2021. október 26. kedd
[Répcevidék]

Két keréken a Répce-vidéken

Sági Ferenc
Két keréken a Répce-vidéken

Nem a büki turisztikai szakemberek által kidolgozott túrák útvonalait kívánom népszerűsíteni mai írásomban, melynek címét tőlük kölcsönöztem. Augusztus második felében hazalátogatott óbudai fiam, s késő délutánonként többször is bicikliztünk Csepregen és környékén, még Ausztria néhány közeli településére is eljutottunk. Az ekkor szerzett benyomásaimat vetem papírra.
Közel 20 éve, egy környezetvédő cikkemben említettem, hogy a körmendi országos könyvtáros vándorgyűlés végén burgenlandi kiránduláson vettünk részt. Hazafelé tartva kelet-magyarországi kollégáink Nyugat-Magyarországot Kelet-Burgenlandnak nevezték, utalva a két országrész közti fejlettségbeli különbségre. Említett írásomban (Kelet-Burgenland vagy Balkán?) a köztisztaságot - főleg az utak, erdőszélek, stb. melletti szemetet - látva, balkáni állapotokról beszéltem. A burgenlandi falvak akkor is tiszta, rendezett képet mutattak, jó minőségű utakkal, járdákkal, s még mezei útjaik egy része is bitumenes volt. Májusfákat a határ túloldalán akkor is sok településen állítottak. Egyet most augusztus közepén, Malomházán (Kroatisch Minihof) láttunk. Jobban megnézve kiderült, hogy változnak a szokások, s e fát a napokban állították, a háziak 25. házassági évfordulója alkalmából.
Locsmánd (Lutzmannsburg) fő terén ismét megnyitott az elmúlt években zárva tartó cukrászda. 8-10 éve egy euróba került náluk egy nagy gombóc fagyi. A sógoroknál is volt némi áremelkedés, már 1,20 euró egy gombóc. Nekünk, magyaroknak ez is jelentősebb emelkedés, hiszen az euró és más fontos nyugati valuták az elmúlt időszakban 80-90 forinttal is erősödtek a gyengélkedő nemzeti valutánkhoz viszonyítva.
Napjainkra a köztisztaság helyzete nálunk is lényegesen megváltozott. Az évenkénti szemétgyűjtési akciók átmenetileg segítettek, de a nagy szemétkupacok megmaradtak. Először a büki önkormányzat szüntette meg radikálisan a lócsi út melletti illegális szemétlerakót. Az idei év elején sor került a csepregi és részben a szakonyi határban levők elszállítására, s a legveszélyeztetettebb helyek mellé a lócsi útihoz hasonló napelemes kamerák elhelyezésére. Néhány településen - főleg a külterületen - akadnak még szemétkupacok, de a falvak zömében is általában sokkal rendezettebbek és tisztábbak az út menti területek, mint évtizedekkel ez előtt. Sokat köszönhetünk e téren az önkormányzatok hozzáállásának, a civil szervezeteknek, a településgondnokoknak, közmunkásoknak, de lassan változik a lakosság szemlélete is. Ma is akadnak településrészek vidékünkön, ahol a régi jó szokást folytatva, szombatonként a házak előtt söpörnek.
Azt is nagy örömmel láttuk, hogy a települések közterületein egyre több a virág. E téren Lócs, a „rózsák faluja" viszi a pálmát. Nem véletlen, hogy idén beneveztek a Virágos Magyarországért versenybe. Kreatív ötleteik megvalósítása nyomán egykori régi tárgyakban is virágok pompáznak, amerre járunk e kis faluban. Nem véletlen, hogy az országos versenyben dobogós helyezésre számíthatnak. Az is látszik, mások is követik példájukat, s évszakonként váltakozva, egyre több ötletes dekorációval is találkozunk a közeli településeken.
A Bükfürdő-Zsira közti kerékpárút Bükön áthaladó szakasza teljesen megújult az elmúlt években. Kisebb javítások másutt is történtek. Példamutató e szempontból a Szakony-Gyalóka közti szakaszon (és a Csepregbe történő leágazás után) néhány közeli fa kivágása, melyek nagy gyökerei felpúpozták és szét is szakították a kerékpárutat. Ezt a szakonyi szakaszt újra aszfaltozták, a csepregire még várnunk kell. Ez megtörténhetne a Gyalóka és Zsira közti, hasonlóan „kártékony" néhány fával, majd kivágásuk után e kis szakaszt is újra lehetne aszfaltozni a kerékpárosok nagy örömére.
