2023. november 30. csütörtök
[Répcevidék]

Peresznye beszámolója a tavalyi és idei évről

Balogh - Igler Patrícia
Peresznye beszámolója a tavalyi és idei évről

A tavalyi is év a vírus körül forgott, de hogy ne csak minden arról szóljon, meg kell említeni a mellette zajló, megvalósuló dolgokat is. Peresznyén 2020. február 15-én a falufarsangot még meg tudták tartani kültéren, illetve az Írottkő Natúrpark programja is megvalósulhatott, amikor is kiválasztották a helyi gyöngyszemeket. Lehetőség volt még egy nagyon különleges eseményre is, melyre a település nagyon büszke. Egy 10 éve itt élő, Romániából ideköltöző magyar hölgy és kislánya március 14-én megszerezték honosítással az állampolgárságot egy kis ünnepség keretein belül. Nyáron újra beindult az élet, a falunap is sikeresen lezajlott, melyről már korábbi számunkban beszámoltunk. A megújult halastó és környéke több településbeli és környékbeli esküvőnek is helyszínéül szolgált. A környék megújulásához számos adományt kapott a település, így több mint egymillió forintból valósult meg ez a nagymértékű beruházás. Polgármester úr ezúton is köszönetet szeretne mondani mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a beruházáshoz.
További esemény volt még nyáron Horváth István háborús vitéz emléktáblájának felavatása a vitézi rend közreműködésével. Augusztus végén tartotta Dumovits István plébános az aranymiséjét, melyet a búcsú miatt később tudott a lakosság megünnepelni. A település lakossága egy ünnepséggel köszönte meg plébános úrnak az elmúlt évtizedek szolgálatát, továbbá felköszöntötték születésnapja alkalmából is. Sajnos a tavalyi év eseményeit ezzel le is zárjuk, hiszen az újbóli veszélyhelyzet nem engedett többet megvalósítani. A vírushelyzetben az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, Orbán Gyula polgármester minden döntésben kikérte és meghallgatta a testület véleményét, és ez alapján döntött. Számos új határozatot hoztak és meglévőket módosítottak a vírus miatt (például: eseti támogatások, szociális étkeztetés). Ami lényeges és számottevő jelenleg, hogy a szociális keretet meg tudták növelni, így jelentős támogatásokat tud nyújtani az önkormányzat az óvodásoknak, iskolásoknak; növekedett a temetési segély és az étkeztetési támogatás is (az étkeztetést most zömében a horvátzsidányi konyha végzi).
A 2021-ben is fennálló helyzetet megkönnyítette a Magyar Falu program keretén belül megvalósított falugondnoki szolgálat, mely január 1-jétől működik Peresznyén. A falugondnok munkájához nagyban hozzájárult a március elején megérkezett busz, mellyel teljes körűen tudja ellátni teendőit. A falugondnok feladatai többek között a házi segítségnyújtás, étkeztetésben való közreműködés, közösségi és szociális információnyújtás, gyógyszerkiváltás, egészségügyi intézménybe/intézményből szállítás, gyermekek tagiskolába való szállítása. Az oltások megkezdésével ő gondoskodik azon személyek oltópontokba való szállításáról is, akik igénylik azt.
A pályázatok között idén is számos kedvező lehetőség adódik, melyekből az önkormányzat szeretne minél többet kihasználni. Terveik között szerepel a temető kerítésének felújítása (ez a pályázatuk tavaly nem nyert), utcák szilárd burkolattal való lefedése, az egykori iskola, majd posta épületének felújítása, itt közösségi tér létrehozása (itt szeretnék, ha a jövőben nyugdíjasklub is alakulna), szolgálati lakások kialakítása, valamint eszközbeszerzés (rendezvényre mobilszínpad, laptop, hangosítás stb.). A Tűzoltó Egyesület számára is akad lehetőség a Falusi Civil Alap egyesületeknek szóló pályázatai között. Ezek keretén belül egy közvetlen beavatkozáshoz szükséges eszközökkel felszerelt gyorsbeavatkozó autót kívánnak vásárolni. Sajnos mostanában sok beavatkozást kellett végrehajtani, így a jövőre nézve rendelkezésre állhatna egy olyan autó, amit gyorsan hadba tudnak fogni a mentésekhez. Idén is kihasználták a Tűzoltó Szövetség pályázati lehetőségét, ahol védőfelszerelést, egyéb tűzoltáshoz szükséges felszerelést igényeltek.
Peresznye folyamatosan épül, szépül, melyhez az önkormányzat és a lakosság egy része is nagy erőt fordít. Remélhetőleg a jövőben a község minden területe rendezett lesz, hiszen még számos olyan szeglete akad a falunak, ahol lenne mit tenni. Erre hívja fel polgármester úr a lakosság figyelmét, hogy tegyenek jót a közösségért és vegyenek részt a közösség életében, hogy újra felvirágozhasson az egykoron nagy összefogással működő község.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.