azt jelenti, hogy az emberen kívül minden más lénynek orvosa

Nyugdíjas találkozó

Simaság

Megint eltelt egy év. Nyugdíjas találkozót tartottunk november 19-én. A szép számmal megjelent nyugdíjasokat a polgármester köszöntõje után a nicki néptáncegyüttes, valamint a helyi SIMAsztárSÁG hölgyei szórakoztatták. A közösen elfogyasztott uzsonna után a cigányzenekar szolgáltatta a zenét. A vállalkozó kedvûek rophatták a táncot. A találkozót színesítette, hogy a nyugdíjas hölgyek almáspitét sütöttek. Tizenegyen vállalkoztak a sütésre, amit négytagú zsûri bírált el. Nehéz dolga volt a zsûrinek választani a finomabbnál finomabb ízû piték közül. A kupát Németh Lászlóné, Gizi néni, vehette át.

Falugyûlés Simaságon

Simaság

November 11-én közmeghallgatást tartott a simasági polgármester és a képviselõ testület. A falugyûlés elõtti napokban már mindenki kezében volt az Önkormányzati Hírek Simaság címû kiadvány, amelyben a tények és a valóság szerepelt. Részletes beszámolót kaptak a falu polgárai, arról, hogy tervben van pl. hogy az évek óta bezárt óvoda újranyitása. A Mûvelõdési Házat felújítani szeretnék, itt fontos lenne az akadálymentesítés is. A Sport Egyesület elkészítette a sportöltözõ terveit. A gyûlésen láthattuk a pályázati anyagot is. A polgármester beszéde végén köszönetet mondott azoknak, akik munkájukkal, gépeikkel, idejükkel, anyagi segítségükkel támogatták az önkormányzat munkáját, falunk szebbé, rendezettebbé tételét. Nagyon sok terve van még a képviselõ testületnek, amihez jó egészséget, munkát és kitartást kívánunk! Simaság község lakói

Karácsonyi Vásár

Zsira

A zsirai advent egyik jelentõs mozzanata a Karácsonyi Vásár, amit évrõl évre nagy sikerrel rendezünk meg. December 4-én vasárnap, a templom melletti téren állítottuk fel sátrainkat, ahol a helyi általános iskola, óvoda és az Értelmi Fogyatékosok Otthona mellett a faluban élõ, amatõr kézmûvesek is kipakoltak.

Térfigyelõ-kamerarendszer

Iklanberény

December 2-án átadták Iklanberényben a térfigyelõ-kamerarendszert. 4 kamera a nap 24 órájában, 360 fokos szögben veszi a történéseket. Az adatok tárolására 72 órán keresztül van törvény adta lehetõség. Hivatalosan csak közterületet, de a magánterületet is veszi, ez utóbbit egyéni kérelem alapján. Településen csak néhányan nem éltek ezzel a lehetõséggel. Csak hivatalos esetben lehet visszanézni, s természetesen csak indokolt alkalom miatt, és hatósági személy jelenlétében. A vezeték nélküli kamerarendszer kivitelezése 3 millió forintba került, melyet saját erõbõl finanszírozta az önkormányzat. Az ünnepségen Berényi Pál polgármester úr köszöntötte a megjelenteket és Németh Sándor úr, Bük város polgármestere mondott ünnepi beszédet, majd sor került a szalag átvágására. A megjelenteket állófogadáson látták vendégül.

Iklanberény rövid hír

Iklanberény

Falugyûlést tartottak 2011. november 4-én Iklanberényben, melynek fõ témája a költségvetés tárgyalása volt. A 2011-re elõirányzott feladatok maradéktalanul teljesítésre kerültek. A betervezett kiadásokat nem lépte át az önkormányzat. A következõ, 2012-es évi koncepció azonban még képlékeny, hiszen az önkormányzatok- fõleg az ilyen kis lélekszámú települések- sorsa bizonytalan. Valószínû, hogy egyre kevesebb pénzbõl kell gazdálkodni, mivel kevesebb lesz az állami támogatás. A bevételek nem biztos, hogy fedezni tudják a kiadásokat, s ennek figyelembe vételével tervezik a jövõ évi költségvetést. Fõ feladat lesz az állagmegõrzés, megóvás. Tervbe vették a ravatalozó felújítását, a temetõ és környékének rendbetételét. Ezeket a munkálatokat társadalmi összefogással szeretnék megvalósítani. Szó volt még az ivóvíz minõségérõl is, mely az uniós elvárásoknak megfelel. A résztvevõk betekintést kaptak a térfigyelõ rendszer mûködésérõl, melynek az átadása is hamarosan megtörténik. A falugyûlés végén Berényi Pál polgármester oklevelet adományozott Sulics Istvánnak, mivel a legtöbb társadalmi munkát õ végezte a településen. Az oklevelet ezentúl minden évben a legszorgosabb segítõ fogja megkapni.