Az utak állapotában is van változás. A 7 szűk esztendő (2010-2016) után végre 2017-től újra egyre több a pályázati forrás a települések belterületi útjaira. Ez a kistelepüléseken látványos változásokat hozott, a más nagyságrendű Csepregen is van fejlődés, de ott még nagyon sok a tennivaló e téren is. Látványosan készül az új Répce-híd, viszont az elterelt forgalom miatt is szükség lesz néhány utca sürgős felújítására.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságai alá tartozó közutak is fokozatosan megújulnak. Térségünk Vas megyei részén ez Bükön, Tormásligeten és részben Csepregen is megtörtént. Egyetlen szépséghibája, hogy Tormástól csak az iklanberényi-lócsi leágazásig, s nem a megye határig. Igaz, a folytatás a Győr-Moson-Sopron megyei szakaszon Újkérig szintén várat magára, s a Szakonyon és Gyalókán átvezető úté is. Csak Zsirán, s az osztrák határig került megújításra ez utóbbi. A Csepregről Szombathely felé menő út mindkét szélén egyre több nyomvályú alakult ki, amik nem csak esősebb időben veszélyesek, főleg a kerékpárosokra. Viszont az erdészet végre újrakavicsozta a Rumi ház közelében haladó erdei út nagy részét. Talán a kincsédi bejárónál levő rövidebb szakasz gödreibe is jut lassan kavics a biciklisek és a szép számú kék túrázó, s arra felé sétáló kedvéért.
Az erdőben járva láthatjuk, hogy az Írottkő Natúrpark szakemberei térségünkben is túra útvonalakat jelöltek és tábláztak ki. Csepreg belterületének Szombathely felöli szélén és a külterület kiemelt helyein nagy táblák hirdetik a látnivalókat, s irányítják rá a túrázók figyelmét a „borongoló út" melletti szőlőfajtákra, s a belőlük készült finom nedűkre. Kár, hogy e táblák egy részének szövege még nem készült el, de reméljük, hamarosan ezek is helyükre kerülnek. Azt viszont jól eső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy helyes döntés volt annak idején a település csatlakozása a natúrparkhoz. Hasonlóképpen segíti turizmusunk fejlődését a Mária út kiépítése, s a zarándokok egyre gyakoribb megjelenése térségünk egyes településein.
A mezei utak egy részét először Zsirán bitumenezték le pályázati segítséggel, s itt újították fel járólapokkal a település járdáit. Ugyanez végbement, illetve történik Bükön is. E kettő, s néhány más településen a csapadékvíz árkainak is egyre nagyobb része lefedésre került. Bük új és megújuló utcáiban, s néhány más településen is a villany- és egyéb vezetékek légkábeleit is földkábelek váltják fel. Ezekben is egyre jobban hasonlít e két - jelentős helyi adóbevétellel, s ez által a pályázatokhoz önerővel - rendelkező településünk a szomszédos burgenlandiakra.
Amerre jártunk, egyre kevesebb az eladó ház, mind több a felújítás alatt álló régi épület, s készülnek az új házak, még Iklanberényben is. Ebben nyilván a CSOK jelentős támogatásai játsszák a főszerepet. Viszont több, hónapok óta kitáblázott, jelentős európai uniós pályázati forrást és kormányzati támogatást megszerzett építkezés nem akar beindulni. Nyilván a másfél-két éve, a pályázat benyújtásakorihoz képest jelentősen nőttek a bérköltségek, s megemelkedtek az építőanyagok árai. Így nem elegendő az elnyert támogatás a tervezett beruházásra.
A Magyar Falu program segítségével egyre több temetőkerítés, ravatalozó, sírok közti út is megújul. E kegyeleti helyekre az önkormányzatok és a lakosság is nagy gondot fordít. Zsirán nagyon szép lett az Östör család sírköve. Minden felé rendezettek a temetők, a csepregi is, viszont egyre nagyobb szükség lenne - másutt is - urnafal kialakítására, s a járási zsidó temetőben a holokausztemlékmű környékének rendbe tételére.
Amerre jártunk, sok sétálóval és egyre több kerékpározóval találkoztunk. Hasznos és egészséges időtöltés mind a kettő. Használják ki olvasóink is a gyönyörű őszi időt, sétáljanak vagy pattanjanak minél többen nyeregbe, bringázzanak településükön és környékén, akár a turisztikai szakemberek által javasolt útvonalakon is. Sok szépet és hasznosat fognak látni, amerre járnak.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken
Két keréken a Répce-vidéken