2023. február 5. vasárnap
[Répcevidék]

In memoriam Dénes József

Sági Ferenc
In memoriam Dénes József
Egyre fogy honismereti körünk. Most vezetőnk, Jóska, Jóska bátyánk is itt hagyott bennünket.

(Szombathely, 1933. január 4. - Szombathely, 2013. november 29.)

Szülei: Dénes Elemér csendőr, majd honvéd ezredes és a nagybecskereki Prandell Margit. Öt gyermekük közül a legfiatalabbként született. Az elemi iskolát Sopronban kezdte meg. Ötödikesként 1943-ban Kőszegre, az Ottlik Géza által bemutatott katonai alreáliskolába íratták be. 1945-ben az iskolával együtt Németországba került, ahonnan csak 1946 nyarán jöhetett haza. Különbözeti vizsgával letudta a kimaradt hatodik (gimnáziumi második) osztály elvégzését, és 1948-ban fejezte be a polgári iskolát. A soproni Kossuth Lajos Gimnáziumban (később Állami Tanítóképző) folytatta tanulmányait. Itt 1952-ben érettségizett. Gyakorló tanítási évét a kőszegi általános leányiskolában töltötte. Tanítói diplomáját 1953-ban, 60 éve kapta meg. Aranyoklevelét 2003-ban vette át, a gyémántdiploma az idén vált esedékessé.
Később, már munka közben, 1969-ben magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Igazgató-tanító volt Tömördön (1953-1958), később tanított Csepreg-Kincsédpusztán (1958-1961), majd Meszlenben (1961-1967). A leghosszabb időt Csepregen, az Általános Iskolában töltötte (1967-1993), ahol magyart és történelmet tanított, valamint az iskolai könyvtárat vezette.
Tanítói munkájából elszólította a sorkatonai szolgálat. 1956-ban Várpalotán már leszerelés előtt állt, mikor kitört a forradalom. November 4-én hagyták el a laktanyát. Viszontagságos körülmények közt ért haza, s 13-án már munkába is állt Tömördön. Feleségét, Szekér Ilonát a faluban ismerte meg. 1960. január 27-én kötöttek házasságot, melyből két gyermekük született.
Munkája mellett közéleti szerepet is vállalt. Tanítóként a közművelődésbe kapcsolódott be. Csepregen részt vett a pedagógus pártszervezet és a HNF Nagyközségi elnöksége tevékenységében. Nyugdíjazása után pedig a település kulturális életében is aktív szerepet vállalt. 1994-2004. között szerkesztőbizottsági tagja volt a Csepregi Promenád című helyi újságnak. Rendszeresen tudósított az önkormányzati ülésekről. Szívesen készített riportokat, tárcákat a lap részére. Verseket is írt, melyek egy része megjelent a havilapban, vagy lapozgatójában. Válogatott költeményeit fia 2003-ban, a 70. születésnapra számítógépre vitte és kinyomtatta. További, részben később írott versei csak kéziratban maradtak fenn.
A honismereti mozgalomba 1993-ban kapcsolódott be, miután felkérték a Csepregi Honismereti Kör vezetésére. Az összejöveteleken nem csak a múlt tényeivel foglalkoztunk, hanem a jelen minden, településünk szempontjából fontos témáját megvitattunk, s a jövő tervezése is szóba került. Vezetésével megszerveztük 1996-ban a kör 40-éves, 2006-ban pedig az ötven éves jubileumát. 2005-ben konferenciát rendeztünk Csepreg első fennmaradt okleveles említésének 750. évfordulóján. Ezt megelőzően pedig segítettük az Önkéntes Néprajzi Gyűjtők XIX. Országos Találkozójának lebonyolítását. Jóska lelkes résztvevője volt a megyei honismereti konferenciáknak, országos akadémiáknak. Szervezte a Hősök napi megemlékezéseket. Különösen büszke volt a szentkirályi kopjafa állíttatására (2001. augusztus 19.), melyért sokat dolgozott. A következő években a közművelődés munkásaival közösen előadásokat, vetélkedőket és kisebb túrákat szervezett a nemzeti évfordulókhoz és emlékévekhez kapcsolódva. Munkásságát 2003-ban Honismereti Emléklap és Közösségi Kultúráért kitüntetéssel ismerték el.
Egy dolgos életpálya zárult azon a pénteki napon. Búcsúzunk Tőle saját versének soraival.
Az élet megy tovább,
de ott fogsz élni mindazokban,
kiknek valamit adtál,
emberséget, ismeretet míg nyújtottál.
A honismereti körösök nevében:
Sági Ferenc

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
[Fotók]
In memoriam Dénes József
In memoriam Dénes József