2023. február 1. szerda
[Répcevidék]

Október 6. - az aradi vértanúk napja

Október 6. a magyar nemzet gyásznapja. A 13
tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti
bátorsággal viselte el a halált. A szabadságharc
bukása után a teljes terror jegyében a vértanúkról
említést sem lehetett tenni. Illegálisan annál többet
beszéltek róluk. Az a hõsies katonai teljesítmény,
amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan rokonszenvet
váltott ki Európa-, sõt Amerika-szerte,
amely a nemzet reményeit táplálta, hogy egy kedvezõ
fordulat alkalmával, egyszer véglegesen kivívhatja
a függetlenségét.
A 13 aradi vértanú közül a legfiatalabb 30, a legidõsebb
54 éves volt. Sápadtan, de keményen lépkedtek
a vesztõhelyre. Elsõként POELTENBERG JENÕT
vezették a bitófához. Haláltusája hosszú és szörnyû
volt. TÖRÖK IGNÁC szívrohamot kapott, mielõtt a hóhér
végezhetett volna vele. LAHNER GYÖRGYNEK aznap
volt az 54. születésnapja. NAGYSÁNDOR JÓZSEF
az utolsó pillanatig szivarozott. Ezután következett a
halkan imádkozó KNÉZICH KÁROLY. Õt AULICH LAJOS
követte. LEININGER-WESTERBURG KÁROLY sokat szenvedett,
mire meghalt, mivel nagyon magas ember
volt. Mégsem õ szenvedett a legtöbbet, hanem
DAMJANICH JÁNOS, akinek a maga 190 centijével
földig ért a lába a bitófán. A hóhér nem is tudta fölakasztani,
hanem meg kellett fojtania. GRÓF VÉCSEY
KÁROLY végignézte társai akasztását. Sápadtan és
nagyon egyenesen ment az utolsó, üresen maradt
bitófához. S mivel élõ bajtársa nem volt, akitõl elbúcsúzhatott
volna, a halott Damjanich kezét csókolta
meg. A holttesteket elrettentésül estig még az akasztófán
hagyták, de ezzel éppen az ellenkezõ hatást
érték el, mert a kivégzés helye valóságos búcsújáró
hellyé lett. A többi 4 tábornokot Kiss Ernõt, Lázár
Vilmost, Dessewffy Arisztidet és Schweidel Józsefet
puskagolyó küldte a halálba.
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.