2021. június 18. péntek
[Répcevidék]

Lezárult a beruházás I. fázisa

a Roto Elzett Certa Kft. hárommilliárdos fejlesztésének Lövõn

yde
Lezárult a beruházás I. fázisa
A két ütemben zajló beruházás elsõ üteme befejezõdött.
Elkészült az új üzemcsarnok (3200 m²-es
sajtolóval és a 400 m²-es szerszámmûhellyel) és az
1000 m²-es logisztikai térfedéssel.

A két ütemben zajló beruházás elsõ üteme befejezõdött.Elkészült az új üzemcsarnok (3200 m²-essajtolóval és a 400 m²-es szerszámmûhellyel) és az1000 m²-es logisztikai térfedéssel. A beruházás részétképezõ 8 nagyértékû gépbõl és berendezésbõl6 már mûködik illetve folyik a beüzemelése, 2gép beszerzése pedig folyamatban van. A beruházás3 milliárdos teljes költségébõl már 1,6 milliárdrealizálódott, az állami pályázat keretébenvállalt munkahelyteremtõ kötelezettségvállalás isközel áll a teljesítéshez (20 új munkaszerzõdés) észajlik a KIR környezetirányítási rendszer, ISO 14000bevezetése is. Mindemellett június második felébenelkezdõdtek a beruházás második ütemének,a PPL készáru raktár építésének munkálatai.Lövõ, 2012. július 10. Több, mint 660 millió forintvissza nem térítendõ támogatást nyert tavaly novemberbena Roto Elzett Certa Kft. az Új SzéchenyiTerv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)keretén belül kiírt „Komplex technológiai fejlesztésés foglalkoztatás támogatása" címû pályázaton. Atámogatást ingatlan beruházásra, eszközbeszerzésre,technológiafejlesztésre és munkahelyteremtésrefordítja a vállalat termelõ kapacitásai növeléseérdekében. A pályázatot a Nemzeti FejlesztésiÜgynökség (NFÜ) írta ki, a közremûködõ szervezet aMagyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt). Aprojekt 2011. augusztusában indult, és várhatóan2013 júliusában fejezõdik be. A projekt teljes költségemegközelíti a három milliárd forintot. A beruházássala sajtolási, szerelési és a raktározási kapacitástbõvítik az ablakvasalat gyártó üzemben. Ateljes bõvítés két ütemben zajlik. A projekt keretébena beruházást megalapozó építkezés I. üteme2011 októberében kezdõdött. Megépült, a 3600m²-es új üzemcsarnok, amelyben a 3200 m²-es újsajtoló és a 400 m²-es új szerszámüzem kapott helyet,illetve új helyre került az alapanyag raktár is.Az I. ütem részeként elkészült az új csarnok és a régialapanyag raktár közötti 1000 m² alapterületûtérfedés, mely a logisztikai tevékenység hatékonymûködését szolgálja (rakodás, anyag- és göngyölegtárolás).Az új sajtoló csarnok március végéig szerkezetkészállapotba került, április közepétõl pedigmegkezdõdött a sajtológépek áttelepítése és beüzemelése,ami június hónap közepére be is fejezõdött.A több mint 100 tonnás gépek átköltöztetésétegy új, légpárnás technikát alkalmazva, mindenfajtaszétszerelés nélkül egy darabban végezték.A gépek beüzemelésével egy idõben a beruházáskeretében kiépített központi hulladékgyûjtõrendszer is megkezdte mûködését.A régi sajtoló üzemben a padozat felújításaután az eddig különbözõ helyeken mûködõ leszabó-sajtoló gépek is a végleges helyükre kerültek.Már üzemel a beruházás keretében beszerzett2db elõszerelõ automata és CNC szerszámgép is.Jelenleg is zajlik 2 új, a beruházás részét képezõ leszabó-sajtoló gép összeszerelése és beüzemelése.Idõközben elindult a beruházás II. üteme is. Júniusközepén kezdõdtek az új készáru raktár (3900 m²),illetve az 5 rámpás dokkoló bõvítmény (700m²)építésének elõkészületei. Jelenleg még a földmunkálatokzajlanak, az új készáru raktár épületénekátadása és ezzel egyben az építkezés lezárásavárhatóan decemberben lesz.Az új raktár felépülése után a jelenlegi raktárterülete felszabadul a termelõ terület számára. Azígy megnövekedett tárolási kapacitás révén a jelenlegellátott 13 Roto kereskedelmi központ melletttovábbi kereskedelmi központok közvetlen áruvaltörténõ feltöltése válik lehetõvé. 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Lezárult a beruházás I. fázisa
Lezárult a beruházás I. fázisa