2022. január 17. hétfő
[Répcevidék]

In memoriam Wellner Lőrinc

In memoriam Wellner Lőrinc
Wellner Lőrinc
(1928. augusztus 2.-2014. december 19.)



Életének 87. évében elhunyt a csepregi helytörténeti gyűjtemény alapítója, Csepreg város díszpolgára.

A történelem iránt érdeklődő földműves apa és háztartásbeli édesanya gyermekeként született Gyalókán. Elemi iskolába az akkor még a csepregi járáshoz tartozó kisközségben, polgáriba viszont már Csepregen járt. A kőszegi tanítóképzőben 1948-ban szerzett diplomát. Utána három évet - 1953-al bezárólag - sorkatonai szolgálattal töltött. Leszerelését követően, 1953-ban Kópházán kezdett el tanítani, majd Undon, Zsirán és Répcevisen folytatta munkáját. Biológia-földrajz szakos tanári oklevelét a pécsi Tanárképző Főiskolán kapta 1963-ban.
Csepregre 1964-ben került s egészen 1988-as nyugdíjazásáig tanított az Általános Iskolában. Ugyanebben az időszakban a Honismereti Kör elnöke is volt, melyről személyes okok miatt végül lemondott. Ide költözésének egyik oka a csepregi Parizsek Gertrúddal 1960. április 2-án kötött házassága volt. Két fia közül Lőrinc 1962-ben, Ervin 1963-ban született. Előbbi a múzeumban segédkezett, utóbbi pedig egy ideig követte apját a pedagógus hivatás terén.
Wellner tanár úr 1977-ben rendezte be a helytörténeti gyűjtemény („Falumúzeum\") kiállítását, majd haláláig hűségesen gondozta és családtagjai segítségével, közel négy évtizeden át működtette is azt.
Legfontosabb írása az 1981-ben megjelent Csepreg útikalauz volt. Ez a műfajtól eltérően, jóval gazdagabb és értékesebb tartalmat tárt olvasói elé. Csepreg régi történetének rövid áttekintésén túl, a város Farkas Sándor 1887-ben kiadott monográfiája óta eltelt időszakának rövid krónikáját is megírta. Több munkája kéziratban maradt (például a csepregi Általános Iskola és az egykori Polgári Iskola története).
Tevékenységét rangos díjakkal ismerték el (többek között: Pedagógus Arany Emlékérem, Pável Ágoston Emlékplakett).
Idézzük fel, ő maga hogyan vélekedett honismereti és múzeumalapító munkájáról egy 1992-ben adott interjúban: „Azt tudom mondani, hogy becsületet próbáltam szerezni ennek a régi településnek. Ezt nem tartom kimagasló érdemnek, csupán kötelességem teljesítésének. Csepregi polgár lettem, tennem kellett valamit annak a helységnek, amely nekem kenyeret és hazát adott.\"
Emlékéhez leginkább azzal lehetünk méltók, ha biztosítjuk az általa létrehozott kis múzeum jövőjét! Nem csak megőrizzük, hanem - ahogy ő is tette volna - fejlesztjük és a modern kor követelményeihez igazítjuk azt.

 

Dr. Dénes József

 

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.