2023. február 5. vasárnap
[Répcevidék]

Sopron környéki zarándokút

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 12 fővel 2013. június hónapban három napos kegyeleti utat szervezett a Hűség városába és környékén.

Célunk az volt, hogy Magyarországon és Ausztriában a II. világháború utolsó napjaiban elesett magyar katonák sírjait keressük fel, és azokon virágot helyezzünk el.
Utunk első állomása a Budaörsi magyar-német katonai temető volt. Itt Kovács Imre nyá. ezredes úr fogadta delegációnkat és ismertetett meg bennünket a sírkert történetével. 2002-ben szentelték fel és mintegy 15 ezer német és 570 magyar katona nyugszik benne, akik döntő többsége a Budapest környéki harcokban esett el. Hazánkban ez a legnagyobb méretű ilyen temető, mely még ma is fokozatosan bővül évente 40-50 fővel, akiknek a maradványait az ország különböző részein találnak meg és azonosítanak, főleg építkezések során.


Délután már Sopronhorpácson voltunk, ahol a Polgármesteri Hivatal előtt Talabér Jenő polgármester úr várt bennünket a község elöljáróival. A katonás fogadtatásról Kakas János nyá. postamester, kürtös gondoskodott, aki utunk hátralévő részében is elkísért bennünket és az 1940-es években használatos kürtjelekkel tette még méltóbbá, emlékezetesebbé kegyeleti utunkat. 

Rövid pihenő után felkerestük a község határában v. Feledy József m.kir.hv. alezredes sírját, akit orosz katonák öltek meg 1945. Pünkösdjén. Hősi halottunk 1898-ban született és már az I. világháborúban is harcolt az olasz fronton, ahol hadifogságba került. Hazatérve a Ludovikán folytatta tanulmányait, melyet 1923-ban végzett el és avatták hadnaggyá. Sajgótarján, Budapest, Veszprém-Jutas voltak szolgálati helyei. Jelen volt több elszakadt országrészünk visszacsatolásán, majd 1943 elejétől az orosz fronton harcolt bécsi fogságba eséséig. Ekkor már ezredparancsnok volt. Személyes példamutatását bizonyítja, hogy a Kárpátokban folytatott harcok során páncéltörő ágyúval több orosz harckocsit is kilőtt. Ezt korabeli dokumentumok, újságcikkek bizonyítják.
Finta Csaba helyi lakos kezdeményezésére a közég saját költségén 2000-ben emelt kopjafát és síremléket elhunytunk földi maradványai fölé. Addig is és ma is a Drázsnyák család gondozza lelkiismeretesen az emlékművet és környékét. A koszorúzás előtt v. Feledy Péter ismertette édesapja életútját, illetve mondott köszönetet a falunak az emlékhely létrehozásáért, valamint csoportunk baráti fogadtatásáért.

Másnap délelőtt a Sopronbánfalvi Hősi temetőt kerestük fel. A szépen rendben tartott sírkertben több ezer I. és II. világháborúban elesett katona nyugszik. Külön parcellában vannak eltemetve a várost 1944. december 6-án ért bombatámadás áldozatai.

Kegyeleti utunk utolsó állomása Ausztriában Mattersburg (Nagymarton) városa volt, ahol a Katonai temetőben fekvő mintegy kétezer német katona mellett 28 magyar is pihen. Hatalmas fák adnak nekik árnyékot, csendes a környék, semmi sem zavarja álmukat.

Csoportunk a mintegy ezer kilométer út során felkereste a környéken lévő nevezetességeket is. Így került sor Nagycenken és Sopronhorpácson a Széchenyi kastély, Fertőrákoson a kőbánya, illetve Ausztriában a Fraknói vár megtekintésére, valamint egy Fertő tavi hajókirándulásra.

Utunkat a Miskolci Önkormányzat több képviselője is támogatta egyéni keretéből.


Fekete Dénes
Kép: Szűcs Mária

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.