2023. december 3. vasárnap
[Répcevidék]

Empátiából jelesre vizsgázott Tormásliget

Zsoldosné H. Kati
Empátiából jelesre vizsgázott Tormásliget
Mester Árpáddal, Tormásliget polgármesterével beszélgettem, aki személyes ügyének tekinti a fogyatékkal élők segítését: „1993. július 1-től lett Tormásliget önálló település, így tavaly a 25. évfordulóját ünnepelte a község.

A lakosság létszáma sajnos 300 fő alá csökkent, viszont hamarosan 12 főt »fogad be a falu«, ugyanis a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság »Intézményi férőhelykiváltás« című pályázatához építési területet biztosítottunk. A Magyar Kormány 2011-ben döntött arról, hogy az ápoló-gondozó otthonokból és a rehabilitációs intézményekből a fogyatékos emberek közösségi ellátásra történő áttérését szorgalmazza. A cél az, hogy a kisebb létszámú, esetünkben 12 fős, lakókörnyezetbe integrált fogyatékos emberek (segítő szolgáltatások igénybevétele mellett) a lehető legönállóbb életvitelt folytathassák. Szociális érzékenységem mondatja velem, hogy ezeket az emberek nem szabad kirekeszteni a társadalomból! Napjainkban nem könnyű fogyatékkal élni. Egy társadalmat mindig szemléletesen jellemez az, hogyan viszonyul az öregekhez, súlyos betegeihez vagy a fogyatékossággal élő emberekhez, legyen az testi vagy szellemi. Egy ilyen pici faluban a polgármesteri poszt nem határozott időtartamú elfoglaltságot jelent. Ha kell, hajnali 5-kor, ha kell, este 10-kor is számíthatnak segítségre a lakók. Szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy a központi adókon kívül egyéb önkormányzati adók a tormásligetieket nem terhelik, a település anyagi helyzete stabil. Az állami költségvetésből finanszírozott egyszeri fűtési támogatásra kapott 42 m3 tűzifát hamarosan kuglizva megkapják a jelentkezők. Tavaly fűnyíró traktort sikerült vennünk, ill. 6 kamerás megfigyelőrendszert építtettünk ki. Tavalyelőtt, 2017-ben csináltattuk meg a ravatalozót a temetőben. Közel 14 millió forintot tudtunk rákölteni, melynek felét az adósságkonszolidáció adta, a többit az önkormányzat tette hozzá. Apró lépésekkel megyünk előre, sokat várunk a »Magyar Falvak« pályázati lehetőségeitől! Nincs falubuszunk, és nincs játszóterünk sem. Komoly anyagi nehézségekbe ütközik egy új, EU szabványos játszótér megépítése a működési engedélynek való megfelelés miatt. Nemcsak megterveztetni, megépíttetni és engedélyeztetni kell, hanem fenntartási költséget is hoz magával az időszakos ellenőrzések és a rendszeres karbantartás miatt. Beiskolázási hozzájárulással, önkormányzati ösztöndíjjal rendszeresen segítjük a családokat, az óvodások, az iskolások, a középiskolások és a felsőfokú képzésben résztvevők is támogatásban részesülnek. Tavaly ismételten tudtuk adni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak folyósítunk ösztöndíjat, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, és egy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos képzésben vesznek részt. A csatornázást sajnos 1998 óta sem sikerült megoldanunk, ez 20 éve húzódik. Sok kicsi faluval ellentétben nálunk üzemel egy élelmiszerbolt, ami a Bauer Ferenc által 1883-ban építtetett kétszintes kastélyban található. A vendéglátó egység viszont 2 éve megszűnt. Az épület az önkormányzat tulajdonában van, tavaly egy előtetőt építettünk hozzá. Szeretnénk kiadni, így bérlőt keresünk. A hagyományos rendezvényeinket megtartjuk: farsang, idősek napja, nyárbúcsúztató főzőversennyel, légvárral, este bállal. 2018 év végén Tormásliget Önkormányzata 4 másik községgel együtt konzorciumban nyert több mint 100 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást vízminőség javítása céljából. Tormásliget és Halogy települések kútjainak ivóvízminősége nem felel meg a rendeletben meghatározottaknak, az előírt határértéknél magasabb vas-, mangán- és arzéntartalmat mutattak ki, így nem érvényesül a lakosság egészséges ivóvízhez való joga. Az ivóvízkutakban megjelenő szennyezést a jelenlegi korszerűtlen technológiával ugyan határérték alatti szintre lehet csökkenteni, azonban a jelenlegi víztisztítási rendszer élettartama 5-10 év. Az új, korszerű technológia nem csupán a jelenlegi, hanem az 5 év múlva problémát jelentő vas- és mangánszennyezést is megoldja, amellett, hogy üzembiztos technológiai megoldást jelent 25 éven keresztül. Így megoldódik, hogy a szolgáltatott ivóvíz íze kellemesebb, ihatóbb legyen, továbbá a vas- és mangántartalom által a háztartások számára okozott károk is megelőzhetőek."

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.