2022. január 17. hétfő
[Répcevidék]

„In memoriam” Molnár Sándor

Sági Ferenc
„In memoriam” Molnár Sándor

(1949. 01. 26. - 2016. 11. 14.)
Szomorú hír járta be november közepén Csepreget: elhunyt a város utolsó tanácselnöke, aki egyben az első polgármesterünk is volt. Élt majdnem 68 évet.
Szombathelyen született. Az általános iskolát Lukácsházán, a középiskolát Kőszegen végezte kertészként. A Csepregi Állami Tangazdaságban kezdett dolgozni. Munka mellett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen növényvédő üzemmérnöki diplomát szerzett.
Már diákévei alatt bekapcsolódott a közéletbe, először az ifjúsági mozgalomba. Az 1960-as évek végén a lukácsházi KISZ-alapszervezet titkárává, majd néhány év múlva a Szombathelyi Járási KISZ VB tagjává, az 1970-es évek közepén pedig főállású titkárává választották. 1976-ban házasságot kötött Gergyes Márta tanárnővel. Három fiúgyermeket neveltek: Sándort, Miklóst és Andrást, s két unoka is bearanyozta napjaikat.
1977 nyarán került vissza Csepregbe: az akkor még nagyközség tanácselnöke lett. Hatalmas munkabírással, sok talpalással folytatta a település intézményrendszerének modernizálását. A tűzoltószertár több ütemben épült fel, s korszerűsödött eszközállománya, felújításra került, s új részekkel bővült a művelődési ház. Következett az új posta és egészségház - mindkettő lakásokkal, majd az új óvoda megépíttetése. Közben elkészült a Malomkerti sporttelep az öltözőkkel, lelátóval és a Szakközépiskola új épülete, megújult, s buszpályaudvarral bővült a Széchenyi-tér, önállóvá vált a zeneiskola.
A rendszerváltozás után őt választották meg a település polgármesterének, s ezt a tisztséget négy cikluson keresztül lelkiismeretesen töltötte be. A változások Csepreg esetében több negatívummal is jártak. Az új általános iskola felépítése, mely a Vas megyei Tanács terveiben 1991-1992-re volt ütemezve, elmaradt. Az önkormányzati testületekbe a függetlenek mellett különböző pártok jelöltjei is bekerültek, akik főállás helyett csak tiszteletdíjas polgármesterként alkalmazták a kezdeti időszakban.
Molnár Sándor rendszeresen fejlesztette tudását. A szaktanfolyamok mellett a rendszerváltozás előtt elvégezte a tanácsakadémiát, 1996-ban pedig a Veszprémi Államigazgatási Főiskolát. Időközben irányításával kiegészült a település infrastruktúrája (kiépült a földgázhálózat, teljessé vált a csatornázás, elkészült a szennyvíztisztító és a szeméttelep.) A korábbinál nagyobb helyre költözött és bentlakásossá vált az idősek otthona, új gyógyszertár, Tilosgyöpön lakópark létesült, új híd épült a Répcén, megvalósult a körforgalom és a kerékpárút. A nagy pénztelenség miatt viszont az utak, járdák állapotán csak lassan lehetett javítani. Munkája legnagyobb eredménye, hogy a nagyközség 1995-ben visszakapta városi rangját, s kistérségi központtá vált, melynek ő lett az első elnöke. Utolsó ciklusában sikerült támogatást szerezni az új iskola megépítéséhez, s ő is ott volt az alapkő lerakásánál.
Nagy természetbarát volt, és sokat tett Csepreg idegenforgalmi kínálatának kialakításáért: megvalósult a Falumúzeum, a Parkerdő és az Ifjúsági Szállás, segítette a Bene-hegyi és a Boldogasszony víztározók létrejöttét, kiépült a borút és a Rothermann kert.
Nyugodt természetével, segítő magatartásával mindig hatékonyan működő társakat talált elképzeléseinek valóra váltásához, a közös munkához. Kezdettől a kultúra, a civil szerveződés és az egyesületek támogatója volt. Még a rendszerváltozás előtt lóversenyeket szervezett, majd segítette a Farkas Sándor Egyletet az egykori híres csepregi lófuttatás felelevenítésében, lebonyolításában és a könyvkiadásokban. Mint borosgazda, társaival együtt sokat tett a több évszázados múlttal rendelkező csepregi szőlőtermesztés és borkészítés minőségi fejlesztéséért, a hozzá kapcsolódó hagyományok ápolásáért és újak teremtéséért.
2006 őszén nyugállományba vonult. Azóta fiainak, egyesületeinek, hobbijának (méhészkedés és a borászkodás) élt.
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél..."

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.