2021. április 20. kedd
[Répcevidék]

A földet be kell jelenteni!

A földet be kell jelenteni!
A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala felhívja a figyelmet, hogy földhasználati bejelentést kell tenniük szeptember 30-ig

azoknak a földhasználóknak, akik 2012. december 31-ig a földrészletek számától függetlenül egy hektár vagy annál kisebb nagyságú termőföld használatát már megkezdték.
A jelzett határidőig tehetnek eleget azonosító adatközlési kötelezettségüknek azok a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók is, akik eddig nem közölték személyi azonosítójukat és állampolgárságukat, illetve gazdálkodó szervezetként a statisztikai azonosítójukat, és szeptember 30-ig földhasználati bejelentést sem tesznek.
A földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának adatait kell figyelembe venni. Ha a tulajdoni lap adatai szerint az ingatlan szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, illetve a művelési ághoz aranykorona érték - azaz kataszteri tiszta jövedelem - is tartozik, a bejelentési kötelezettség fennáll.
Abban az esetben, ha a belterületi ingatlannak is van az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ága és aranykorona értéke, akkor ennek az ingatlannak a használatát is be kell jelenteni.
Fennáll a bejelentési kötelezettség halastó művelési ágú területre, valamint a zártkerti ingatlanok használatára is, ha a zártkerti ingatlant a haszonélvező vagy - a tulajdonossal, illetve haszonélvezővel kötött - megállapodás (szerződés) alapján más személy használja.
Nem kell viszont bejelenteni az ingatlan-nyilvántartásban az erdő művelési ágban nyilvántartott terület használatát, az ingatlan-nyilvántartás szerint a művelés alól kivett területek használatát, továbbá a zártkert használatát, amennyiben a tulajdonos használja.
A bejelentéshez és az azonosító adatközléshez szükséges formanyomtatványok (földhasználati bejelentési adatlap, azonosító adatközlési adatlap) a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a földhivatalok honlapjáról (www.foldhivatal.hu) weboldalról tölthetőek le.
A bejelentési kötelezettség a termőföld használóját terheli. A földhasználat bejelentése és az azonosító adatközlés díj- és illetékmentes, a személyazonosító okmányok másolatát nem kell csatolni.
A földhasználati bejelentési kötelezettség általános határideje továbbra is a jogszabályban korábban meghatározott, azaz a használat megkezdését követő harminc nap.
A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke azonosító adatközlés elmulasztása esetén 20.000 forint általános összeg, míg a többi esetben a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona érték ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.