2023. június 1. csütörtök
[Répcevidék]

Interjú Horváth Zoltánnal, Csepreg város polgármesterével

Sági Ferenc
 Interjú Horváth Zoltánnal, Csepreg város polgármesterével

- Először is arra kérlek, légy szíves röviden értékelni a választás után eltelt közel egy évet az önkormányzat szempontjából. A járványhelyzettel kapcsolatos történések mellett ismertesd a jelenlegi és esetleg várható helyi intézkedéseket is.
- Először is engedd meg, hogy megköszönjem a lehetőséget, hogy rám gondoltál mint interjúalany. Ebben a hónapban valóban első évfordulója volt a tavalyi választáson elnyert mandátumoknak. Bevallom őszintén, ha valaki a választási eredmények kihirdetését követő örömömben közli velem, hogy valahol távol már bontakozik egy világjárvány, ami el fogja érni Csepreget is, hát minimum megmosolygom. Most már sajnos tény, hogy ami akkor teljesen irracionálisnak tűnt, az a mindennapok keserű valósága, és a Covid-19 által az önkormányzatiságra vetett árnyékot kár lenne megpróbálni elbagatellizálni. Nyugodtan mondhatom, egyéb szempontból sem volt sekély a víz, amivel ez a szék fogadott - gondolok itt a város anyagi helyzetére, a Csepregi Sport Egyesület állapotára, a testületben lévő kezdeti nehézségekre (ez utóbbi azóta szerencsésen rendeződött) -, de a járvánnyal járó kihívások, a rendkívüli jogrend, a közegészségügyi kérdések, az állandó bizonytalanság egy olyan légkört teremtett, amivel nem hiszem, hogy az elődeim nagy része találkozott volna. Mindezek ellenére mégis elmondhatom, hogy a saját döntéseimet, amiket az adott körülmények között meghoztam, azokat ma is helyesnek gondolom. A fentieket bőven lehetne részletezni, de hogy kérésednek megfelelően a rövidségre szorítkozzak, azt kell mondanom a helyzet nem jó, de vesszük az akadályokat, és reméljük a szebb és nyugodtabb jövőt. A járványhelyzettel kapcsolatos döntésekből amit a lakosság leginkább tapasztalhat, az az idei évre alkotott rendezvényterv alapos megtépázása, de ezzel kapocslatban nem tudok nagyon előre menni, mert minden rendezvény esetén egyedileg mérlegelünk az adott kontextust figyelembe véve és szakembereket megkérdezve. Ezek a döntések sajnos nem mindig népszerűek, de talán éppen ezért gondolom hitelesnek őket, hiszen mint politikai szereplőnek ez nem állna érdekemben, azonban mint felelős vezetőnek ezeket kötelességem meghozni.
- Bár kb. két hét múlva jelenünk meg, jó lenne, ha mai nappal néhány konkrétumot is említenél a járvány csepregi helyzetével kapcsolatban. Hányan betegedtek meg eddig? Közülük hány fő került kórházba, esetleg lélegeztetőgépre? Én egy halálos áldozatról is hallottam.
- Azt kell mondanom, hogy nem tudjuk. Az önkormányzat a járvány második hullámában semmi ilyen jellegű információt nem kap meg. Csak nem hivatalos értesüléseink vannak nekünk is, amelyeket azonban mint polgármester nem szeretnékközzé tenni, hiszen ez ilyen formában csak a szóbeszéd kategória.
- Melyek az önkormányzat idén elfogadott, 2024-ig tartó gazdasági koncepciójának főbb csomópontjai?
- Az önkormányzat által jóváhagyott dokumentum 102 oldalas, a fontosabb fejlesztési elképzelések:
• Termelő beruházásokra van szükség, melyek növelik a város bevételeit. Elsősorban helyi munkaerő foglalkoztatását megvalósítható munkahelyek létesülhessenek.