A megújult csepregi Fõtérre hintón érkezett a Mikulás

Csepreg

A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és a Területi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat idén immár nyolcadik alkalommal fogott össze, hogy Mikuláskor mosolyt csaljon a gyermekek, és az idõsek arcára egyaránt.

Iparosodik Csepreg!

Csepreg

Az 1924-ben alakult Csepregi Ipartestületet kívánja újjáéleszteni a nemrég megválasztott vezetõség. November 17- én a Csepregi Mûvelõdési házban megtartott taggyûlés elsõdleges feladata a tagtoborzás és az egyesületben végbement változások ismertetése volt. Pócza Antal elnök bemutatta a vezetõség tagjait,

NEM ISMERNEK LEHETETLENT!

Csepreg

Felavatták a rovásírásos táblákat Csepregen is! Végéhez, de legalább is fordulópontjához ért Csepregen a rovásírásos táblaállítás folyamata, ugyanis még az egy nappal elõtte adódó nehézségek ellenére is november 10-én a Jobbik csepregi Alapszervezetének szervezésében ünnepélyes keretek között hivatalosan is felavatták a helységnévtáblákat. Takács Adrián, a Jobbik csepregi Alapszervezetének elnöke elmondta, függetlenül attól, hogy a Jobbik a felkarolója a rovásírás – mozgalomnak, méltán lehet büszke e táblákra mindenki, hiszen az egységes, határokat nem ismerõ magyarság ékköve, miután nem csak az országban, hanem az egész Kárpát - medencében jelzi a nemzeti öntudatot, hirdetve múltunk dicsõségét. Az avató ünnepség hivatalos részét követõen a szervezõk vacsorával várták a novemberi hidegben átfagyott vendégeket. Összességében elmondható, hogy bár nem volt egyszerû út, ami idáig vezetett, látva a számtalan embert, aki ellátogatott a rendezvényre, a kitartás nem volt hiába való.

Sajtoskál

Sajtoskál

December az év legsötétebb, de mégis legszebb hónapja. Igaz, hogy a nappalok rövidek, ködösek, szürkék, de az egymás után egyre több helyen kigyúló, házakat, utcákat megvilágító fényfüzérek, ablakdíszek, ablakba, tetõre mászó Mikulások világossá, barátságossá teszik az estéket. A falu szélén integetõ hóember kedvesen köszönti a Sajtoskálba érkezõt.

Elkészült a Kóczán ház felújítása

Bük

A Kóczán ház mûemlék, a Répce mente utolsó, felújított, zsupfedésû, csapott oromzatú vályogfalú parasztháza. Megismételhetetlen értéket képvisel, ezért a terület élettel való megtöltését az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti. Bük város Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének Vidéki Örökségéhez benyújtott pályázata, több mint 12 millió Ft támogatásban részesült. A kivitelezõ kiválasztására Bük Város Önkormányzata több sikertelen közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárások sikertelenségének fõ oka volt, hogy a népi mûemlékek felújításában jártas szakemberek és gazdasági társaságok nem rendelkeztek a Kbt.-nek megfelelõ alkalmassági feltételekkel. A harmadik közbeszerzési eljárás nyertese a Hagyományos Házépítõ Kft. lett, akivel 2010. novemberében kötöttek vállalkozói szerzõdést. Elmondható, hogy az épület az utolsó pillanatban került megmentésre, hisz nagyon lepusztult és balesetveszélyes állapotban volt. A kivitelezés során a Kóczán ház szerkezeti falainak javítása vált szükségessé, a zsupp-ból készült tetõhéjalás teljes felületen megújult, az asztalos szerkezetek felújításra kerültek, temperáló fûtésrendszer került kiépítésre. Az épületben kialakításra került 2 szoba, 1 konyha, 1 elõtér, 1 wc-zuhanyzó, valamint 1 kamra helyiség. Az udvaron lévõ gémes kutat helyreállították. A ház udvarávn az Önkormányzat a Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesülettel közösen egy szabadtéri kemence és egy rendezvénytér-pajta kialakítását tervezi.

