2021. május 13. csütörtök

Közmeghallgatás Zsirán

N. P. Kati
Közmeghallgatásra várta a falu lakóit 2011.
március 25-én pénteken 18 órára a Kultúrházba
Zsira Község Önkormányzatának Képviselõtestülete.
Dorogi Árpád polgármester köszöntötte a
megjelenteket, s egyidejûleg megköszönte az
elõzõ testület munkáját is. Értékelte az önkormányzat,
a képviselõ-testület valamint az intézmények
elõzõ idõszakban végzett munkáját. Ismertette
az elfogadott, 2011. évre vonatkozó
költségvetést és a terveket. Beszámolójából
megtudtuk, hogy sajnos, - mint általában a kisközségek
önkormányzatainak - a zsirai önkormányzatnak
sem könnyû a helyzete.

Közmeghallgatásra várta a falu lakóit 2011.
március 25-én pénteken 18 órára a Kultúrházba
Zsira Község Önkormányzatának Képviselõtestülete.
Dorogi Árpád polgármester köszöntötte a
megjelenteket, s egyidejûleg megköszönte az
elõzõ testület munkáját is. Értékelte az önkormányzat,
a képviselõ-testület valamint az intézmények
elõzõ idõszakban végzett munkáját. Ismertette
az elfogadott, 2011. évre vonatkozó
költségvetést és a terveket. Beszámolójából
megtudtuk, hogy sajnos, - mint általában a kisközségek
önkormányzatainak - a zsirai önkormányzatnak
sem könnyû a helyzete.
A polgármester tájékoztatója után a lakossági
kérdések, javaslatok következtek. Néhány
gondolat a felmerült észrevételek közül: Gondot
jelent a községben, hogy osztrák sógoraink elõszeretettel
hordják át a hulladékukat a község
területén kihelyezett gyûjtõedényekbe.
Vitát robbantott ki az a felvetés, miszerint, túl
sok mozgóárusítással foglalkozó autó járja a falut.
A felszólaló kérte, hogy korlátozzák ezen autók
közlekedési idejét, valamint ne használjanak
hangjelzést. A megjelentek ezzel nem értettek
egyet, mert véleményük szerint szükség van
ezekre a vásárlási lehetõségekre, a hangjelzés
pedig figyelemfelkeltés céljából kell.
Gyakori probléma a községben, hogy a parkoló
autók elfoglalják a kerékpárutat, megnehezítve
ezzel az ott haladók biztonságos közlekedését.
Szó esett még a rossz állapotban lévõ közutakról,
a rendszeres áramkimaradásokról.
Továbbá fontos lenne a faluban az utcanév
táblák kihelyezése, a megkezdett járdaépítés
befejezése, buszvárók létesítése, a temetõ kerítés
megjavítása, ravatalozó felújítása.
Összegzésképpen a polgármester úr elmondta,
hogy a jelenlegi költségvetési keret nem biztosít
forrást ezen munkálatok elvégzéséhez. Az önkormányzat
igyekszik pályázati lehetõségek megragadásával
megoldani ezeket a feladatokat
annak érdekében, hogy tovább fejlõdjön, szépüljön
a község.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.