2022. december 3. szombat
[Répcevidék]

Évfordulók 2016. III.

Sági Ferenc
175 éve, 1841. augusztus 2-án halt meg Haiszler György orvos. Csepregen született 1761-ben.

Alsó iskoláit Sopronban végezte, a bölcseletet Győrött, ahol - az egyházi rendbe fölvétetvén - elvégezte a teológiát. Majd Bécsbe ment, ahol 1789-ben orvosi oklevelet szerzett. Ezt követően Sopron vármegye tisztiorvosának nevezték ki. Később Szily János püspök udvari orvosa volt 1800-ig, amikor Szombathelyről Veszprémbe költözött. 1800. június 30-ától Veszprém megyei főorvosként praktizált. Összeköttetésben állt Kiss Jánossal, a későbbi szuperintendenssel, aki a század elején Kővágóörsön lakott. Öt könyvben dolgozta fel és jelentette meg a korabeli gyógyítás teljes ismeretanyagát. Első orvosi munkája még Pozsonyban látott napvilágot, a többi Veszprémben jelent meg.
400 évvel ezelőtt, 1616-ban kapott nemesi címet Nagy Benedek - a családi legenda szerint: az Erdélyből menekülő Barcsay Benedek, aki Nagyra változtatta nevét. Más forrás alapján: lédeci (ma Sopronhorpács része) jobbágy. Ő volt a Felsőbüki Nagy család őse.
1700. éve, 316-ban egy római katona gyermekeként született Szent Márton a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen. Tours városának püspökeként és az első nagy nyugati szerzetes atyaként lett ismertté a keresztény világ előtt. 397. november 8-án hunyt el. Három nap múlva, november 11-én Tours-ban temették el, sírja felett kápolnát emeltek. Ő az első nem vértanú szent. A középkorban úgy tartották, hogy Mária után az ő tiszteletére szentelték a legtöbb templomot. Magyarországon 33 település és 82 templom viseli a nevét. Ausztriában 23 település őrzi nevét, Salzburg és Burgenland tartományok patrónusa. Németországban 446 Szent Márton titulusú templom van, Franciaországban 3670. Márton személye az egész emberi életet átszövi a jótékonyságtól a hithirdetésig, a betegek gyógyításától a szerzetességig, a pásztorszámadástól a borkóstolásig. Hazánkban a jubileumi emlékév rendezvényei Szombathelyre és Pannonhalmára koncentrálódnak. Térségünkben Szent Márton titulusú templom van: Kőszegdoroszlón, Ólmodon és Vámoscsaládon.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.