Az idõseket ünneplik Sopronhorpácson

Sopronhorpács

„Annak, hogy a múló évek, sõt még az õsz haj ellenére is fiatalok maradjunk, csakis az a titka, hogy megóvjuk magunkban a lelkesedést a szépséggel, a szemlélõdéssel és a szeretettel, a lélek összhangjának megõrzésével.” Ezen gondolatok jegyében ünneplik az idõsek napját Sopronhorpácson 2011. december 2-án (pénteken) 16:00 órakor a Kultúrházban. A község minden szépkorú lakosát várja az ünnepségre, melyen a polgármester köszöntõje után az iskolások adnak mûsort, majd Körei Katalin elõadásában operett dallamok csendülnek fel. A programok után finomságok és élõ zene szórakoztatja a nagyérdemût. A község hagyományos karácsonyi vására is ezen a napon nyitja meg kapuit és a rendezvény ideje alatt látogatható.

Sajtoskáli kirándulások

Sajtoskál

A sajtoskáli önkormányzat képviselõ-testülete az idei szép õszt kihasználva két kirándulási lehetõséget is ajánlott a falu felnõtt lakói számára.

130 éve segítenek

Simaság

A SIMASÁGI ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi megemlékezést. Ez alkalomból Galavics István köszöntötte a megjelenteket és külön köszöntötte Horváth Istvánt, a csepregi Önkéntes Tûzoltó Egyesület parancsnokát. A polgármester rövid értékelést tartott az elmúlt idõszakról, megemlítve az elõdök érdemeit. Értékelése után községünk legidõsebb „tûzoltójának“, ma is aktív Németh Lászlónak emlékplakettet és emléklapot adott át, majd mindenkinek külön megköszönte munkáját. Ünnepségünk végén mindenki felidézte ki-ki maga emlékét az eltelt idõszakról, és megbeszélték a jövõbeli terveket.

Avartaposó túra 2011.

Csepreg

Kissé hûvös, de napos, ideális kiránduló idõben gyülekezett a közel negyvenfõs, többségében régi túrázókból álló társaságunk Csepregen, az Új-Benekútnál október 15-én. Indulás elõtt a felnõttek zöme Horváth Antal fehér vegyes borát és Zweigeljét, a gyerekek a forrás vízét kortyolgatták.

Indulhat a városközpont felújítása

Bük

Október 6-án a polgármesteri hivatalban aláírta a Városközpont funkcióbõvítõ megújítása Bükön címû projekt támogatási szerzõdését Németh Sándor polgármester.

DÍSZPOLGÁROK RÉPCESZENTGYÖRGYÖN

Répceszentgyörgy

Az idõsek világnapja alkalmából Répceszentgyörgyön is köszöntötték a település nyugdíjasait. Az ünnepségen díszpolgári címet kapott Kovács Istvánné, aki húsz évig volt a község polgármestere. Díszpolgári címet adományozott a képviselõtestület Varga István egykori iskolaigazgatónak is. A nyugalmazott pedagógusnak dr. Vincze György körjegyzõ vasdiplomát nyújtott át, mivel az ünnepelt 65 éve szerezte meg színjeles tanítói oklevelét. Ezt követõen közel negyven évig irányította a helyi iskolát, mely egy ideig a tanítóképzõ gyakorló intézménye volt. Sokat tett a volt szentgyörgyi Horvát-kastélyban 1955-ben létrehozott MÁV nevelõotthon megalapításáért, melynek iskolai vezetését is ellátta. Ennek megszûnése után labdarugó iskolát és kollégiumot, majd kilenc település tanulóit fogadó körzeti iskolát mûködtetett az intézményben. E mellett irányította a kultúrházat, s évtizedekig tanácstag volt, majd képviselõ, s nyolc évig alpolgármester is. Gratulálunk a kitüntetetteknek, és jó egészséget kívánunk.

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADTÁK A KÓCZÁN HÁZAT

Bük

November 18-án 11 órakor avatták fel ünnepélyesen a Kóczan házat Bükön. Az eseményt megtisztelték a büki és a térségi településvezetõk is. A helyi civil egyesületek mûsora után, Németh Sándor, Bük város Polgármestere és V. Németh Zsolt államtitkár átvágták a nemzeti színû szalagot. Az avatást követõen sült gesztenye és forralt bor kóstolása közben meg lehetett tekinteni a teljesen felújított házat.

