2022. október 6. csütörtök
[Répcevidék]

In memoriam Brigovich Lajos (1938 – 2015.)

Sági Ferenc
In memoriam Brigovich Lajos (1938 – 2015.)

Gradistyei horvát családban született Peresznyén. Küzdelmes gyermekkora után a budapesti szerb-horvát gimnáziumban, majd tanítóképzőben végzett 1956-ban. Ólmodon kezdett tanítani, két év után hazakerült Peresznyére, végül a Horvátzsidányi Körzeti Általános Iskolában oktatott horvát nyelvet és rajzot. Közben a tanítás mellett 1974-ben a pécsi főiskolán képzőművészeti- és rajztanári diplomát szerzett.
Aktív közéleti tevékenységet folytatott. Több mint 27 évig vezette az úttörőcsapatot, s bekapcsolódott a munkásmozgalomba is. Több cikluson keresztül tanácstag és a vb-nek is tagja volt. 1983-tól a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége választmányi tagjaként is tevékenykedett.
Sokat tett a horvát kultúra bemutatásáért és a hagyományok ápolásáért. Több színdarabot tanított be, előadásokat, műsorokat szervezett. Kezdeményezésére jött létre a horvátzsidányi citerazenekar. 1965 óta összegyűjtötte a nyugat-magyarországi horvátok tárgyi emlékeit, melyekből állandó kiállítást, múzeumi szobát rendezett be Ólmodon és Horvátzsidányban. Kedvenc hobbyja a fotózás és a régi fényképezőgépek összegyűjtése volt. A különböző eseményeket, falurészleteket megörökítette a három településen. Kerékpárjával még a legutóbbi időkben is átment a közeli településekre, hogy a zsidányi táncosok, zenészek szereplését lefényképezze. Képzőművészeti alkotásai, fotói az interneten is megtekinthetők. Az összegyűjtött sok száz fényképezőgépből házában rendezett be kiállítást.
Másik kedves időtöltése a rajzolás és a festés volt, melyekben művészi szinten alkotott. Tusrajzain, festményein a horvát embereket, falurészeket és a környező szép tájat örökítette meg sajátos látásmóddal. Festményein elsősorban a meleg színek dominálnak. Alkotásaiból helyben, az ország sok településén, Kismartonban és Zágrábban is rendeztek kiállítást. Rajzai, tudósításai horvát nyelvű lapokban és a Kőszeg és Vidékében is megjelentek. Képzőművészeti alkotásaiból „A hétköznapi dolgok varázslata - Čarolije svakodnevnoga" c. kétnyelvű album mutat be válogatást. Tevékenységét Pável Ágoston Emlékplakettel és egyéb kitüntetésekkel ismerték el.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.