2023. március 24. péntek

Tormásliget készül a jövőre

Zsoldosné H. Kati
Tormásliget készül a jövőre
Tormásliget Vas megye legfiatalabb községe, 1993-ban alakult, miután kivált Csepreg városából. Mester Árpád, a község polgármestere a kezdetektől részt vesz a falu irányításában.

Nála jobban senki nem tudná ismertetni, hogy milyen fejlesztési elképzeléseket és projekteket szeretne megvalósítani az önkormányzat. „Való igaz, hogy a Csepregtől való különválás óta valamilyen formában folyamatosan részt vettem az önkormányzat életében. 1993-tól képviselő-testületi tagként, majd, mint alpolgármester, 98-tól pedig az elmúlt 5 cikluson keresztül, mint polgármester. A mögöttem álló 20 év alatt megtapasztaltam, hogy a nagypolitikát meghatározó pártoknak van némi befolyásuk az önkormányzatok megítélésére, de alapjaiban mégis az egyén népszerűsége és elfogadottsága határozza meg az adott községről való vélekedést. Sajnos a mai világban az őszinteség nem kifizetődő, helyenként még sértő is lehet, így sok helyen és sok helyzetben belerúghatnak az emberbe. Viszont a polgármesteri pozícióval élni kell, és nem visszaélni! Annak idején bencés gimnáziumban érettségiztem, talán ebből is adódik a hozzáállásom, a világnézetem. 1994 óta sok fejlesztést, felújítást tudhatunk magunkénak, folyamatosan épült, szépült a falu, de igazán „eredményes" az utolsó 5 évünk volt. Büszkén mondhatom el, hogy Tormásligetnek soha nem volt tartozása, így az adósságkonszolidációból kétszer 6.5 millió forintot kaptunk. Tavaly megcsináltattuk 1 millió forintból a biztonsági kamerarendszert, télen vettünk 1.2 millióért egy fűnyírótraktort minden tartozékával, felújíttattuk a ravatalozót, majd a járdákat vettük górcső alá. Tavaly előtt megvásároltuk a kocsmaépületet 6.8 millió forintból, amit szeretnénk kiadni. Egy ilyen kistelepülésen a kocsma közösségi térként szolgál, ahol kulturált körülmények között lehet beszélgetni, eszmét cserélni, kártyázni, közösségi életet élni. Januárban azt kellett mondjuk, hogy nincs a falunak játszótere, de mára ez a probléma is megoldódott, ugyanis 3.360.000 Ft-ért elkészült, és az júliusi falunapon átadásra került egy bekerített, EU-szabványos, minden igényt kielégítő játszótér. Mindezt önerőből valósítottuk meg! Jelen pillanatban a község lakóit nem terheli semmiféle adó, a központilag előírt teljesítményadón kívül egyedül a kommunális hulladék elszállításáért fizetnek a lakosok. Körülbelül 6-8 éve stabil annyira az önkormányzat anyagi helyzete, hogy egy felmerülő pályázatnál az önerőt gond nélkül le tudjuk tenni. A Magyar Falu Program is tartogat számunkra lehetőségeket, amiket szeretnénk kiaknázni, de közben törekedve arra, hogy az állam által felkínált pályázati keretet csak szerényen „használjuk". A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című felhívás keretében 16 millió forintot pályáztunk meg abból a célból, hogy a Bauer-kastélyban közösségi teret hozzunk létre, de ez a projekt jelen pillanatban tartaléklistára került. Viszont egy nyertes 1.5 milliós pályázatunk már biztosan van, ez pedig az orvosi eszközfejlesztés, melynek célja a települések számára az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A következő beadott pályázatunk egy eszköz és munkagépfejlesztés közel 2.5 millió Forint értékben, amely hozzájárul a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. Ehhez kapcsolódik egy több mint 16 milliós pályázat, ami az önkormányzati tulajdonú utak felújítását veszi célba, ezzel infrastrukturális fejlődést, az életminőség javítását érhetjük el. Urnafal kialakítására és kolumbárium építésére is adtunk be pályázatot a temetőfejlesztési kiírás keretében, ez 3.2 millió forintot jelent a falunak. A fenti számokból is látszik, hogy ha terveink szerint alakulnak a dolgok, nagy változások kezdődhetnek a községben. A sok év alatt kiépített kapcsolatrendszer meghozhatja gyümölcsét. Nagy bölcsesség, hogy a múlt meghatározza a jövőt, és ez a megállapítás az önkormányzatok esetében is helytálló. Nem lesz könnyű a feladatunk, de a becsületes és magabiztos múltunk eredményes és optimista jövőt hozhat."

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.