Jubileumi ünnepség

Zsira

Szeptember 8. – a Fõvárosi Önkormányzat Zsirai Otthon fennállásának 60 évfordulója – jubileumi ünnepség. A fõvárosi fenntartó, társintézmények vezetõinek, vendégeknek, dolgozóknak és lakóknak a részvételével került megrendezésre a jubiláló intézmény ünnepsége. Az ünnepség keretében rövid keretjáték ismertette az Otthon történetét, majd versekkel és ünnepi hozzászólásokkal folytatódott a mûsor. A dolgozók és lakók közös tánca, az Otthon zászlajára felkötött emlékszalag, Dr Erdõ Péter bíboros ünnepi üzenete és az Otthon himnusza zárta a mûsort.

Nyugdíjastalálkozó Zsirán

Zsira

Viszonylag fiatalnak nevezhetõ, a zsirai és a révfülöpi nyugdíjasok kapcsolata. A tavalyi évben a zsiraiak meghívást kaptak Révfülöpre, a balatoni községben az Õszirózsa Nyugdíjasklub tagjai látták vendégül községünk nyugdíjasait.

Egy asszony Répcevisrõl

Répcevis

Rendszeres szereplõje a Vas Népe címû napilapnak Érdiné Tamás Anikó répcevisi lakos, aki egészséges ételeivel ismerteti meg az olvasókat. Anikót arról kérdeztük, hogy miért fordult a bázikus étrend alkalmazása felé és egyáltalán mi is az a bázikus étrend.

Nyárbúcsúztató a Holdfény Ligetben

Simaság

Szakítva a hagyományokkal ezúttal nem a futballpályán tartottuk meg a hagyományos nyárbúcsúztatót, hanem kimozdulva községünkbõl a Holdfény Liget kalandparkjában búcsúztattuk a nyarat. A szervezõk nagy örömére nagy volt az érdeklõdés, amit bizonyít az is, hogy a korábbinál jóval több, mintegy 70 fõ vett részt a Holdfény Ligetben biztosított programokon. Kicsik és nagyok, szülõk mindenki nagyon jól érezte magát és egyöntetû volt a vélemény, hogy legyen folytatása. Megköszönjük a Holdfény Liget animátorainak segítõkész tevékenységüket és legfõképpen Simaság polgármesterének, hogy anyagilag biztosította a felhõtlen szórakozást. A következõ hónapban Bükfürdõre a Felnõtt Játszótérre szeretnénk átmenni, ahol kicsik és nagyok egy szép vasárnap délutánt tudnak tölteni, ahol a felnõttek fitneszgépeket, a gyerekek a játszóteret próbálhatják ki. Novembertõl pedig a tavalyi évhez hasonlóan minden hónapban egyszer játszóházat tartunk a simasági Mûvelõdési Házban.

Anyatejes ünnepség Csepregen

Csepreg

Az csecsemõk egészséges táplálása érdekében indította el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az UNICEF azt a programot, melyben az anyatej, és a szoptatás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Hagyományápolás és megújulás

Csepreg

Egy magára valamit is adó városnak mindig kell merítenie történelmi hagyományaiból. A néhány évvel ezelõtt elhunyt történész, a középkori városok szakavatott kutatója, Kubinyi András írja Csepregrõl szóló tanulmányában: ”Csepreg nem véletlenül volt az egyik legnépesebb magyar mezõváros.

„Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség”

Sajtoskál

Megható pillanatoknak lehettek tanúi Sajtoskálon augusztus 23-án azok a családtagok, barátok, ismerõsök, akik részt vettek Tatár András Attila és családja ünnepélyes állampolgársági esküjén. Az öttagú Tatár család kérelmét a Magyar Köztársaság Elnöke elfogadta, és honosította õket. A Szózat hangjaira Haller Imre Sajtoskál polgármestere elõtt állampolgársági esküt tettek, amelyben fogadták, hogy Magyarországot hazájuknak tekintik, törvényeit tisztelik, a hazát képességeiknek megfelelõen szolgálják és védik. A polgármester köszöntötte az új magyar állampolgárokat. Azt kívánta a családnak, hogy leljenek igazi otthonra ebben a hazában, ebben a községben, a sajtoskáli közösségben. Az ünnepség zárásaként a falu elsõ embere átadta a családfõnek az igazoló okiratokat, majd a magyar Himnuszt énekelték el közösen az ünneplõk.

Berényiek együtt

Iklanberény

Idén július 21-én, a XVI. Berényiek Országos Találkozóján jöttek össze azon települések lakói, amelyeknek a nevében szerepel berény.