2023. január 28. szombat
[Répcevidék]

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Lakosság!
A nyílt rendszerű, belterületi csapadékvíz elvezető rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok alapján látható, hogy a lehullott sok csapadék

miatt a talaj befogadó-képessége csökkenhet, így a vízelvezető árokrendszerek hamar telítődhetnek, ezért még idejében végre kell hajtani a szükséges karbantartási munkálatokat!

A vízelvezető árkok tisztántartása különösen fontos, hiszen a víz útjába kerülő bármilyen akadály - növényzet, fű, hulladék, levelek - meggátolhatja a víz elfolyását vagy felduzzaszthatja azt, és az így felhalmozódott víz a kiskertekben vagy akár a lakóházakban is kárt tehet.

Fontos a víz szabad útjának biztosítása, ezért külön felhívjuk a figyelmet az átereszek karbantartására: a beszakadt átereszek javítására, az eltömődött, növényekkel benőtt, elzárt vízelvezetők tisztítására!

A VASIVÍZ ZRt. Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökségének a házi vezetékek vizsgálatával kapcsolatos közleménye a csepreg.hu honlapon olvasható.

Csepreg Város Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a vízelvezető árkok, átereszek karbantartására!


Csepreg, 2014. február 18.

Király Árpád sk.
polgármester

 


Tisztelt Ingatlantulajdonos vagy Használó!

Az elmúlt esztendő és a mostani időszak is csapadékos időjárást hozott térségünkbe. Ennek súlyos következményei sajnos a szennyvízelvezetésben is megmutatkoztak. A szennyvízcsatorna hálózatba igen nagy mennyiségű csapadékból, ill. talajvízből származó vízmennyiség került. Erre a szennyvízcsatorna hálózat, az átemelők és a szennyvíztisztító telep nincsenek méretezve, ezt elszállítani és megtisztítani nem képesek. A kevert víz a település legmélyebb pontjain kifolyt a felszínre is.
A szolgáltató VASIVÍZ ZRt. részéről az előző években többféleképpen próbáltuk csökkenteni ezt a többlet vízmennyiséget:
• Felszólítottuk az esővizet bevezetőket, hogy szüntessék meg ezt a helyzetet,
• felújítottuk a nagyobb szennyvíz átemelőket, ill.
• kijavítottuk a csatornakamerával feltárt vezetékhibák nagy részét, amelyek útbontás nélkül elvégezhetők voltak.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai azonban azt mutatták meg számunkra, hogy ezek az intézkedések, javítások nem elégségesek. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a szennyvízelvezető közcsatorna további felújítása mellett a házi vezetékek vizsgálatát is el kell végezni.
Ez a leggyorsabban és az Önök legkevesebb zavarásával csak úgy lehetséges, ha együttműködnek velünk és elvégzik az alábbi „vizsgálatot" az ingatlanjukon belül:
1) Megkeresik a kerítésen belül elhelyezett felszálló idomot (tisztító idomot), vagy szennyvíz aknát, ami valamilyen fedéllel vagy fedlappal (fém, beton, esetleg műanyag) van letakarva.
2) Eltávolítják a fedlapot vagy fedelet, és belenéznek a nyílásba:
a) Ha nem folyik semmilyen víz a csatornában, vagy csak abban az esetben folyik, ha leengednek valamit (például WC-t, mosogatót, kádat, stb.), akkor nincs semmi tennivalójuk, csak helyezzék vissza a fedelet a nyílásra. Ebben az esetben az Önök házi szennyvíz csatornája megfelelően vízzáró, talajvíz nem tud bejutni.
b) Ha azt tapasztalják, hogy viszonylag folyamatosan és egyenletesen tiszta, vagy annak tűnő víz folyik a csatornában, akkor valószínűleg az Önök házi szennyvíz csatornája nem megfelelően vízzáró, magas talajvízállásnál folyamatosan befolyik a talajvíz a vezetékbe. Ebben az esetben kérjük, hogy az Önkormányzatnál adják meg az ingatlanjuk címét, a tulajdonos vagy az ott lakó nevét és elérhetőségét (telefonszámát).
3) Az összegyűjtött nevek és címek alapján a VASTVÍZ ZRt. munkatársai egy előre egyeztetett időpontban felkeresik ezeket az ingatlanokat, és elvégzik a vezetékek kamerás vizsgálatát, megállapítják a hibát és annak helyét.
4) Ezután lehet elvégezni a javításokat, melyekhez pontos információkat, és ha szükséges, segítséget adnak munkatársaink. A munka végeztével ellenőrizzük a javítás megfelelősségét.

A jövőbeni szennyvízelvezetési problémák, kiöntések elkerülése érdekében nagyon fontos az Önök együttműködése és ennek a vizsgálatnak a jelenlegi magas talajvízszint időszakában történő elvégzése, mert ezáltal felgyorsítható a hibák felderítése és kijavítása.

Kérjük, segítse munkánkat a jelenlegi helyzet jövőbeni elkerülése, ill. az egészséges környezet megóvása érdekében!


Köszönettel: VASIVÍZ ZRt. Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnöksége

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.