2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Gyászbeszéd helyett…

Gyászbeszéd helyett…

Községünk vasárnapi búcsújára készülve szomorúan fogadtuk a hírt: 60 éves korában elhunyt Pados Róbert nagybőgőművész, Bő község korábbi polgármestere.
Azon kevesek közé tartozott, akik még fontosnak tartották és próbálták megőrizni a felbomló hagyományos falusi társadalom értékeit, aki büszke volt az elődökre, -azokra, akik a községből származtak és hírnevet szereztek-, aki mélyen megélte és ápolta őseinek keresztény hitét.
Ő nem hagyta itt a falut, tanult és világot látott emberként is közöttünk maradt. Házat épített, családot alapított, négy gyermeket nevelt, szorgalmasan végezte munkáját a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarban.
Amikor eljött az ideje és a közösség szolgálatot kért tőle, vállalta azt, ő lett a község első polgármestere, 20 évig volt a falu vezetője.
A rendszerváltás örömteli, de rendkívül nehéz időszakában töltötte be ezt a fontos tisztséget. A közös tanácsok kényszeréből szabadult, önállóvá vált településekkel nem volt könnyű megállapodni a vagyon felosztásáról, a közös intézmények sorsáról. A környező települések polgármesterei tisztelték őt, hallgattak szavára, jó tárgyalási készségének is köszönhető, hogy - nem úgy, mint sok településen - itt minden megmaradt, amire ma oly büszkék lehetünk.
Irányítása alatt épült ki a modern települést megalapozó két alapközmű: a gáz és a csatornahálózat. Felújított utak, járdák, árkok és épületek emlékeztetnek munkásságára.
Mindenkivel megtalálta a közös hangot. Mint sok gyermeket nevelő ismerte a fiatalok problémáit, de értett az idősek nyelvén is. Ma is emlegetjük tanulságos történeteit.
Ha a munka fáradtságától rosszkedvűen érkezett a hivatalba, akkor is tudtuk, bármit kérnénk tőle, ha módja van rá, megadja.
„Nagyon szerettem, mert szív-ember volt!\"- mondta a napokban valaki, ennél szebben jellemezni életét nem is lehetne.
Nem hagyta cserben a faluközösséget akkor sem, amikor egy másik szolgálatra volt szükség. Évtizedekig kántorként tevékenykedett, orgonajátékával és énekével dicsérte Istent, még a halálát megelőző napokban községünk védőszentjének, Szent Imre hercegnek ünnepén is.
Ha a hivatali ügyek intézése után néha az élet komoly dolgairól beszéltünk, gyakran idézte az év végi hálaadás énekének sorait:
„Isten ki az időnek Határát kimérted
Örök bölcsességeddel Sorsunkat intézed.\"
Bízzuk tehát magunkat, ahogy ő is mindig tette, a mennyei Bíró jóindulatára, tartsuk meg Őt emlékezetünkben.
Köszönjük kedves Polgármester úr, nyugodj békességben!

Bő Község Önkormányzata, a közös önkormányzati hivatal - a falu nevében is - a gyászoló családnak részvétét fejezi ki.


Dr. Vincze György
jegyző


„Kell ott fenn egy ország\"
Nekrológ helyett Pados Róbertre emlékezve:

Ott mentem...

Oldalt szomorú keresztek álltak,
alkonyi árnyak nyúltak át a dombon,
az emberek mind szemlesütve álltak,
senki sem szólt, senki nem kiáltott,
s hogy nézzetek rám, mindhiába mondom...

Arcok jöttek, sápadtak - fehérek,
még éreztem, lázban ég az arcom,
utolsót sóhajtottak a fények,
lassan-lassan elhamvadt a láng,
hogy ki voltam magam sem tudom...

Család, gyerekek szívrepesve vártak,
s örömmel játszottam a zengő húrokon.
Bár az emberek szemlesütve jártak.
Tán nem hiába mentem köztük az úton...
G. Cs.
/Fra Buonamico/

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.