2023. december 3. vasárnap
[Répcevidék]

Tömördi Választói névjegyzék anno 1848-ból

Kissné

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk az elmúlt hónapban.
Iskolai tanulmányainkból és az ünnepi beszédekben hallhattuk, hogy 1848-ban megtörtént hazánkban a polgári átalakulás.
Az áprilisi törvények eltörölték a feudalizmust, azaz a feudális terheket, pl. a robotot (= ingyen munka a földesúr földjén), megtörtént a jobbágyfelszabadítás (= a parasztember úrbéri földjének tulajdonosa lett) és a cenzusos választójog alapján részt vehetett a társadalom többsége az első népképviseleti választáson.
1848 tavaszán a jobbágyfelszabadítás - kötelező jellege miatt - lezajlott falunkban is. Az úrbéri földek elvétele földesuraiktól s a volt jobbágyoknak tulajdonul adása - ezt a helyzetet nem volt egyszerű lelkileg feldolgozni.
Mekkora földet birtokolt a falu parasztsága akkor? - tehetnénk fel a kérdést. Számszerű adatok hiányában erről nincs pontos információnk. A szombathelyi levéltárban megtalálható az első népképviseleti választára készült választói lista.
A választójogról az áprilisi törvény kimondta:
„a választók szabad királyi városokban vagy rendezett tanáccsal ellátott községben 300 ezer Ft [ezüst forint] értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben vett 1/4 telket, vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokot, kizáró tulajdonul vagy hitveseikkel s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak."

A lista alapján 51 személy gyakorolhatta községünkben a választójogot.
Ingatlanbirtok alapján, azaz ¼ telek vagy annál nagyobb szántóval rendelkeztek 48-an, így szavazhattak. Íme a névsoruk: Ambrics János, Ambrits Péter, Czuppon Mátyás, Draskovics János, Ernst Mátyás, Gyajcsics István, Gajcsity József, Gfics Mátyás, Gregorics Mátyás, Hettinger János, Horváth Albert, Horváth János, Horváth János, Horváth József, Iteller József, Kaufman István, Király György, Kolarics András , Kolarics György, Koledics Pál, Komonczki István, Komonczky Pál, Kornfeind János, Kövér Tamás, Krizmanics Antal, Márovics István, Matafán János, Matafán Mátyás, Matafán Mihály, Mércz István, Miletics Ferenc, Miletics János, Miletics Mátyás, Musatics Ferenc, Palatin György, Perácz István, Pusker Iván, Pusker József, Pusker Márton, Rásztovics Mihály, Ragasics Imre, Ragasics István, Ragasics János, Ragasics Mátyás, Ratesics János, Stifskovics Flórián, Szabó János, Vlasich János.
A nőknek még nem volt szavazati joguk, ők nem vehettek részt a joggyakorlásban
Értelmiség kategóriában 1 személyt jelöltek meg, ő Diricz János volt.
Régebbi jog szerint pedig, azaz nemesi származása alapján Chernel Ferdinánd és Chernel Gusztáv továbbra is szavazhatott.
A számadatok alapján következtetni tudunk a falu gazdasági helyzetére. Községünk össz-lakosságának 9,13% -a rendelkezett szavazati joggal, az országos átlag 7-9% között mozgott. Igy kijelenthetjük, településünk lakói, kik elsősorban növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, szorgalmas és kitartó munkájukkal elérték, hogy az átlagnál jobb anyagi körülmények között éltek a XIX. század közepén.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.