2023. március 24. péntek

Irtani kell a parlagfüvet!

Irtani kell a parlagfüvet!
A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a

Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

"A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani."

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A parlagfű elleni védekezés hatósági intézkedései hivatalból, más hatóság megkeresésére vagy bejelentésre indulhat. A földhasználót nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni szemle történik az ingatlanán, nem kell külön felszólítani a parlagfű mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos/használó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlana parlagfű-mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül a hatóság erre irányuló intézkedésétől.

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén külterületen a Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot - ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné - hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.

A kényszerkaszálás teljes költségét a mulasztás elkövetője köteles megtéríteni. A költségek meg nem fizetése esetén azok - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény szerint - adók módjára behajthatóak.
Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztető károsítók elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege ötmillió forint.

Hogyan ismerhetjük fel a parlagfüvet?
Hazánkban a parlagfű szinte valamennyi szántóföldi kultúrában előfordul, jelentős terméskiesést okozva ezzel a földhasználóknak, de megtalálható művelés alatt nem álló parlagterületeken, a vasúti pályatestek és utak mentén, valamint belterületeken egyaránt. A parlagfű általában 20-150 cm magasra növő, rendszerint dúsan elágazó, terebélyes növény. Július közepétől szeptemberig virágzik. A növény levelei jellegzetesen szeldelt formájúak, színük sötétzöld, fonákjuk szürkészöld. Mind a színén, mind a fonákján sűrűn szőrözöttek. Magyarországon március végén kezd kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónap, a virágpor legnagyobb tömegben július végén és augusztus hónapban szóródik, ezért az ingatlantulajdonosoknak/használóknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtaniuk, azt követően, pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozniuk a vegetációs időszak végéig. A védekezés legegyszerűbb módja a havonta legalább 2-3 alkalommal történő kaszálás. Az első kaszálást a virágbimbók megjelenése előtt 1-2 héttel kell elvégezni. Biztos eredményt azonban csak az évi háromszori, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás hoz.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, a parlagfű mentesítés elvégzése mindannyiunk közös érdeke.

Csepreg, 2014.04.09.
Tisztelettel:

Módosné dr. Farkas Rita sk.
jegyző

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.