2023. október 2. hétfő
[Répcevidék]

Tájékoztatás Csepreg városban fizetendő építményadó kötelezettségről

Az önkormányzati adóhatóság megkezdte az építményadóra kötelezett építmények feltárását, ellenőrzését Csepreg városban, különös tekintettel a külterületi, korábbi zártkerti ingatlanokra.

Az adóhatóság kéri valamennyi ingatlan tulajdonosát, hogy az alábbiak alapján tekintsék át van-e adófizetési kötelezettségük.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Építményadó köteles a Csepreg Város Önkormányzat illetékességi területén lévő nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény). A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint mentes az adó alól az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, feltéve, hogy az építményt az adóalany ezen funkcióknak megfelelően hasznosítja, továbbá a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség. A hatályos helyi adórendelet szerint további mentesség illeti meg 20 m2-ig a külterületi építményt.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog (özvegyi jog) terheli, úgy az adó alanya elsődlegesen a haszonélvező. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, továbbá egy tulajdonost is felruházhatnak az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal. Az adó alapja Csepreg városban az építmény, illetve helyiség m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó éves mértéke 2014. évben 300,-Ft/m²/év.

Az adóalanyok kötelezettségüket önkéntesen bevallással teljesíthetik anélkül, hogy az adóvégrehajtási intézkedést vonna maga után.
Bevallási nyomtatvány elérhető Csepreg város honlapján (http://www.csepreg.hu/hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/ado-31/adozassal-kapcsolatos-dokumentumok-24.html), illetve a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti 9-es számú adóirodájában.
További információ miatt az adóügyintézők személyesen ügyfélfogadási időben vagy az alábbi elérhetőségeken rendelkezésükre állnak.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-12, 13-16; Szerda 8-12, 13-16:30; Péntek 8-12
Tel: +36-94/565-152 E-mail: ado(at)csepreg.hu, adoigazgatas(at)csepreg.hu

Vonatkozó jogszabályok:
• A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11-16. §
• Csepreg Város Önkormányzat Képviselő Testületének 23/2011. (XII.15.) számú rendelete 2-3. §

Csepreg, 2014. augusztus 4.
Módosné dr. Farkas Rita nevében és megbízásából:

dr. Varga-Lazányi Irén
aljegyző

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.