2023. november 30. csütörtök
[Répcevidék]

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Szabó Miklós plébános úr

Bse
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Szabó Miklós plébános úr

2022 márciusában Nemzeti ünnepünk alkalmából egyházi személyek is részesültek kitüntetésben. A sajtoskáli Szent Péter és Pál templom plébánosának, Szabó Miklósnak a Magyar Arany Érdemkeresztet adományozták államunk vezetői, melyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől vett át lelkipásztorunk. A kitüntetéshez gratulált Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is.
A 75 éves plébános 1973 óta Isten szolgája. A 49 év papi szolgálatból Sajtoskálon töltött 30 esztendőt. Mellette Simaság, Nemesládony, Nagygeresd, Tompaládony és Mesterháza plébánosa is. Több éven át az egyházasfalusi plébánián is szolgált.
Papi hivatását nagy lendülettel, lelkiismeretesen látja el, a települések mindennapjaiban is folyamatosan jelen van. A települések vezetőivel szoros kapcsolatot ápol, a falvak rendezvényeinek is aktív részvevője, az év bármely szakában hittel és szeretettel beszél a közösségekben. Szeretettel fordul a gyerekek felé, mindig örömmel veszi a legkisebbek misztériumjátékát is a templomokban, különösen a karácsonyi betlehemes játék melengeti szívét. Örül, amikor fiatalok veszik körül, a tehetségeket felismeri, lehetőséget biztosít a templomokban is a bemutatkozásra. Magyarságtudatát kinyilvánítja, és jó példával jár elöl minden korosztály tekintetében. Mélyreható beszélgetéseket szívesen folytat a vallásos életről, és a mindennapokról egyaránt. Az idősekkel való találkozása nyugalmat áraszt. A betegeknek a kórházi ágyakon is vígaszt nyújt, megerősíti őket Istenbe vetett hitükben. A rászorulóknak nem csak lelki támasza.
A testvéregyházak lelkipásztoraival közösen hirdeti Isten igéjét a templomokban, ökomenikus alkalmakat szerveznek közösen a katolikus vagy evangélikus templomokban.
Égi Édesanyánk iránti mély tisztelete a szeptemberi Mária-ünnepi dalostalálkozókon is megnyilvánul, amikor a környező települések dalkörei, templomi kórusai részvételével Szűzanyánkat dicsőítő népénekek, feldolgozások hangzanak fel a templomban.
Szabó Miklós plébános úr közel fél évszázados lelkipásztori szolgálata, a családokért, az idősekért és a betegekért kiemelkedő elhivatottsággal végzett lelkipásztori munkája, valamint kivételesen aktív és szerteágazó társadalmi tevékenysége elismeréseként méltán vehette át a kitüntetést. Miklós atya nagyon örült a megtisztelő elismerésnek, úgy gondolja, a hívek közösségével együtt érdemelte ki.
Bali Mária költő szavaival kérjük a Jóistent, további lelkipásztori munkájára adja bőséges áldását, hogy jó egészségben még sokáig terelgesse nyáját hitben és szeretetben.
„Árassza bőven a Jóisten kegyelmét,
Erősítse vele felszentelt emberét.
Az élet harcában edzett legyen lelke,
A legnemesebbekért lángoljon a szíve."

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Szabó Miklós plébános úr