• A kiváló helyi vállalkozásokat és szakembereket be kell vonni a városépítő munkába. Az újonnan vállalkozni szándékozókat pedig támogatni kell.
• A városban levő két kastélyt a tulajdonos befektetőkkel egyeztetve a település hosszú távú céljainak megfelelően kell fejleszteni.
• Meg kell találni a lehetőségét annak is, hogy a sokat hangoztatott lakossági igényeknek megfelelően egy bevásárlóközpont létesülhessen a városban vagy annak közvetlen környezetében.
• Folytatni kell a még elmaradt úthálózat és járdaszakaszok felújítását.
• Lehetőséget kell teremteni új építési telkek kialakítására, ezzel is ösztönözve a fiatalok helyben maradását.
• Újra kell építeni a városgazdálkodást a jelenlegi állomány megtartásával. Be kell vonni és megbecsülni a helyi szakembereket.
• A Promenád közelében ki kell alakítani egy nyilvános mellékhelyiséget.
• A korábbinál sokkal nagyobb teret kell adni a kulturális élet szereplőinek, és a lehető legnagyobb mértékben támogatni kell a civil szervezeteket.
• Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a családtámogatásra, többek közt a csepregi újszülöttekért alap létrehozásával is. Meg kell ragadni minden eszközt az óvoda és bölcsőde, valamint az egészségház intézményrendszerének fejlesztésére, továbbá az iskolaépület felújítására.
• A korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a környezetvédelemre.
• Az egyházzal együttműködve szorgalmazni kell a stációk karbantartását és a Boldogasszony-kápolna felé vezető út felújítását. Segíteni kell a városunkon áthaladó Mária út infrastruktúrájának fejlesztését. Lehetőség szerint az útvonal mentén kerékpáros-pihenőket és menedékházakat kell kialakítani.
• A turizmus fellendítése érdekében ki kell használni azt a természeti értéket, mellyel Csepreg rendelkezik, s erősíteni a helyi borturizmust.
• Folytatni kell a kerékpárhálózat fejlesztését, bekapcsolódva a térségbe tervezett fejlesztési programokba.
• Nem szabad hagyni, hogy elvesszen és feledésbe merüljön a Csepregi Sportegyesület.
• Elő kell készíteni a városi sportcsarnok felépítését.

Általánosságban elmondható, hogy a civil szervezeteknek szeretnénk nagyobb teret biztosítani, több megjelenési lehetőséget ajánlani számukra, a rendezvényeinkbe bevonni őket. Ennek nyilván van költségvonzata is, amit szintén nem könnyít meg a jelen helyzet, de a pályázatokért felelős kolléganőkkel mindig keressük az utat, és mint önkormányzat igyekszünk visszanyerni a szervezetek bizalmát.
A fentiek mellett azt gondolom, hogy Csepreg kicsit elárvult Kőszeg és Bük között. A nem idevalósiak könnyen azonosítják az előbbit a várral, szép régi városrészekkel, utóbbit pedig a fürdővel. A kettő között Csepregnek közel sincs ilyen egyértelmű jellemvonása. Meg kell fogalmazni a város identitását, és azt szem elé kell rakni. Számos alkalommal jártam úgy, hogy akár csak a megyeszékhelyről érkeztek ismerősök, akiknek megmutattam pár értékünket - mint a Boldogasszony kápolnát, a tavainkat -, mindig nagyon rácsodálkoztak ezekre. Nem is gondolták volna, hogy itt ilyen van. Ezek a megnyilvánulások azt gondolom magukért beszélnek. Azt gondolom, hogy Csepreget három oldalról kell megvilágítani: a horgászturizmus, a borturizmus és a bakancsos turizmus irányából. Az ezekhez szükséges „kincsekkel" kétségkívül rendelkezünk és jól is promotálhatóak.
Szeretném azt elérni, hogy nem csak a megyében, de távolabb is, ha valaki Csepreg nevét hallja, akkor a tanácstalanság helyett egyből eszébe jusson, hogy igen, ott lehet szép helyeken túrázni, ott lehet nagyokat horgászni és nem utolsósorban minőségi, szakmailag elismert borokat kóstolni. Ebben a munkában a civil szervezetek közreműködése szintén nem megkerülhető, hiszen a hírnévépítés közösségi feladat, amihez új weboldalon, igényes fényképes megjelenéseken túl kellenek például rendezvények is.
- Szép célkitűzések, de „az ördög a részletekben rejlik". Az elmúlt években végre jött elegendő támogatás az utak és járdák rendbetételére. Reméljük, ez a jövőben is folytatódik. Került-e sorrend megállapításra a még hátralévő utcák és járdák felújításáról?
A város infrastruktúrája állandó fejlesztést és figyelmet igényel, ezzel tisztában vagyok én is, hiszen sok lakos ennek állapotát tekinti a városvezetés teljesítményének mérőszámaként. Az idei évi szűkös költségvetésből a Dr. Szemes Zoltán utca járdájának felújítására kerülhetett sor, de bízom benne, hogy a későbbiekben ennél több saját kivitelezésű járdaszakaszt újíthatunk majd meg. Sikeresen pályáztunk a Magyar Falu programban, így közel 5.000.000 forintból jövőre biztosan megújulhat a Dózsa utca járdája is mindkét oldalon. Idén elkészült a Belügyminisztérium támogatásával a Visi utca, valamint a Magyar Közút közreműködésével a Kőszegi, Petőfi és Rákóczi utcák útburkolata is. Amint lehetőségünk lesz rá, úgy a későbbiekben természetesen az eddig kimaradt utcák útburkolatát is fel szeretném újíttatni. A testület a gazdasági program elfogadásakor a Dózsa és a Kossuth utcák felújítását nevesítette, de ezeknél a projekteknél elsősorban nem egy általunk felállított sorrend a mérvadó, hanem az, hogy milyen anyagi lehetőségeink nyílnak meg.
- Csepreg egyik kitörési pontja értékeinek számbavétele, megfelelő propagálása, az idegenforgalmi fogadókészség fejlesztése. Fontosak a hegyi és erdei utak, amelyekre az önkormányzat eddig is odafigyelt, de az anyagi lehetőségei itt is korlátozottak. Várható-e valamilyen fejlesztés e téren a közeljövőben?
Az erdei, külterületi utak állapota állandó kihívást jelent a város számára, gondolhatunk itt kiváltképpen a Téglagyári útra is. Miután felelőtlen ígérgetésbe nem szeretek bocsátkozni, nem tudom itt magabiztosan azt állítani, hogy ebben a pillanatban van megoldásunk erre a problémára. Amit biztosan el tudok mondani, hogy a probléma ismert, és állandóan napirenden van, amint lehetőség nyílik rá akár pályázat útján, akár egyéb finanszírozásból, úgy dolgozni fogunk a megoldáson. A folyamatos karbantartásra az idei évben is figyeltünk, hiszen ha lakossági kérés érkezett, rövid időn belül elvégeztük a kért beavatkozást. Gondolok itt elsősorban a hegyi utak kavicsozására, melyet számos alkalommal a lakosággal karöltve oldott meg az önkormányzat, vagy a külterületi utak gréderezésére.
- Gyönyörű természeti környezetünket több helyen (pl. a Kincséd közeli erdőszélen, a Kék Túra útvonala mellett stb.) elcsúfítja az illegálisan lerakott szemét. Jó lenne ezeket felszámolni, s néhány frekventált helyre napelemmel működő kamerát felszereltetni. Lesz-e erre lehetőség a közeljövőben?
Ismert előttünk a probléma, rengeteget harcolunk az illegális szemetelőkkel. A kamerarendszer kiépítése nem megoldható minden területen, és nem is arányos ráfordítás, azonban vadkamerák ilyen céllal történő telepítését már fontolóra vettük. A kérdés részeként szeretnénk a környezetünkben megerősíteni az erdőjárás és az erdei túrázás kultúráját, amelynek egyik alapvetése, hogy a barangolni vágyok a náluk keletkezett szemetet vigyék magukkal, és a legközelebbi, arra kihelyezett tárolóba dobják el. E területen is számítunk az Írottkő Natúrpark munkatársaira is, akikkel számos projekteken dolgozunk együtt.
- Néhány hete tapasztaltam, hogy a Forrástól forrásig tartó sétaút kiinduló pontjánál a Sajbók-forrás is elapadt, de a kifolyó alatt szivárog a víz. Nem lehetne azt a Fő téri artézi kúttal együtt elindíttatni?

