2023. december 7. csütörtök
[Répcevidék]

Évfordulók a Répcevidéken 2014. II.

Sági Ferenc
25 éve megkezdődött hazánkban a rendszerváltozás. Ennek egyik fontos kezdeti lépése volt a magyar – osztrák

határon a „Vasfüggöny\" lebontása. A Zsira-Locsmánd [ma Lutzmannsburg] határátkelőnél hamarosan emlékhelyet létesítettek.

75 éve, 1939-ben jelent meg vitéz Somogyváry Gyula (Füles [ma Nikits], 1895-1953.) Ne sárgulj, fűzfa! című, a Virágzik a mandula c. első világháborús élményregényének folytatása.

75 éve, 1939. április 15-én hunyt el Mohl Adolf apátkanonok, történetíró (szül. Lövő, 1885. 02. 22.) Balics Lajossal közösen megírta szülőfaluja történetét. Egyénileg pedig foglalkozott valamennyi állomáshelyének múltjával, írt a horvátok 1533. évi bevándorlásáról. Fő műve: Győr egyházmegyei jeles papok (Győr, 1933.) Végakaratának megfelelően szülőhelyén, Lövőn helyezték örök nyugalomra.

75 éve, 1939-ben jelent meg vitéz Házy Jenő (1892-1986.) soproni főlevéltáros, büki birtokos: Sopron középkori egyháztörténete c. könyve. A mű térségünk vallástörténetéről is közöl adatokat.

100 éve, 1914. június 28-án a boszniai hadgyakorlatok megtekintésére érkező osztrák-magyar trónörökös, Ferenc Ferdinánd és felesége életét merénylet oltotta ki. A Soproni Napló c. korabeli napilap 1914. július 1-i számában az első két oldalon vezércikkben foglalkozott a trónörököspár halálával. A 3. oldalon többek közt a következő rövid írás olvasható:
„A trónörököspár halálának híre Csepregben
Csepregre csak este 7 órakor érkezett a hivatalos értesítés a trónörököspár szörnyű haláláról Simon Géza főszolgabíróhoz, ki mindjárt személyesen intézkedett, hogy a város közönsége értesüljön a borzasztó esetről. Ő maga elment az egyik vendéglőbe hol éppen a tűzoltók tartottak mulatságot. Amikor a főbíró felolvasta a borzalmas tartalmú táviratot és fölszólította a közönséget, hogy gyászuknak adjanak kifejezést az által, hogy szüntessék be a mulatságot, egyszerre néma, halotti csend támadt a teremben, elnémult a zene, és az előbbi víg mulatozók példás rendben, megilletődve hagyták el a vendéglőt és gyászos csönd és sötétség borult az egész környékre. Futótűzként terjedt tovább a hír és egy negyedóra múlva az összes vendéglőben félredobták a hegedűt, mert csöndes szomorúságra fordult a jókedv.\" [A mulatságon résztvevő vidéki tűzoltók pedig nyilván saját településükre is elvitték a szomorú hírt.]
Ez az esemény vezetett az I. világháború kitöréséhez. 1914. július 26-án a monarchia területén elrendelték a katonai mozgósítást, Sopronban és a vármegyében is. Településeinkről a katonák zöme a soproni ezredekbe vonult be. A monarchia katonaságának jelentős része napokig a Bécs - Bécsújhely - Sopron - Szombathely - Nagykanizsai vasútvonalon került kiszállításra a szerb frontra. A világháború egyes térségünket érintő eseményeit a későbbiekben részletesen bemutatjuk.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.