A Sajbók-forrás és a Fő téri artézi kút szükséges karbantartási munkálatait is szeretnénk belátható időn belül elvégezni. A Sajbók-forrásnál nemrég személyesen is tanácskoztunk erről a problémáról szakemberekkel, akik több megoldást is felvázoltak.
- Van-e valamilyen új információd a kastélyok sorsával kapcsolatban?
Elmondhatom, hogy a Nádasdy-kastélyt tulajdonló gazdasági társaság vezetőjével, Wu Wanliang úrral jó a kapcsolattartás, keressük minden területen a partnerséget, ahol a közérdek és a befektetői érdek is találkozik. Ilyen például a kastélykert tereprendezése, illetve a nemrégiben felfedezett betöréssel kapcsolatos rendőrségi ügyintézés is, amely során igyekeztem minden segítséget az eljáró hatóság rendelkezése bocsátani.
A Rottermannn-kastélyról a legfrissebb információnk, hogy 2018 decemberében tulajdonosváltás történt. A kastély felújításáról, további hasznosításáról nincs még információnk.
- Néhány éve visszakerült az állam és talán Csepreg tulajdonába a fővárosi ügyvéd uraktól az egykori állami gazdasági almás területe. Egy részén erdőtelepítés történt. Nagyobb része viszont - a legnagyobb aranykorona értékű földünk és a még meglevő gyümölcsös - azóta is gazban áll. Várható-e valamilyen előrelépés ezen a területen?
Sajnos jelenleg is állami tulajdonban van az említett értékes földterület. Ha mód és lehetőség lesz rá, lépéseket teszünk a tulajdonjog megszerzésére.
Köszönöm a beszélgetést. Sok erőt, jó együttműködést és sikeres pályázatokat kívánok a tervek megvalósításához.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.